CHP Parti Meclisi Bildirisinde 13 hedef belirlendi

CHP Parti Meclisi Bildirisinde 13 hedef belirlendi

CHP’nin 36. Olağan Kongresi’nde seçilen Parti Meclisi, ilk toplantısını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı yaptı. 6 saat süren toplantının ardından bildiri yayınlandı.

Bildiride Ata’nın huzuruna çıkarak göreve başlandığı belirtilerek, yapılması gerekenler 13 maddede özetlendi. Basına kapalı yapılan toplantı sonunda yayınlana bildiri şöyle:

CHP Parti Meclisi Bildirisi

Partimizin 36. Olağan Kurultayını büyük bir coşku ve demokratik olgunluk içinde tamamladık. Yeni seçilen Parti Meclisimiz bugün Anıtkabir’de Atamızın huzuruna çıkarak göreve başlamış ve ilk toplantısını yapmıştır.

Kurultayımızın oybirliği ile Parti Meclisi onur üyesi seçtiği İstanbul Milletvekilimiz Sayın Enis Berberoğlu’na ilk toplantımızdan selamlarımızı gönderiyoruz.

Sınır güvenliğimizin sağlanması için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar diliyoruz.

Kurultayımızın kabul ettiği Sonuç Bildirgesi önümüzdeki dönemin hedeflerini tespit etmiştir. Ülkede demokrasi ve hukuk devleti yok edilmiş, tek adam rejimi hakim kılınmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi bahane edilerek gerçekleştirilen 20 Temmuz Darbesi ile kurulan OHAL düzeni kalıcı hale getirilmiş ve demokrasi askıya alınmıştır. Hiç kimsenin can, mal ve hukuk güvenliği kalmamıştır. Terörle mücadele ve milli güvenlik gibi temel sorunlarımızın toplumu ortak bir duygu etrafında birleştirmesi gerekirken, iktidar bunu iç siyaset malzemesi haline getirecek yeni bir kutuplaşma aracına dönüştürmüştür. Düşünmek, düşünce açıklamak, hak aramak suç haline gelmiştir.

Türkiye bu elbiseyi hak etmiyor. Parti Meclisi olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Halkla birlikte el ele mücadele ederek;

1) OHAL düzenine son verecek, OHAL’in yarattığı bütün tahribatları ortadan kaldıracağız.

2) Tek adam rejimini kaldırıp, kuvvetler ayrılığına dayalı tam demokrasiyi kuracağız.

3) Laiklik temelinde inanç ve yaşam tarzlarını güvence altına alacak güçlü bir Cumhuriyet yaratacağız.

4) İnternet ve medya özgürlüğü de dahil olmak üzere düşünce ve ifade özgürlüğünü en geniş biçimde hayata geçireceğiz.

5) Hukukun üstünlüğünü tesis edecek, yargı bağımsızlığını sağlayacağız.

6) Toplumsal uzlaşmaya dayalı yeni bir anayasa yaparak, hukukumuzu 20 Temmuz Darbesi dahil bütün darbe hukukundan temizleyeceğiz.

7) Adalet ve huzuru sağlayan bir düzen kuracağız.

8) Üreten, zenginleşen, adaletli paylaşan bir Türkiye yaratacağız.

9) İşsizlik, yoksulluk ve her türlü eşitsizlikle mücadele edecek, güçlü bir sosyal devlet kuracağız.

10) Herkese parasız, ulaşılabilir, çağdaş, kaliteli eğitim ve sağlık hizmeti sağlayacağız.

11) Kürt sorunu dahil bütün toplumsal sorunlarımızı, eşit yurttaşlık temelinde, ulusal bütünlük ve toplumsal uzlaşı ile çözeceğiz.

12) Her türlü terör, çatışma ve kutuplaşmayı ortadan kaldıracak, toplumsal huzuru inşa edeceğiz.

13) Dış politikamızı, yurtta barış dünyada barış ilkesi temelinde yeniden oluşturacak, iç siyaset malzemesi ve kutuplaşma aracı olmaktan çıkaracak, Türkiye’yi tekrar sözüne güvenilir ve öngörülebilir uluslararası aktör konumuna getirmek için ortak bir milli duruş oluşturacağız.

Parti Meclisimiz, ülkemizin içinde bulunduğu bu büyük iç ve dış sorunların ancak geniş bir toplumsal mutabakatla çözülebileceğinin bilincindedir. Bugün mücadele tek adam rejimi ile demokrasi arasındadır. Demokrasiden yana olan güçleri bir araya getirme görevi omuzlarımızdadır.

Parti Meclisimiz bu görevi kararlılıkla yerine getirecektir.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *