Asimetrik düzen, küresel kaynakların akışını sağlıyor!

Asimetrik düzen, küresel kaynakların akışını sağlıyor!

Kerem Alkin: “Tüm uluslararası kuruluşlar ve ‘tetikçiler’i üzerinden yapılan ‘IMF’ baskısının perde arkasını iyi okuyalım.”

Prof.Dr. Kerem Alkin, Sabah’taki yazısında küresel asimetrik düzenin işleyiş tarzına kısa bir değini yapıyor. ‘IMF baskısının perde arkası’ başlığını taşıyan yazısının bir bölümünde bu düzeni şöyle özetliyor:

1860’tan bu yana süregelen ‘asimetrik düzen’in kontrolünde yürütülen ‘küresel faiz kıskacı’, ‘asimetrik düzen’in patronajlığını yürüten ‘Anglo-Sakson Sistem’e üç önemli alanda küresel kaynakların akmasını sağlamakta.
Birinci alan küresel tasarrufların ağırlıklı olarak dolar ve bir ölçüde sterlinde yoğunlaşmasını sağlayarak, dünya finans sisteminin kontrolü. İkincisi, önde gelen gelişmiş ve gelişmekte olan ülke finans ve finans dışı kurumlarınınağırlıklı olarak dolar cinsinden borçlanmalarının, ABD Doları’na olan bağımlılığın güçlendirilmesi.
Üçüncüsü, küresel ekonomik sistemde öne çıkan ekonomilerin IMF, Dünya Bankası, OECD, DTÖ gibi kuruluşlar aracılığıyla, yerel ekonomilerini uluslararası sermaye hareketlerine, yerel paralarını serbest dalgalanmaya ve serbest ticarete açık hale getirmelerinin özendirilmesi.
Böylece, ABD Doları’na bağımlı, uluslar üstü şirketlerin her daim ucuz işgücü, ucuz enerji, ucuz hammadde bulabildiği; önde gelen gelişmekte olan ülkelerin birbirleri aleyhine sürekli fiyat kırarak, bir birim ihracattan daha düşük katma değer elde ettikleri, dolar likiditesine ihtiyacın sürekli arttığı, uluslararası derecelendirme kuruluşları – uluslararası finans kuruluşları – IMF kıskacında, ülkelerin önce ‘pohpohlandığı’, ardından ‘borçlanmaya’ teşvik edildiği, ardından ‘krize sürüklendiklerinin’ iddia edildiği, son noktada da krizden çıkmak için tekrar ‘ağır faiz’ yüküyle yeniden borçlandırıldıkları sayısız acı örnek. Arjantin, İzlanda, İrlanda, Ekvador, Yunanistan ‘küresel finans kıskacı’nın oyun kurucusu finansal tetikçilerle son dönemde bu süreci yaşadılar.
Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Venezüella aynı sürecin içine çekilmeye çalışılıyor. Arjantin IMF ile anlaşmak durumunda kaldı.
Türkiye ise, 2008 küresel finans krizi esnasında ‘IMF’ bazlı ‘küresel kıskaç’a yeniden alınmaya çalışıldı. Bu kıskacı bertaraf ettik, ekonomik kuşatmayı yardık.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *