İslami bir gelecek için neye ihtiyaç var?

İslami bir gelecek için neye ihtiyaç var?

Hata yapan kardeşlerimizi yeniden kazanmak için gerekirse ayaklarına kadar gitmeye, ellerinden tutmaya, sonuna kadar dinlemeye, derlenip toparlanmaya ihtiyacımız var.

Abdülaziz Kıranşal, İslami bir gelecek için nelere ihtiyaç olduğunu saydığı bugün Milli Gazete’deki yazısında; toplumu sürükleyecek, heyecanlandıracak liderlere ihtiyaç olduğu gibi, tarikat ve cemaatlere de ihtiyaç olduğunu savundu. Kıranşal, “İslami Muhalefetin Geleceği İçin” şunları yazdı:

Büyük hatalar yaptıklarına inandıklarımızı cesurca ve hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan tenkit ettiğimiz gibi, sorunlarımızı, sıkıntılarımızı halının altına süpürmeden, karnından konuşmadan, kulis yapmadan aynı cesaretle ve aynı açıklıkla özeleştirimizi ve muhasebemizi de yapabilmeye ve buna imkân tanıyacak meşru ve geniş katılımlı meclislerin kurulmasına da ihtiyacımız var.

Başkalarını doğruya yöneltmek adına hakkı söylemekten çekinmediğimiz gibi kendi hatalarımızı ve yanlışlarımızı söyleyip, çözüm yolları ararken de hakkı söylediğimizin bilincinde olmaya ihtiyacımız var. Söylememiz gerekirken söylemediklerimizin, uyarmamız gerekirken uyarmadıklarımızın da hesabını vereceğimizi hatırlamaya ihtiyacımız var.

İyi yetişmiş, kaliteli, ilim sahibi, neyi niçin savunduğunu, neye niçin muhalefet ettiğini bilen, tebliğ kadar temsile, bilgi kadar bilince ve şuura da önem veren, ne sağa, ne de sola meyletmeyen, söyleminde de eyleminde de sadece İslam’ı referans alan muvahhid ve muttaki bir nesil yetiştirmeye ihtiyacımız var.

Böyle bir nesli yetiştirebilmek için kısa ve uzun vadede gerekli planlamaları yapacak, gerekli bütçeyi ayıracak, gerekli kadroları görevlendirecek, denetleyecek, heyecana, azme ve aşka ihtiyacımız var.

Toplumu yeniden İslami hedef ve idealler çerçevesinde harekete geçirebilecek, tıpkı başörtüsü ve imam hatip meselelerinde olduğu gibi İslam’ın direktiflerini toplumsal taleplere dönüştürebilecek, söylemlere, projelere, strateji ve analiz merkezlerine ihtiyacımız var.

İslami hedef ve idealler konusunda toplumu ikna edebilecek, sürükleyebilecek, heyecanlandırabilecek, her kesime ulaşabilecek, miting meydanında da, akademik kürsülerde de, mescitlerin minberlerinde de, kahvehanelerde de konuşabilecek, alanında uzman, örnek, önder hatip ve hatibelere, dava adamlarına ve dava kadınlarına ihtiyacımız var.

Bu hatipleri, dava adamlarını, kadroları yetiştirebilecek merkezlere, enstitülere, online eğitim sitelerine, sosyal medya platformlarına, kitaplara, dokümanlara, kaynaklara ve rehberlere ihtiyacımız var.

İslam karşıtlığıyla meşhur çevrelerle kutuplaşmamak için, iyi niyetlerle gösterdiğimiz müsamaha, özen ve toleranstan daha fazlasını her gün aynı mescitte saf tuttuğumuz, aynı düğünlerde ve aynı cenazelerde bir araya geldiğimiz, aynı mitingde slogan attığımız, aynı Kudüs’e heyecanlandığımız, aynı Şubat’ta aynı zulme uğradığımız çevrelere, cemaatlere, hocalara, ilim adamlarına, tarikatlara, kuruluşlara da göstermeye ve kutuplaşmadan uzak durmaya da ihtiyacımız var.

Dünya Müslümanlarını ezilmekten ve sömürüden kurtarmanın ve ümmetimizi yeniden ayağa kaldırmanın tek yolunun İslam Birliği olduğunu haykırdığımız gibi davamızı ezilmekten kurtarıp ayağa kaldırmanın tek yolunun da iç birlikteliği sağlamaktan, kardeşliği tesis etmekten geçtiğini de haykırıp, gereğini yapabilmeye ihtiyacımız var.

Önce ahlak ve maneviyat sloganımızı önce hareket içerisinde birbirimize karşı uygulamaya, istişare prensibimizi önce kendi meclislerimizde gerçekleştirmeye, adalet, hak, hukuk ve adil düzen gibi taleplerimizi önce kendi içimizde uygulamaya, nasihat ettiğimiz kadar nasihat dinlemeye de ihtiyacımız var.

Tek bir kardeşimizi bile kaybetmenin felaket olduğu bilinciyle, az çalışıp geri kalan kardeşlerimizi ihanetle, çok çalışıp öne çıkan kardeşlerimizi riyakârlıkla, farklı fikirler beyan eden kardeşlerimizi itaatsizlikle itham etmemeye ihtiyacımız var.

Hata yapan kardeşlerimizi yeniden kazanmak için gerekirse ayaklarına kadar gitmeye, ellerinden tutmaya, sonuna kadar dinlemeye, derlenip toparlanmaya ihtiyacımız var.

Başta haremlik/selamlık ve mahremiyet prensiplerimiz olmak üzere tüm prensiplerimizi önce kendi iç toplantılarımızda uygulamaya, faizsiz bir hayat idealimiz gereği önce kendimizi faizden, kredi kartlarından, borç batağından kurtarmaya ihtiyacımız var.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *