İnsan Doğası İslam’ı İster

İnsan Doğası İslam’ı İster

Acı ve üzücü olan içimizdeki insanı ve insanî olanı  isteyen ve içimizde beslenen hayvanla mücadelenin gereğini kavrayanların yanı başlarında ki İslâm’ı görememeleridir.

İnsan Doğası İslam’ı İster

Bütün Değerler İnsan Doğasına Kodlanmıştır

Allah bütün varlıkların yaratıcısıdır. Bilimsel tahminlere göre sayıları on milyon türü aşan canlılar içerisinde zirve varlık insandır. Allah denemeye uğratacağı için insanı en güzel kıvamda yaratmış ve ebediyet takdir etmiştir. İnsanın varlığına bütün güzellikleri ve çirkinlikleri de kodlanmıştır.

Allah insanlar arasından şeçip  görevlendirdiği Elçileri/Peygamberleri  aracılığıyla yasalar göndermiş, kodladığı güzelliklerin yaşanılmasını, çirkinliklerden de kaçınılmasını emretmiştir. Sorgulanacak  insan Cennet’le nimetlendirilecek veya Cehennem ile azap edilecektir.

Deneme aracı kılınan yasalar İslâm’dır ve onun yürürlükteki son elçisi Hz.Muhammed’dir,  son ilahi kitabı da Kur’ândır.

Kur’ân insanı yaratan Allah’ın insana hayat düzeni olması için koyduğu yasalar bütünüdür. İnsan doğası onu ister.

İslâm’ı Çağrıştıran İfadeleri ODATV’de de Bulabilirsiniz

Oda tv ve Sözcü  gazetesİnde İslâm’a, onun temel yasalarını oluşturan Kur’ân’a göre îman eden insan bulmazsınız. Ama insan doğasının İslâm’ı çağrıştıran ifadelerini bulabilirsiniz. İşte size bir örnek:

https://odatv.com/psikiyatriye-basvurular-patladi-18081840.html

Odatv’den Ahmet Koyuncunun makalesinin itiraz edebileceğimiz kısımlarını geçerek son bölümüne odaklanalım:

“Bize sistemin özgürlük olarak yutturduğu şeyler ise, tüketim hayvanlığından başka bir şey değildir. Demokrasi bile manipülatiftir. Size istedikleri kişiyi başkan diye yutturabilirler. 

Peki çözüm nedir?

Bu borsa insani değil… Bu Dolar insani değil… Medyada görünen ekonomistler etik değil… 

Çözüm, bu sınırlı rasyonel ve manipülatif piyasadan çıkmak… Liberal denilen ekonomiye kapıları kapatmak…

En önemlisi, içimizdeki insana ve insani olana yatırım yapmak…

Çünkü sistemin beslediği hayvanla mücadele ettiği kadar, insan kalabilirsin.

Başka şansımız yok…”

İçimizdeki İnsana ve İnsani Olana Yatırım Yapalım da…

İçimizdeki insana ve insani olana yatırım yapalım da o nedir?

Liberal ekonomi denilen sistemin  içimizde beslediği  hayvanla nasıl mücadele edeceğiz?

İçimizdeki İnsanî Olan Ne?

Mesele zaten bu.

İçimizdeki insani olan;  Allah’ın insanlık için koyduğu ve bütün peygamberlerin tebliğ ettiği ve son Peygamberi Hz.Muhahmed’le insanlığa bildirdiği Kur’ânî inançlar, emirler v e yasaklardır. Açalım:

Bütün varlıkların yaratıcısı ve yaşatıcısı olan Allah’a ve ölüm ötesi hayata ve sorgulamasına imandır. Hukuki ve sosyal adalettir, merhamet ve aftır. Sözlere ve sözleşmelere bağlılıktır. Allah görüyor bilinci içinde sözleri, davranışları, işi  ve ilişkileri güzelleştirmektir. İyiliklere ana baba, akraba ve komşulardan başlamaktır. Kendimiz için istediklerimizi diğer insanlar içinde istemek hatta onları kendimiz tercih etmektir. Suça af ve tazminat seçenekleri içinde  birebir ceza sistemidir. Eşit değil ama yükümlülüklere dayalı adil miras sistemidir. Allah’ın yarattığı varlıklar için koyduğu Yaratılış yasalarıyla, İndirdiği  Ku’ânî  yasaları bir arada eğitime konu edinmektir. Bütün bunlarla ebedi Cennetleri de kazanmaktır.

Sistemin  İçimizde Beslediği  Hayvanla Mücadele Edelim de…

Liberal maddeci sistemin içimizde beslediği hayvan insanı ilahlaştırmaktır, ırkçılıktır, faizdir insanlara ve canlılara zulümdür. İçkidir/uyuşturucudur. Aldatmadır, emeği sömürmedir. Yani Allah’ın bizi korumak için koyduğu yasaklardır,  Cehennem’dir.

Beşeri Düzenler Niçin İslâm’a Karşıdır

Emperyalizm, Komünizm, Kapitalizm ve Liberalizm içimizdeki insanı/insanî duyuları  yaşatacak ve besledikleri  vahşi  hayvanı ıslah ederek veya öldürerek mücadele olabilecek olanın İslâm olduğunu bildikleri için ona düşmandırlar. Cahil bırakılmış çirkin Müslümanları da işaret ederek  Onun güzel yüzünü  çirkin göstermeye çalışırlar.

İslâm insan yaratan Allah’ın insan için koyduğu nizamıdır. O, adını koyamadan insanlık doğasının aradığı ve beklediği nizamdır.

Acı ve üzücü olan içimizdeki insanı ve insanî olanı  isteyen ve içimizde beslenen hayvanla mücadelenin gereğini kavrayanların yanı başlarında ki İslâm’ı görememeleridir.

Biz cahil ve çirkin Müslümanların  İslâm’a perde olduğumuz doğru da isteyenin onun güzelliklerini görmesine bir engel de yoktur.

Ali Rıza Demircan

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *