300 Fransız’a bir cevap daha

300 Fransız’a bir cevap daha

Dünya üzerinde farklı ülkelerde yaşanan 13-15 milyon arasında Yahudi var. Saldırıya uğradıkları yerler Müslüman ülkeler değil. Yahudi düşmanlığı, bilinenin aksine, Avrupa’da daha yaygın.

Yahudi düşmanlığına neden olduğu gerekçesi ile Kur’an’dan bazı ayetlerin çıkarılmasını talep eden 300 Fransız siyasetçi ve yazarın talebine bir tepki de Karar yazarlarından Mete Yarar’dan geldi. “Gecikmiş bir yazı ama yazmazsam kendime ve inancıma ihanet etmiş olurum” diyen Yarar, anti-semitizm için hazırlanan bildirinin anti-İslam’a dönüştüğünü vurguluyor ve şöyle yazıyor:

Yahudi düşmanlığının önlenmesi için bir takım öneriler getirmiş yazar Paskal Bruckner… Bruckner ve yazısının altındaki 300 imza sahibine göre Kuran-ı Kerim’den bazı ayetler çıkarılmalı. Kur’an-ı Kerim’deki bazı ayetlerin çıkarılmasıyla artık hiçbir inananın suç işlemek için kutsal kitabı referans almayacağı söyleniyor. Bruckner bu talebi, Kur’an-ı Kerim’in diğer dinlerden olanlara karşı şiddet önerdiği iddiasına dayandırıyor.

Yani işin esası Yahudi düşmanlığını ortadan kaldırmak. Yahudilerin müslümanlara göre daha fazla terör saldırısına uğradığını düşünüyorlar bu nedenle de akıllarına ilk gelen bize “ayet çıkartın” demek oluyor.

Anti- semitizim için hazırlanan bildiri anti-İslam’ı teşvik eder hale gelmiş.

Dünya üzerinde farklı ülkelerde yaşanan 13-15 milyon arasında Yahudi var. Saldırıya uğradıkları yerler Müslüman ülkeler değil.

Yahudi düşmanlığı, bilinenin aksine, Avrupa’da daha yaygın. Hem aşırı sağcılar hem de aşırı solcular arasında bu eğilim çok fazla görülüyor.

***

Yapılan birçok araştırmada bu düşmanlığa yakın olanların sayısı dünya genelinde % 26 gibi bir rakama ulaşıyor. Yani sorun Müslümanlardan kaynaklanıyor gibi göstermek sanırım en büyük aymazlık.

İkincisi belki en büyük cahillik Kuran’ın içinden ayet çıkarılmasını tavsiye etmek. Bu konuda çok laf söylerim de söyleyeceklerim başka inançlar için yanlış ve eksik ifadeler barındıracağı için burada ifade etmem.

İşin trajik tarafı anti-semitizmi engellemeye çalışanların Müslümanlara topluca hakaret etmeleridir.

Son yıllardaki saldırıların bir kısmının müslüman olmayan gruplar tarafından yapıldığı çok nettir. İşin üzücü tarafı bu raporları hazırlayanların ülkelerin de Müslüman karşıtlığı ve mezalimi diğerlerine göre kat ve kat fazladır.

ABD ve Avrupa’da bu saldırıları yapanlar neo-nazi gruplardır.

Yani bir ayar verecekseniz kendi tarihinize bakın derim. Yahudi göçlerinin ve katledilmelerinde müslümanların nerede rolü var? Avrupa tarihi ise bunun örnekleri ile dolu.

Müslüman ülkelerin pozisyonu, bu göçlerde genellikle sığınılacak bir liman olması. Yani sizin ifadenizle kutsal kitaplarını değiştirmenizi istediğiniz müslümanlar. Yani hiç değişmeyen ve bozulmayan aynı kitaba İnanan müslümanlar.

***

Bu aklı evvellere bazı sorularım olacak:

1948’den beri sürgünde yaşayan 8 milyon Filistinli için hangi dinin kitabından ayet çıkarmak istersiniz, Myanmar’da katledilen müslümanlar için kime tavsiyede bulunacaksınız, Irak’ta öldürülen sivil Irak halkı için dini öneriniz var mı, bu arada en azından Ruanda veya Cezayir için de bir sözünüz olur sanırım.

Vallahi işin aslı bu kadar rahat yorum yapan insanlara bu lafları söyleten de yine bizleriz, bırakın islam dünyasının bir araya gelmesini içinde birazcık insanlık kalanlar bir araya gelmiş olsaydı, geçen yıl bu kadar sivil öldürülmez, mülteci konumuna düşmez, açlık çekmez veya ceplerindeki paralar emperyalistler tarafından sömürülmezdi.

Ben; “haksız yere bir cana kıyarsa, bütün insanları öldürmüş gibi olur. ( maide -32)”, “komşusu açken tok yatan bizden değildir( hadis-i şerif )” diyen bir inancın mensubuyum. Bana ayar vermenizi kabul etmiyorum. Sizi ve önerilerinizi red ediyorum.

Tablo bu kadar ortada iken, insanda biraz utanma olur diyeceğim ama sizde nerde o ar.

Size dini bir tavsiye yerine yalnızca insani olanı söyleyeceğim,

Sanma ki her kalıbın, içindeki insandır, insanı farklı kılan merhamettir, vicdandır.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *