İzzeti kuşananlar…

İzzeti kuşananlar…

Çıkar tanrısına tapmazlar. Çıkarın karşısında eğilmezler. Kimsenin karşısında iki büklüm olmazlar. Kimseye yağcılık yapmazlar yağdanlık olmazlar. Makam mevki için takla atmazlar, entrikaya başvurmazlar…

İzzeti Kuşanmak

Yasin Aydoğan

İzzeti konuşurken El Aziz Rabbimizin Kur’an’da çokça geçen Esması içerisinde El Aziz isminden başlamak en doğru yaklaşımdır.

El Aziz, izzet sahibi, izzeti azameti tartışılmaz, izzet veren manalarına geliyor.

El Muizz’de rivayetlerde esmadan zikredilir, izzet veren, onurlandıran, şeref, haysiyet bahşeden manalarını içeriyor.

Bir kere izzete sahip olmanın yolu Aziz-Muizz olan Rabbimize bağlılıktan, sadakatten, teslimiyetten geçer.

Biz la ilahe derken izzeti, illa Allah derken teslimiyeti imza altına almış oluyoruz.

Bize önce izzet sonra hayat gerekir.

İzzet ; insanın mağlup olmasını, hataya düşmesini, yanlışa bulaşmasını önleyen-engelleyen değerdir.

Kur’an izzetin tamamı sadece Allah’ındır buyurur.

“Onlar, mü’minleri bırakıp kafirleri dostlar (veliler) edinirler. İzzeti (Kuvvet ve onuru) onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz, bütün izzet (kuvvet ve onur) Allah’ındır.” (Nisa 139)

“Kim izzeti istiyorsa, artık bütün izzet Allah’ındır. Güzel söz O’na yükselir, salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri tasarlayıp düzenleyenler ise; onlar için şiddetli biz azab vardır. Onların tasarladıkları ‘boşa çıkıp bozulur.” (Fatır 10)

Kişinin sırtını dayadığı güç-otorite Allah ise izzete sahip olma, izzeti kuşanma imkanı-fırsatını da yakalamış demektir.

İzzet özgüvendir.
İzzet onurlu duruştur.
İzzet ilkeli tavırdır.
İzzetini kaybeden kimsenin, başka kaybedeceği bir şeyi kalmamıştır.
İzzet büyük bir nimettir, bu nimetin sahibi-vereni Şanı Yüce Allah’tır(c.c).
İzzetli kullar büyük davaların adamıdırlar.
Küçültücü davranışlardan uzaktırlar.
Yalan ve çirkin sözlere aldırmazlar.
Çıkarların-menfaatlerin peşinden gitmezler.
Çıkar tanrısına tapmazlar.
Çıkarın karşısında eğilmezler.
Kimsenin karşısında iki büklüm olmazlar.
Kimseye yağcılık yapmazlar yağdanlık olmazlar.
Makam mevki için takla atmazlar, entrikaya başvurmazlar.
İzzet sahibi kullar dava, dert, ciddiyet, disiplin, fedakarlık, duruş sahibidirler.

Kitab-ı Kerimde çok örnekler var izzet sahibi kullara dair.

Bazı örnekleri-modelleri ismen ve izzetli duruşlarına kısaca bir göz atarak zikredecek olursak eğer : Hz. İbrahim’i (a.s) tevhid davası uğruna, bir başına ümmet sembolü olarak, nemrud’un ateşine yürürken,

Ashab-ı Kehf’i, (aleyhim rıdvan) roma zalimlerine, zulüm düzenine başkaldırırken,

Ashab-ı Uhdud’u, (a.r) ateşten (cehennem) kurtulmak için, imanlarını kaybetmeme pahasına ateş dolu hendeklere atılma seçeneğini kabul ederken,

Hz. Yusuf’u (a.s), zindana atılma pahasına ahlaksız teklife kapıları sımsıkı kapatırken,

Hz. Zekeriya’yı (a.s), saraydan hiçbir ulufe kabul etmeyerek özgün bir duruş ortaya koyarken, Hz.Peygamberi (a.s) hicret ile izzeti kazanma erdemine ulaşırken görüyoruz.

İzzet büyük nimettir, bu nimete mazhar olmanın tek yolu da Allah’a teslimiyettir.

“Üstünlük ve güç (izzet) sahibi olan senin Rabbin, onların nitelendirdiklerinden yücedir.” (Saffat 180)

HİLAL HABER

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *