İsrail, Filistin için hangi senaryoları planlıyor?

İsrail, Filistin için hangi senaryoları planlıyor?

İşgal rejimi İsrail hükümetinin çalışma ve planlarıyla İsrail kamuoyunun görüşleri Filistinliler ile yaşanan sorunun çözülmesinin geleceği hakkında yedi senaryo etrafında dolaşıyor. Bu senaryolar nelerdir?

İsrail, Filistin Sorununu Bitirmek İçin Hangi Senaryoları Planlıyor?

Velid Abdulhay

İşgal rejimi İsrail hükümetinin çalışma ve planlarıyla İsrail kamuoyunun görüşleri Filistinliler ile yaşanan sorunun çözülmesinin geleceği hakkında yedi senaryo etrafında dolaşıyor. Bu senaryolar şunlardır:

1. Var olan durumun devam etmesi.

2. İki devletli çözümün hayata geçirilmesi.

3. İsrail’in Filistinlilerden ayrılıp, onları kendi haline bırakması.

4. İsrail’in Batı Şeria’daki bütün yerleşkeleri topraklarına katıp geri kalan kısmı terk etmesi.

5. “İşgal altındaki Kudüs ile “C bölgesi” olarak adlandırılan (Batı Şeria topraklarının %61’ine tekabül eden) bölgelerin İsrail’e eklenmesi.

6. Tek devlet düşüncesi. Bu durumda Filistinliler ile Yahudilere eşit hakların verilmesi.

7.  Filistinlilere sınırlı bazı hakların verileceği tek devlet düşüncesi.

İsrail araştırma merkezleri ve işgal hükümeti kendi plan ve projelerini aşağıdaki tahlilleri esas alarak yapmaktadır:

A. Her bir senaryoyu destekleyen fırsatlar.

B. Her senaryoyu engelleyen tehlikeler.

C. Destekleyen fırsatlarla engelleyici tehlikeleri ise üç düzlemde ela alıyorlar:

1. Yerel düzlem: Filistin ve İsrail

2. Bölgesel düzlem: Arap dünyası ve Ortadoğu gerçeği

3. Uluslararası düzlem.

Tahlili yapılan senaryolar ise şunlardır:

1. Mümkün olan senaryo: (Mahalli, bölgesel ve uluslar arası düzlemde) reel olarak gerçekleşmesi mümkün olan senaryo.

2. Muhtemel senaryo: İçinde başarı kadar başarısızlık ihtimalini taşıyan senaryo.

3. Gerçekleşip gerçekleşmemesine bakmaksınız İsrail açısından tercih edilen ve arzulanan senaryo.

Siyonist stratejik analizlerin incelediği her senaryoda vardığı sonuç ya “iki halklı bir devlet” veya “iki devletli” çözümdür.

Yapılan araştırma, analiz ve planlarda çözüm için düşünülen senaryolarda şu noktaların önemli rol oynadığı görülmektedir:

1. Batı Yaka’da etkin bir Filistin Yönetimi’nin bulunması, güvenlik işbirliğinin garantisi ve İsrail’in uyguladığı projelerin başarısızlığının engellenmesi için hayati önem taşımaktadır.

2. Siyasi çözümsüzlük, Filistin Yönetimi’nin zayıflamasına, çözülmesine yol açacak. Bu durum iki taraf arasındaki şiddetin yeniden başlamasına neden olacaktır.

3. İsrail’in yaşadığı paradoks, bugün iyice hızlandırdığı Yahudi yerleşkesi inşaatları ve hayata geçirmeye çalıştığı güvenlik ortamı ile Filistin Yönetimi’nin zayıflamasına ardından da yıkılmasına neden olacak yayılmacılığı nasıl bağdaştıracağıdır.

4. Her senaryoda Gazze’ye, etkisiz hale getirilmesi gereken bozguncu (spoiler) bir unsur gözüyle bakılmasıdır.

Sonuç:

1. “Filistin Devleti”nin kurulması en zayıf seçenek iken,

2. En güçlü ihtimal ise;

Şimdiki durumun devam etmesi, işgalci İsrail’in yerleşke inşaatlarını sürdürmesi, Arap-İsrail ilişkilerinin güçlenmesi, nihai çözüm için bölgesel tehlikelerin bertaraf edilmesi, İsrail’e maksimum düzeyde güven, huzur sağlayacak, onu tehdit edecek tehlikeleri minimum düzeye indirecek bölgesel ve uluslararası ortamın hazırlanmasıdır.

26/03/2018
Filistin Enformasyon Merkezi

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *