Başbakan Yıldırım: “Türkiye geleceğini Avrupa’da görmektedir”

Başbakan Yıldırım: “Türkiye geleceğini Avrupa’da görmektedir”

Avrupa Birliği’nin temeli sayılan Schuman Deklarasyonu’nun yıldönümü olan Avrupa Günü’nü kutlayan Yıldırım mesajında “Türkiye Avrupa’nın bir parçasıdır ve geleceğini Avrupa’da görmektedir” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın 9 Mayıs Avrupa Günü kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

Temeli yüzyıllar öncesine dayanan Avrupa bütünleşmesi fikri, Schuman Deklarasyonu’yla 68 yıl önce vücut bulmuştur. Yakın tarihin en büyük savaşlarına sahne olan Avrupa’da hayata geçirilen Avrupa Birliği, tarihin en büyük barış projesidir.

AB’nin siyasi ve ekonomik alanda tezahür eden bütünleşme gayesi, tüm dünya barışı için önemli sorumluluklar üstlenme iddiasını da beraberinde getirmektedir. AB, küresel anlamda söz sahibi olmak ve dünyada barışın sağlanması için kurucu değerlerini yaymak istiyorsa, bunu bütünleşmesini gerçek anlamda tamamlamadan, dolayısıyla Türkiye’nin üyeliği gerçekleşmeden başaramaz.

İçinde bulunduğumuz dönemde, AB büyük iç ve dış sınamalarla karşı karşıyadır. Birleşik Krallık tarafından alınan AB’den ayrılma kararı ve ayrılıkçı fikirlerin diğer AB ülkelerinde büyük destek görüyor olması, birliğin geleceği hakkında ciddi endişeler doğurmaktadır. Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının olağan siyasi söylemlere dönüşmesi, AB’nin geleceği hakkındaki endişeleri daha da arttırmaktadır.

Yaşadıkları Avrupa Birliği ülkelerinin mevcut refah ve kalkınma seviyelerine ulaşmalarında önemli katkıları olan Türk toplumunun, bulundukları ülkelerde Avrupa Birliği standartlarında hak ve özgürlüklerden yararlanmalarının ve toplumlarının ayrıma uğramayan asli unsurları olarak kabul görmelerinin, Avrupa Birliği’nin savunduğu değerlerin gereği olduğuna inanıyoruz. Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

AB’nin karşı karşıya kaldığı en büyük dış sınamalardan biri olan düzensiz göç konusunda Türkiye’yle yaptığı işbirliğinin başarısı, AB ile Türkiye’nin birlikte hareket ettiğinde neleri başarabileceğini göstermektedir. AB’den aynı anlayış ve işbirliğini günümüz dünyasının en tehlikeli küresel sınamalarından olan teröre karşı mücadelede de görmeyi bekliyoruz.

Türkiye Avrupa’nın bir parçasıdır ve geleceğini Avrupa’da görmektedir. Türkiye’nin de içinde bulunduğu güçlü bir Avrupa Birliği, bölgemizin geleceğinin teminatıdır.

Bu anlayışla, Avrupa Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *