İktibas Dergisi Haziran sayısı çıktı

İktibas Dergisi Haziran sayısı çıktı

Dolu dolu geçen bir ayın ardından İktibas Dergisi de dolu dolu yeni sayısı ile okurlarının karşısına çıktı.

Türkiye ve dünya gündemine damga vuran, tarihi olaylara tanıklık ettiğimiz bir ayı geride bırakırken, Ramazan ayı her zaman olduğu gibi gelişi ile birlikte ana gündem maddesi oluverdi. Ramazan orucu ile birlikte hayatın akışı daha İslami bir yöne doğru evrilirken, siyaset ise tamamen seçimlere odaklı bir mecrada yürümeye devam etti.  Dünya gündeminde ise Müslümanları hedef alan birçok olay Müslüman dünyada infiale sebep olurken, Fransa’da yayınlanan bir bildiri de bunlar arasında önemli başlıklardan biri oldu.

İktibas’ın Haziran sayısının kapak konusunu da bu bildiri teşkil ediyor. Cevabı her ne kadar belli olsa da, Fransızların “Kur’an’da değişiklik” talebine atıfla “Kur’an Değiştirilebilir mi?” sorusu ile meselenin özüne dikkat çekilirken, yapılan Yorum’da, bu bildirinin hangi amaca matuf olabileceği değerlendiriliyor:

“Acaba ‘aşırı’ laiklerin zaman zaman depreşen ‘din-karşıtı’ hissiyatlarının bildik türden bir dışa vurumu olarak mı görülmeli, yoksa bunu Fransa’da (ya da Avrupa’da) Müslümanlara veya yabancılara karşı giderek artan hoşnutsuzluğun bir başka tezahürü olarak mı yorumlamak gerekiyor? Ya da mesele, bazı ayetlerin ‘modası geçmiş’ olup-olmadığı tartışmasının ötesinde ‘aktüel siyaset’ ile mi ilgili ve bu bildiri vesilesiyle, Fransız ‘şahin’leri, ‘güvercin’leri zor durumda mı bırakmak istiyor? Ve tabii ki, siyasi uzanımlarının dışında, bu bildiri vesilesiyle gündeme taşınan tezin ilmi çevrelerde sahici bir karşılığı olabilir mi?”

Dergide dikkat çeken bir diğer değerlendirme ise Endâd kavramı üzerine. Allah’ı sever gibi sevilen varlıklar (insanlar) endâd olarak tanımlanırken, Kur’an’ın ‘endâd’a yaklaşımı da ayetler çerçevesinde net bir biçimde ortaya konuluyor.

Dergide telif yazıların yanında, arşiv yönü ile de büyük önem taşıyan iktibaslar kısmı da derginin zenginin bölümlerinden.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *