Mustafa Özcan: “Kimsenin kimseyi dışlamaya hakkı yoktur”

Mustafa Özcan: “Kimsenin kimseyi dışlamaya hakkı yoktur”

“Filistin davasının geniş ölçekte sadece Ahd Temimi değil aynı zamanda ister Rachel Corrie gibi ehli vicdan Yahudi isterse Hilarion Capucci ister ehli vicdan Hristiyan olsun herkese ihtiyacı var.”

Cezaevinden çıkışı ile birlikte tartışmaların merkezi haline gelen isim Ahed Temimi meselesinde gazeteci yazar Mustafa Özcan da fikirlerini paylaştı. Fikriyat’taki “Ahed (Ahd) Temimi meselesine nasıl bakmalı?” başlıklı yazısında, öncelikle kadın kahramanların özelliklerinden bahseden Özcan, “Kadın kahramanların birinci özelliği, adale gücüne değil sabır ve tahammül gücüne haiz olmalarıdır. Sabır azığını kuşanmış olarak davalarında yılmadan sebat etmeleridir.” diyor ve ardından iki kahraman kadın hakkında kısa değinilerde bulunuyor. Birincisi, Bosnalılar tarafından “Srebrenitsa annesi” olarak anılan Hatice Mehmedoviç‘in hikayesi. Özcan, Mehmedoviç’in destansı hayatını şöyle anlatıyor: “Sırpların Batılılarla muvazaa halinde gerçekleştirdikleri Srebrenitsa katliamına iki oğlunu ve eşini kurban vermiş yiğit bir anne. Bütün mücadelesini önce eşi ve çocuklarının naaşını bulmaya ardından onlara ziyaret edeceği bir mezar yapmaya ve mezarının bilinmesine adamış. Hayatının geri kalan kısmını da canilerden hesap sormaya vakfetmiş. “

Mustafa Özcan, bir diğer kadın kahraman olarak Suriyeli sinema sanatçısı Mai Skaf‘ı anıyor ve “Öldüğü sırada yurdundan uzaklarda sürgün başkentlerinden olan Paris’te tek başına yaşamakta idi. Ömrünün baharında gencecik sayılabilecek bir yaşta gurbet ellerde yadı maziye kavuştu. Ömrünün son çeyreğinde Esat hanedanlığıyla mücadelesiyle öne çıktı.” diyor.

Ahed Temimi olayı

Özcan’ın yazısında son bölüm ise Temimi’ye ayrılmış. Medyanın kendisine gösterdiği ilginin dışında, isminden başlayarak mücadelesine yer verdiği yazısında Özcan, Filistin davasının herkese ihtiyacı olduğunu belirtiyor ve bir kadın kahraman olarak tanımladığı Temimi için şunları yazıyor:

Üçüncü kahramanımız ise Filistin’den. Bereketli kahramanlık diyarı olan Filistin’in bayan veya kız kahramanlarından birisi de Ahd Temimi’dir. İsmi bizde yanlış yazıldığı gibi ismi etrafında da bir sürü spekülasyon yapılıyor. İsmi genel olarak bizde Ahed yani ‘tek’ ifadesinin karşılığı olarak yazılıyor. Halbuki, doğrusu Ahd’dır. And içmek veya ahdu peyman getirmek ifadesinde kullanıldığı gibidir. Arafat’ın miras olarak geride bıraktığı ve kendisiyle birlikte anılan bir ifadesi vardı: ‘Hatta’n nasr, hatta’n nasr’ yani zafere kadar yılmak yok, mücadeleye devam! Zaferden önce esnemek yok dese de kendisi de süreçte biraz esnemiştir.

Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı için Ahd’, İsrail askerlerine “saldırı” ile suçlandığı yargılanması sonucu 8 aya mahkum edilmişti. Annesi de benzeri cezaya çarptırılmış ve aynı günlerde serbest bırakılmıştır. İç İstihbarat Teşkilatı Şabak’ın karşı tavsiyelerine rağmen ceza süresi bitiminde Ahd serbest bırakılmıştır. “Filistinli cesur kız” olarak da bilinen Ahd, 2012’de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul’da “Hanzala Cesaret Ödülü”ne layık görülmüştü. Son sıralarda Türkiye de ve Arap aleminde Ahd Temimi etrafında bir tartışma sağanağı başlatıldı Muhyiddin Lazkani ve Ahmet Hevas gibi Arap erbab-ı kalem de İsrail’in Ahd Temimi’nin üzerinden güzel bir PR çalışması yürüttüğünü ve bu sayede öteki tarz mücadele biçimlerine gölge düşürdüğünü ve öteki kahramanları küllendiğini ileri sürüyorlar. Muhyiddin Lazkani ise Ahd Temimi meselesinin Esat rejiminin cezaevlerinde kayıp 8 bin civarında tutuklunun öldüğüne dair ifşaatına denk getirildiğini ve Ahd Temimi ve annesinin serbest bırakılmasının bu meseleyi küllendirdiğini ve gölgede bıraktığını ileri sürüyor. Meseleyi sanki ikisi arasında bir bağlantı veya muvazaa varmış gibi sunuyor. Kimileri Ahd Temimi’nin Mavi Marmara sakinlerinden ve Bi’ri Seb’a’da hücre komşumuz olan Filistinli Katolik rahip Hilarion Capucci gibi öne çıkarıldığını düşünüyor. Kimileri daha ileriye giderek Ahd Temimi’nin babasının (Bassem Temimi) Şebbiha (biz de trol anlamında) mensubu olduğunu ve kurulu Arap rejimlerine destek çıktığını ileri sürüyor. Kimileri, vaktiyle İsrail hücrelerinde kalan ve lakabı ‘ esirlerin duayeni’ ne çıkan Semir Kantar’ın da çıka çıka Esat yanlısı bir Şebbiha üyesi çıktığını hatırlatıyorlar. Doğrudan söylemeye dilleri varmasa da Ahd Temimi’nin hem İsrail hem de kurulu Arap rejimlerinin işine yaradığını söylemek istiyorlar. Zalim karşısında ayrımcı veya seçici davranan zulüm şıklarından birisine alet olmuş, arka çıkmış olur. Bu açıdan Semir Kantar hakkında söylenen yorumlar doğrudur. Türkiye’de de bir zamanlar Faik Bulut gibi isimler Semir Kantar gibi İsrail cezaevlerinde kalmışlardı.

Ben de bu değerlendirmeler karşısında irkildim, şaşkına döndüm ve tereddüde kapıldım. Kıyaslama ve söylenenlere meyleder gibi oldum. Bununla birlikte her şeyden önce Temimi ailesi, aile boyu direnişçi. Sonra velev doğru olsa bile babasının vasfıyla kızı suçlamak doğru olur mu? Bu, suçun şahsiliği kuralını zedeler. Erkek kardeşi hala ceza evinde yatıyor. Ahd’in salıverilmesi ile Suriye’de 8 bin tutuklunun öldürüldüğüne dair açıklamanın vaktinin denk düşmesi senkroniden başka bir şey olmasa gerek. Öncelikli olarak şunu söylememiz gerekir: Filistin direnişi kimsenin tekelinde değil. Şahıs ve zümreleri aşan bir davadır. Bu hususta kimsenin kimseyi dışlamaya hakkı yoktur. İkinci olarak, bazen acül davranıyoruz. Karalama şehvetine kapılıyoruz. Asıl İsrail’in işine yarayan husus, temelsiz karşılıklı karalama çabalarıdır. Ahd Temimi on yıldan beri mücadele eden birisi. Bu vesile ile birlikte Filistin asıllı yazar Azzam Temimi ve Muhammed Muhtar Şankiti’nin dediği gibi mesele dana altında buzağı aramaktır. Ateş olmayan yerden duman çıkarmaktır.

İsrail askerine bir tokat atarak İsrail’i manevi cepheden yaralamış, hezimete uğratmıştır. Elbette Filistin’in tek erkek veya kız kahramanı o değildir. Dareen Tatour gibi niceleri sırasını bekliyor. Kahramanlar saygıyı hak ediyor. Ahd ismi gibi ahdinde devam ediyor. ‘İşgal bitene kadar direnişe devam’ diyor. Ahd, ahdinden geri dönmüyor: ‘İsrail ya sökülecek ya sökülecek’ diyor.

Filistin davasının geniş ölçekte sadece Ahd Temimi değil aynı zamanda ister Rachel Corrie gibi ehli vicdan Yahudi isterse Hilarion Capucci ister ehli vicdan Hristiyan olsun herkese ihtiyacı var. Tarzımızın dışındaki mücadele yöntemlerini kabul etmiyoruz ama ancak yüreğimizin genişliği kadar davamızda başarılı olabiliriz. Yoksa gölgemizle kavgaya devam eder ve bulunduğumuz hale müstahak oluruz.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *