Ey Rabbimiz, sadece sana kulluk eder, sadece senden yardım dileriz…

Ey Rabbimiz, sadece sana kulluk eder, sadece senden yardım dileriz…

Hatalarımızı affet, cezamızı sil, bize merhamet eyle, bizim Mevla’mız, sahibimiz, dayanağımız sensin, aleyhimize el birlik olan küfür milletine karşı bize nusret ver.

Faruk Beşer, Yeni Şafak’taki köşesinde bugün bir Bayram tebriği yerine Rabbimize çok güzel bir dua ile yalvardı, çokça okunması dileğiyle:

Ey bizim rabbimiz, her nimet ve her güzellik sendendir, dolayısıyla hamd da senin hakkındır. Sen bütün âlemlerin rabbisin. Sahte tanrılardan beklenenler asla gerçekleşmez. Biz sadece sana kulluk eder, sadece senden yardım dileriz. Bize her konuda doğruyu göster, elimizden tut. Bizi gazabı hak edenlerden ve sapkınlardan eyleme. Seni uzaklarda sandığımızdan, kitabından uzaklaştığımızdan, resulünü bırakıp başkalarının yolunu izlediğimizden beridir perişanız, bu ümmeti tekrar o izzetli günlerine, o sağlam imanına ve bunun için gereken salih amellere irşat eyle.

Rabbimiz, ümmet olarak parçalandık, fırkalara ayrıldık, birbirimize düştük, her birimiz kendi fırkasıyla yetinip ona cemaat dedi, asıl cemaati unuttuk, gücümüz kuvvetimiz ve devletimiz gitti, dini de dünyayı da anlayamaz hale geldik, dünyevileştik, dinimizi dahi dünyalığımıza, lüksümüze, konforumuza alet ettik, sonunda din de gitti dünya da gitti elimizden. Şimdi Hz. Nûh gibi yakarıyoruz; mağlup olduk, bize yeniden zafer ver.

Hatalarımızı affet, cezamızı sil, bize merhamet eyle, bizim Mevla’mız, sahibimiz, dayanağımız sensin, aleyhimize el birlik olan küfür milletine karşı bize nusret ver. Senin uğrundaki cihadıyla, senin yolundaki şecaatiyle, mazlumlara imdadıyla bilinen bu ümmete ‘vehen’ arız oldu; dünyayı sevdikçe ölümden korkar hale geldik. Biz bilmiyoruz, sen biliyorsun; bize tekrar neye ne kadar önem vermemiz gerektiğini, neyi ne kadar sevmemiz gerektiğini merhametinle öğret. Bizi tembellikten, ataletten, miskinlikten kurtar.

Rabbimiz, dünyanın her yerinde, müminler olarak kendi ellerimizle yaptıklarımız sebebiyle perişanız, zalimlerin her çeşidi, leşe üşüşen sırtlanlar gibi bize saldırıyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar, öldürüyorlar, malımızı mülkümüzü gasp ediyorlar, cahilliğimizden ve güçsüzlüğümüzden yararlanıp bizi birbirimize düşürüyorlar, imha edilmemizi bile kendi içimizdeki beyinsizlere ihale ediyorlar… Rabbimiz, bize önce, üzerimize boşaltırcasına sabır ver, bizi sabit-kadem eyle, kâfirler topluluğuna karşı bize imdad eyle. Unuttuk ve hata ettik, bizi hesaba çekme, bize de öncekilere yüklediğin gibi taşıyamayacağımız ağır yükler yükleme.

Rabbimiz, sen Hakîm’sin, hiçbir şeyi boşuna yaratmadın, biliyoruz, ama bize bir imkan daha ver, bizi ateş azabından koru, çünkü biliyoruz ki, sen kimi ateşe atarsan onu rüsvay edersin, bizi rüsvay eyleme.

Rabbimiz, bu ümmete artık zalimlerin hâkim olduğu bu dünyadan başka bir dünya ver. Rabbimiz, bizi zalimler ve kâfirler için bile bir fitne kılma, perişanlığımıza bakıldıkça bunlar mı doğru yolun yolcuları, bunlar mı hakkın savunucuları dedirtme.

Rabbimiz, bizi de zürriyetimizi de namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Çünkü bu ümmet bu özelliğiyle dünyaya nizam verdi. Rabbimiz, bizi yerleştireceğin yere de sadakatle yerleştir, çıkaracağın yerden de sadakatle çıkar. Bize kendi katından yenilmez bir güç ve bilgi ver.

Kalbimize ve gönlümüze ferahlık koy, işlerimizi kolaylaştır, lisanımıza güç ver ki, dediğimiz anlaşılsın, ilmimizi artır. Senden başka ilah yoktur, seni tespih ederiz, yanlış bilenlerin zanlarından tenzih ederiz, biz kendi kendimize zulmettik. Bizi bize bırakma, yalnız bırakma, her şeyin varisi sensin. Bize kendi yaptıklarımızın zararı dokundu, ama sen merhametlilerin de merhametlisisin.

Rabbimiz, bize göz nuru nesiller ver, bizi tekrar o takva ile korunan kullarına öncü ve imam yap. Bize tekrar hükmetme gücü ver, bizi beğendiğin salih kullarından eyle. Rabbimiz, bizi de çoluk çocuğumuzu da kâfirlerin yaptıklarından, ahlaksızlıklarından, küfürlerinden, nifaklarından, deistliklerinden, ateistliklerinden koru. Bizi tekrar izzet nimetine kavuştur ve bu sefer hakkıyla şükredebilme nimetini de ver ki, elde ettiklerimizi tekrar kaybetmeyelim.

Rabbimiz, bize hakikati hakikat olarak göster ve ona tutunmamızı sağla, batılı da batıl olarak göster, ondan uzaklaştır. Başımıza bu ümmetin felahı için çalışacak olanları getir, zalimlerle, kâfirlerle işbirliği yapanları, bu ümmetin değerlerine savaş açanları mağlup eyle.

Rabbimiz, bayramımızı hayırlara, zaferlere, kardeşliklere, merhamete vesile kıl. Amîn, ya Muîn.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *