Atatürkçülük, okullardan da mevzuattan da silinemez!

Atatürkçülük, okullardan da mevzuattan da silinemez!

MEB’in Atatürkçülük ve milli bayramlarla ilgili yönetmelik değişikliklerinin perde arkasında Danıştay’ın aldığı yargı kararları olduğu bildirildi.

Danıştay, Eğitim İş’in açtığı davada her iki yönetmeliğin de yürütmesini durdurdu. Kararın gerekçesinde Atatürkçülüğün Türk milli eğitim sisteminin temelinde olduğu vurgulandı.

Aydınlık gazetesinin aktardığına göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın milli bayramlar ve Atatürkçülükle ilgili yaptığı yönetmelik değişikliklerinin yargı kararı sonucu olduğu ortaya çıktı. Danıştay 8’nci Daire Eğitim İş’in açtığı davada öğretmenler kurulu ve eğitim kurumu zümre sınıf/alan toplantılarının gündeminde Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişinin yer almamasını eksiklik olarak değerlendirdi. Kararın gerekçesinde, “Türk milletinin bütün fertlerinin, Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı olarak yetiştirilmesi milli eğitim sistemimizin temel amacıdır” denildi.

MEB, 1 Eylül’de Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişiklikleri ile Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine Atatürkçülük konularını, Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde yer alan belirli gün ve haftalar çizelgesine de milli bayramları ekledi. Atatürkçülük konuları, 16 Eylül 2017’de Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle öğretmenler kurulu ve eğitimi kurumu zümre toplantılarının gündeminden çıkarılmıştı. Eğitim İş, Danıştay 8’nci Daire’de açtığı davayı kazandı.

Danıştay, Atatürkçülüğün Türk milli eğitiminin temeli olduğunu vurguladı. Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na dayanan Danıştay kararında şu ifadeler yer aldı: “Türk devletini ve milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak Türk milletinin bütün fertlerinin Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı olarak yetiştirilmesi milli eğitim sistemimizin temel amacıdır.” Danıştay, 20 Mart 2018’de oy çokluğu ile aldığı bu kararla yönetmelikte yapılan değişikliğin yürütmesini durdurdu.

MEB, yargı kararının gereğini yönetmelik değişikliği ile yaptı. Yönetmelikte öğretmenler kurulu ve eğitim kurumları zümre toplantılarının gündemine “Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişi” maddesi eklendi.

‘OKULLARDAN DA MEVZUATTAN DA SİLİNEMEZ’

Milli bayramlar da 8 Haziran 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile belirli gün ve haftalar çizelgesinden çıkarılmıştı. Eğitim İş’in Danıştay’da açtığı dava sonucu milli bayramlar yeniden çizelgeye eklendi.

Eğitim İş Merkez Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada şöyle denildi: “Daha önce de açtığımız davalarda onlarca kez Danıştay tarafından vurgulandığı üzere Atatürk ilke ve inkılaplarının milli eğitim sisteminin temel unsuru olduğunu ve ne mevzuattan ne de okullarımızdan Atatürk’ün silinemeyeceğini Bakanlığın anlaması zorunludur. MEB’in Atatürk’ü mevzuattan ve okullardan çıkarma gayretine geçit vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.”

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *