Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu çerçevesinde reformlar!

Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu çerçevesinde reformlar!

Suudi Arabistan’da altı ana eksene dayalı, tüm insan hakları alanlarını kapsayan 100’den fazla girişimin yürütüldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu (SHRC) Başkan Yardımcısı Dr. Nasır eş-Şehrani, adalet, ceza hukuku, yolsuzlukla mücadele, ırkçılıkla mücadele, kadın ve çocukların hakları, engelli hakları, yaşlı hakları, göçmen işçi hakları ve insan hakları alanında bölgesel ve uluslararası işbirliğini güçlendirme başta olmak üzere ülkesinin büyük bir gelişmeye şahit olduğunu savundu.

Cenevre’de ‘Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’ kapsamında gerçekleşen toplantıya katılan Dr. Nasır eş-Şehrani, Suudi Arabistan’da altı ana eksene dayalı, tüm insan hakları alanlarını kapsayan 100’den fazla girişimin yürütüldüğü ulusal insan hakları stratejisi ve faaliyet planı hazırlandığını belirtti.

Çalışmalar ‘2030 vizyonu’ kapsamında yapılıyor

SHRC Başkan Yardımcısı Şehrani, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman önderliği ve ‘2030 Vizyon’u çerçevesinde ülkemizde kapsamlı reformlar gerçekleşiyor. ‘İnsan kaçakçılığı ile mücadele, suiistimallere karşı korunma, dernekler ve sivil toplum kuruluşları sistemi ve ev hizmetçileri çalışma planı’ dahil olmak üzere çeşitli yönetmelikler çıkarılıyor veya mevcut yönetmeliklerde değişikliklere gidiliyor.”

“Kanunlarda bir takım değişikliler yapıyoruz”

Kadınlara uygulanan prosedürleri sona erdirmek üzere verilen emirlerle ilgili olarak Dr eş-Şemhani, kadınlara gerekli hizmetleri sunmak üzere cezai ve yasal işlemler, çalışma sistemi, uluslararası insan hakları standartlarına uygun olarak kanunlarda bir takım değişiklikler yapıldığına dikkat çekti.

İnsan Hakları Komisyonu’nun, bağımsızlığını güçlendirmek için doğrudan Kral Selman’a bağlandığına dikkat çeken Dr eş-Şemhani, İnsan Kaçakçılığını Önleme Komisyonu, Suudi Arabistan Avukatlar Komisyonu, Aile İşleri Meclisi ve Engellilerin Gözetimi gibi komisyonların kurulduğunu kaydetti.

SHRC Başkan Yardımcısı, insan haklarının korunması ve desteklenmesinin yanı sıra ırkçılığı önleme çabalarının, başta kadın hakları, sağlık, eğitim ve işçi hakları olmak üzere çeşitli alanlarda ve haklarda birçok ilerleme kaydedilmesini sağladığını belirtti.

“OHCHR ile işbirliği içinde çalışıyoruz”

Özellikle en çok ihtiyaç duyulan ve işgücü piyasasına katılımlarını arttırmak üzere kadınları teşvik etmeyi amaçlayan beş programın başlatıldığını aktaran Dr eş-Şemhani, insan hakları eğitimi ve kültürünün yayılması alanında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ile işbirliği içinde çeşitli eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü, kamu eğitiminde tüm öğrencileri hedefleyen ‘Ulusal haklarımı koruyorum’ adlı web sitesinin devreye girdiğini aktardı.

Dr eş-Şemhani ayrıca, Kral Abdulaziz Ulusal Diyalog Merkezi’nin kurulmasına, hükümet ve sivil toplum çalışanlarının, spor holiganlığı ve medyadaki çeşitli suistimallerin engellenmesi için gerçekleştirdikleri çabalara dikkat çekti.

Uluslararası düzeyde Suudi Arabistan’ın kültürler ve dinlerarası diyalog girişimi çalışmalarına vurgu yapan Şemhani, Kral Abdullah Bin Abdulaziz’in himayesinde Viyana’da kurulan Uluslararası Kültürler ve Dinlerarası Diyalog Merkezi (KAICIID) çalışmalarına dikkat çekti. Şemhani Suudi Arabistan’ın halklar arasında birlikte yaşama, anlayış ve işbirliği değerlerini destekleme, barışı tesis etme ve radikalizm ile mücadele etme anlayışının canlı bir örneği olduğuna işaret etti.

Son olarak Dr eş-Şemhani, Suudi Arabistan’ın insan haklarını koruma ve yaygınlaştırma, insan hakları temelli bir yaklaşımı tüm gelişim planları ve programlarına dahil etme çabalarını sürdürdüğünün altını çizerek, bu toplantının Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmesi’nin uygulanmasında ulusal çabaları yansıtan yapıcı bir toplantı olmasını umduğunu sözlerine ekledi.

Şarku’l Avsat Türkçe

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *