‘İctihadın amacı uygun dil ile İslam’ı tebliğ etmek, İslam’ı hayatın içinde tutmaktır’

‘İctihadın amacı uygun dil ile İslam’ı tebliğ etmek, İslam’ı hayatın içinde tutmaktır’

İctihadın, yorumun, dinî bilgi üretmenin amacı, İslâm’ı çağa uydurmak ve bâtıl olana hak libası giydirmek değildir.

“Âlimlerin kırmızı çizgisi şu olmalıdır:

İctihadın, yorumun, dinî bilgi üretmenin amacı, İslâm’ı çağa uydurmak ve bâtıl olana hak libası giydirmek değil, İslâm’ın hakikat, adalet ve rahmetine susamış bulunan çağa, uygun dil ile İslâm’ı tebliğ etmek ve özü ile olduğu kadar sözü ile de İslâm’ı hayatın içinde tutmak.”

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *