Özkaya: Liberal kapitalizmde bir çöküş yoktur!

Özkaya: Liberal kapitalizmde bir çöküş yoktur!

Liberalizmi ve kapitalizmi bir liberal ve kapitalist gibi bilirsek, bir çöküşten ziyade kaoslar ve krizler sonucu oluşan kremayı toplama, kaymağı küpe indirme işlemi yapıldığını da çok net bir şekilde görürüz. 

Güneş gazetesi yazarlarından Ömer Özkaya liberal kapitalizmin çöküşünün büyük bir oyun olduğunu ve bu tespiti yapanların Batılı ekonomist ve filozoflar olduğunu yazdı bugünkü yazısında. Özkaya, liberal kapitalizm ikide bir iflas ettirildiğini bundaki amacın da, liberal kapitalizmin alternatiflerini üretecek fikirsel üretim çabalarını pasifize etmek olduğunu belirtti. Özkaya, yazısının sonunda ise ilginç bir de not düşerek, Batı medeniyeti ile liberal kapitalizm medeniyetinin aynı şeyler olmadığını anlamak gerektiğini söylüyor.

“Liberal kapitalizm mi bunalımı mı?” başlığını taşıyan yazısında liberal kapitalizmin iflas oyununu şöyle anlatıyor Özkaya:

Batı’da yaklaşık 100 yıldır kapitalizmin bunalımından bahsedilmektedir. Bunun yanı sıra Batı da yaklaşık 300 yıldır çöküşü yaşamaktadır ve bu tespitleri yapanlar Batılı ekonomistler ve filozoflardır. Bu tespitler şüphesiz birçok doğruyu içermektedir. Fakat liberalizmi ve kapitalizmi bir liberal ve kapitalist gibi bilirsek, bir çöküşten ziyade kaoslar ve krizler sonucu oluşan kremayı toplama, kaymağı küpe indirme işlemi yapıldığını da çok net bir şekilde görürüz.

“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” düsturu ile hareket eden, krizler, kaoslar sarmalını tesis eden bir ekonomi-politik sistemin çökmesi söz konusu olamaz. Zaten bu sistem, bireysel, toplumsal ve kitlesel yıkım ekonomisi sonucu elde edilen katma değeri yüksek sistem olarak kabul edilir.

Kapitalizmin ve liberalizmin yıkılışını ifade ve ilan etmek de bir nevi timsah gözyaşlarıdır. Aslında ideolojilere birer cankurtaran misyonu yükleyip sürekli de liberal kapitalizmin çöktüğünü ve yeni bir ideolojinin ortaya çıkarak kitleleri kurtaracağı inancını diri tutmak için liberal kapitalizm ikide bir iflas ettirilir. Fakat nedense bir türlü ölmez ve yeni versiyonları tedavüle sokulur, amaç iflas eden liberal kapitalizmin alternatiflerini üretecek fikirsel üretim çabalarını pasifize etmektir.

Kitlelerin sefaleti ve açlığı zaten liberal kapitalistleri hiç ilgilendirmez. Çünkü Darwin’den çok önce “doğal seleksiyon”u bulanlar, kapitalistlerdir. Darwin burada hedef saptırarak, insanların ekonomik, finansal ve ticari olarak seleksiyona uğramalarını doğaya, yani hayvanlar alemine ve biraz da insanlar alemine ve biyolojik kuvvetliliğe indirgemiştir.

Aslında Darwin’in yaptığı bir nevi liberal kapitalistlerin nesillerine “nasıl hayatta kalınır”kılavuzu hazırlamaktır. Bunu insanlar üzerinden de, fakat biyolojik sisteme göre izah edince Darwin’i sadece ateizmin ilahlarından biri olarak etiketlemiş olduk.

Halbuki Darwin siyasal, ekonomik ve sosyal bir doğal seleksiyon tanımlaması yaparak, liberal kapitalistlerin olası vicdan azabını hafifletecek ve hatta yaptıklarının doğa kanunu olduğunu ve dolayısıyla çok vicdan yapmanın gereksiz olduğunu da ortaya koyarak olayın ahlaki boyutunu yok etmiştir.

Liberal kapitalizmin iflası ve bunalımı söz konusu olamaz çünkü liberal kapitalizm, kaoslar ve krizler ile büyür, yaşar ve neoliberalizm, neokapitalizm, post-modern liberalizm gibi çeşit çeşit kıyafetler giyerek kendini saklar ve varlığını devam ettirir.

Küresel ekonomik, finansal ve ticari krizler sarmalına girildiği bu günlerde yine liberal kapitalizmin iflası ilan edilecektir. İflas edenin “insanlık” olduğu gerçeğini gizlemek için yapılan bu analizleri ve kriz tespitlerini dikkate almayınız. Çünkü insani değerleri ve insanlık olgusunu yok sayan ve diğergamlığı yok eden, kardeşliği, dayanışmayı ve adaleti imha eden ve lanetleyen bir sistemin iflası imkansızdır.

Fransız Devrimi ile zaten adalet, eşitlik ve kardeşlik, bir daha diriltilmemek üzere öldürülmüştür ve bir daha hayat bulmaması için her şey yapılmaktadır. İşte liberal kapitalizm budur, bu yönü ile de uluslararası ilişkiler rejiminin bilmem kaçıncı post modern versiyonu devrededir.

Bu bağlamda Batı medeniyeti ile liberal kapitalizm medeniyetinin aynı şeyler olmadığını anlamak zamanıdır. Batı medeniyetinin bittiğini ilan edenler ağırlıklı olarak liberal kapitalistlerdir. Liberal kapitalizmin çöktüğünü ilan edenler de yeni ideolojik arayışlara set çekmek isteyen liberal kapitalistlerdir. Bu hiper büyük bir oyundur.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *