Faiz ekonomisi ve Müslümanlar

Faiz ekonomisi ve Müslümanlar

Müslümanların iman testi yapmaları gerekmektedir. Faiz sistemini tamamen reddedip infak sistemine geçiş yapmaları iman ve iddialarının gereğidir.

Faiz ekonomisi ve Müslümanlar

İlhan Oral

Çağımızda yaşayan Müslümanlar olarak önce kendimizi sorgulamalıyız. Hele Müslüman ülkesinde faiz ekonomisi dışında hiçbir alternatifi olmayan Müslümanlar elbette sorgulanmalıdırlar. Şerefli ve faziletli bir tarihi olan biz Müslümanlar kendimizi sorgulamazsak bizden sonra gelecek nesillerimiz bizi elbette yargılayacaklardır.

Allah Teâlâ’nın, faiz hakkında ağır ifadeler kullandığını Kur’an-ı Kerim’in sarih ayetlerinde okuyoruz. Faiz alış verişini kesin olarak yasakladığını da biliyoruz. Ancak burada şer’î ekonominin ayrıcalığının gözden kaçırılmayacağını bilmek gerekir. Bir sayfa boyu faizin korkunç yüzünü sahneleyen ayetlerden sonra gelen ve borçlu hakkındaki beyanı çok önemlidir. Evet, faiz zülümdür, alan zâlimdir ve veren mazlumdur. Faiz sistemi, zâlimi de mazlumu da inkâr batağına batıran, hem ekonomik ve hem de manevî bunalıma sürükleyen terör ve isyan sistemidir. Aynı zamanda sömürü ahtapotudur. Buna karşılık şer’î iktisadî sistemde merhamet ile adalet hâkimdir. Borç hususunda adalet, merhamet ve anlayış esastır. “Eğer borçlu darlık içinde ise ona geniş bir zamana kadar mühlet verin. Sadaka olarak bağışlamanız ise sizin için daha hayırlıdır. Eğer bunu bilirseniz.” (Bakara: 2/280) İşte, İslam ekonomisinin ayrıcalığı burada açıkça görülmektedir. Faiz sisteminde borçlu ne halde olursa olsun süresi dolan borcun, faiz artırımı yapılır. Yetmez temerrüt faizi ile borçlunun beli kırılır. Bu da yetmez ya borçlunun malı müsadere edilir ya da borçlu bir daha mağduriyete layık görülür, hapse kadar serüven devam eder. Dahası, borcundan dolayı öldürülen nice mağdur insan vardır. Faizin neresinden bakılırsa bakılsın zülüm ve işkence canavarı ortaya çıkar. Faiz her yerde ve her halde olduğu gibi üretici ile tüketici arasında da derin vadiler oluşturur, aşılmaz engellerle fiyat artışlarını tavan yaptıracak boyuta çıkarır.

Faiz, görülmeyen fakat sosyal bünyeye sinsice giren, ekonomik hayatı katranla kaplayan ve sürekli yayılan korkunç bir virüstür. Faiz, insan nefsini tahrik eden, azdıran ve belirsiz bir ihtirasa sürükleyen negatif enerjidir. Faiz, ihtirası artırdıkça bedelsiz ve haksız kazancı körükleyerek devleşen ahtapottur. Faiz, emeksiz kazancı ve haksız geliri sağladığı için hazır tüketici türeten çöplüktür. Faiz, üretim toplumunu, hazır tüketici bencillere sömürten zâlim bir mekanizmadır. Faiz, haklıyı sömürüp haksızı semirten ve şımartan çok yoğun homurtularla çalışan korkunç fesat makinesidir. Faiz, aristokrasi bir kitle oluşturan ve halkı köleleştiren, onları kıyasıya sömüren, şeytanî düzenin kuluçka makinasıdır. Faiz, parası olanı daha da güçlendiren fakat yoksulu ezdikçe ezen zâlimlerin gücüdür. Faiz, güçlüyü destekledikçe, geçim sıkıntısı çeken kitlelerin sıkıntısını artıran ve perişan eden hıyanet düzenidir. Faiz, mağrurların hâkimiyeti, mağdurların zilletidir. Faiz, belli ellerde biriken, haksızca toplumun genelinden çekilen ve piyasayı yoksulun aleyhine hareketlendiren tutarsızlıktır. Faiz, zengini daha da zenginleştiren ve zenginleştirdikçe tamahkârlığın zirvesine çıkaran haksızlıktır ve çılgın bir dürtüdür. Faiz, bencillik veren ve bu yüzden de insanı merhametsizleştiren dolayısı ile infak ruhunu öldüren katil bir canavardır. Faiz, kendini kâr gibi gösterip insanı şaşırtan ve Allah yolundan ayırarak kâfirleştiren bir şeytan düzenidir.

Faiz, insanların mallarını karşılıksız ve haksız olarak sömüren ve hak etmeyen hazırcılara peşkeş çeken zâlim bir düzendir. Faiz, üreten kesimleri, hazırcılara ve bencillere mahkûm eden dengesiz ve adaletsiz gaspçı bir taraftardır. İnsanlara merhameti, yardımlaşmayı, koruma duygularını ve “karzı hasen” gibi meziyetleri unutturan ruhsuz canavardır. Faiz, fâni âlemi ve geçici hayatı putlaştıran, buna karşı Yaratan ve sürekli alıp götüren Allah Teâlâ’yı unutturan ihanet planıdır. Faiz, Allah Teâlâ ve Resûlü ile savaşmaktır. Ebediyetlere giden sonsuz yolculukta bitmeyen acılara mahkûm olmaktır. Dolu dolu ceza dosyalarıyla yolculuğa razı olma hamakatıdır. Netice itibarı ile mümin olma vasfını kayıp etme vesilesidir.

Bütün bunların karşısında Müslümanların iman testi yapmaları gerekmektedir. Faiz sistemini tamamen reddedip infak sistemine geçiş yapmaları iman ve iddialarının gereğidir. Görüntü yetmez imanla eylem şartı esastır. Bunun dışında bütün iddia ve bütün çırpınışlar; “vay namaz kılanlara” ipliğinde düğümlenir. Esselamu aleykum.

Yeni Akit

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *