Vekaletle kurban kesecek kurumlara Diyanet’ten duyuru 

Vekaletle kurban kesecek kurumlara Diyanet’ten duyuru 

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan vekaletle kurban organizasyonlarının denetimine ilişkin basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, kurban hizmetlerini denetleme yetkisinin Diyanet’te olduğu ve yapılması gerekenler hatırlatıldı.

Diyanet İşleri tarafından yayınlanan basın açıklaması şöyle:

Kurban ibadetlerini vekâletle ifa etmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olunması amacıyla kurum, kuruluş ve işletmelerce yurt içinde ve yurt dışında organizasyonlar düzenlendiği kamuoyunca malumdur.

Bilindiği gibi ülkemizde vekâletle kurban organizasyonları, Bakanlar Kurulu’nun 21.11.2001 tarih ve 24590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararı” uyarınca ve bu Karar kapsamında çıkarılan “Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Son olarak, 633 sayılı Kanuna 09.07.2018 tarihli ve 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 703 nolu Kanun Hükmünde Kararnamenin 141 inci maddesi ile eklenen hükümle “vekâletle kurban organizasyonu gerçekleştiren kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki hizmet ve faaliyetlerinin denetlenmesi” görevi de Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir.

Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı tüm vekâletle kurban organizasyonları 2018 yılı Kurban bayramından itibaren Başkanlıkça denetlenecek ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Bu bağlamda tüm kurban faaliyetlerinin şeffaf ve hesap verilebilir olması ile dini hükümler çerçevesinde icra edilerek ibadet hüviyetini koruması önem arz etmektedir. Gerek Başkanlığımızın üstlendiği misyon açısından, gerekse halkımızın dini hassasiyetlerine özen gösterilmesi ve mali kaynaklarının korunması bakımından vekâletle kurban organizasyonlarının denetimi hususu büyük bir titizlikle ele alınacaktır.

Buna göre;

2018 yılı Kurban bayramından itibaren kurum, kuruluş ve işletmelerin bu kapsamdaki faaliyetleri;
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve yukarıda zikredilen Başkanlık mevzuatı hükümleri çerçevesinde,
Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 01.08.2018 tarihli ve 2018/31 sayılı kararı (https://kurul.diyanet.gov.tr/Karar-Mutalaa-Cevap/38272/vekalet-yoluyla-kurban-alimi-ve-kesimi-organizasyonlari) esas alınarak,
Mahallinde ve raporlar üzerinden denetlenecektir.
Organizasyonlarında Din İşleri Yüksek Kurulu kararıyla uyuşmayan hususlar bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerin planlamalarında revizyon yapmaları gerekmektedir.
Kurum, kuruluş ve işletmelerin 2018 yılında yurt içinde ve/veya yurt dışında vekâletle kurban organizasyonu düzenlediklerini bildiren bir yazıyı,
Vekâletle kurban organizasyonu esaslarını ve geçmiş yıllara dair raporların özetini,
Yurt dışında organizasyon düzenleyecekleri ülke ve bölge isimlerini, partner kuruluşların isim ve iletişim bilgilerini, tahmini hisse sayılarını,
Yurt içinde organizasyon düzenleyecekleri şehirleri, kurbanlık kesimi ve et taksimi yapacakları tesislerin adreslerini ve ilgili kişilerin iletişim bilgilerini, tahmini hisse sayılarını içerecek şekilde,
15 Ağustos 2018 tarihi mesai bitimine kadar öncelikle kurban@diyanet.gov.tr adresine ve posta yoluyla,
Başkanlığa resmen iletmeleri gerekmektedir.

Yasal olmayan yollarla vatandaşlarımızdan bağış toplayarak vekâletle kurban organizasyonu düzenleyen kişi ve gruplara karşı halkımızın dikkatli olması önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *