Haram olan su-i zan, yalan, gıybet ve iftira; ‘Sosyal Medya’da helâl mi oluyor?

Haram olan su-i zan, yalan, gıybet ve iftira; ‘Sosyal Medya’da helâl mi oluyor?

Hayret  ediyorum, dindar görünümlü ve ifadeli insanlar tam bir cehalet sergileyerek bir paragraf içinde değinilen dört beş haramı birden işleyebiliyorlar.

“Sosyal Medya Özel Alandır” diyen Ali Rıza Demircan, Murat Haber’deki yazısında hem kendisiyle ilgili açıklamalar yaptı hem de sosyal medyada ahiret hesabına konu olacak durumlardan söz etti. Demircan şunları yazıyor:

İlmi kanaatimize göre Facebook ve Twitter sayfaları kişilerin özel  özel alandır.

Mesela “Ali Rıza Demircan Facebook” da benim özel alanımdır. Bu sayfayı oluşturma amacım yazılarımın okunması, konuşmalarımın dinlenilmesidir. Sayfama girme iznim yalnızca saygılı insanlaradır. Burada saygılı bir dille ilmi itirazlar yapılabilir, eleştiriler getirilebilir. Buraya kadar tamam.

Sosyal medya sayfalarına  yerici ve suçlayıcı ifadelerle girmek kötü zan, gıybet ve iftira olma yanı sıra Nur Suresinin 27. âyetine göre konut dokunulmazlığını ihlâl olarak da haramdır.

Pekiştirmek için bir daha değineyim. Kesin bilgiye değil de zanna dayalı olarak  sosyal medyada konuşmak ve yazmak  su-izandır ve haramdır. İnsanların yüzüne söyleyemeyeceğinizi söylemek gibi yazmak da gıybettir ve haramdır. Kişi hakkında bilmediklerimizi kanıtlı bilgiye sahipmişiz gibi yazmak da iftiradır ve haramdır. (Hucurat 12) Bir de fahişe yani  çirkinlik olarak nitelenebilecek şeyleri yazarak yayılmasına sebebiyet vermek de Nur 19’a göre haramdır; dünyada cezalandırılacak suç ahirette azaba vesile olacak günahtır.

Hayret Ediyorum

Hayret  ediyorum, dindar görünümlü ve ifadeli insanlar tam bir cehalet sergileyerek bir paragraf içinde değinilen dört beş haramı birden işleyebiliyorlar. Üstelik sosyal medyada işlenen haramlar  daha büyük günahtır  ve helâllik alınması  da oldukça zordur.

Kur’ân ve Sünnet Çizgisi

Bu vesileyle kitaplarımı okumamış ve konuşmalarımı dinlememiş olanlara açıklamak isterim:

Ben Kur’an ve Sünnet çizgisini izlemeye çalışan bir insanım. İnancımla örtüşen siyasî tercihlerim olabilir. Ama bu oy vermede tercih ettiğim insanların bütün  iç ve dış politikalarını  onayladığım anlamına gelmez.

Hiçbir Bir Kişi ve Gruba Bağlı Değilim

Siyasî olan ve olmayan hiç bir kişi ve kurumun beğenisini kazanmak, onayını almak veya “Gündem”e gelmek gibi bir amacım olmamıştır.

Hiçbir fert ve kurumla Çıkar ilişkisi olmamış hür bir insanım. İhtiyaç duyulabilecek her şeye sahibim. Şükrüm Rabbimedir.

Hiçbir cemaate, tarikata, inanç ekolü ve siyasi kuruma bağlı değilim. İslâmî çizgide olan bütün mümin kardeşlerimi severim. Onları ismen ve alenen eleştirmemek de ilkemdir.
Yazılarım konuşmalarım ve cevaplarımda Kur’an ve Sünnet’e aykırı en ufak bir nokta tespit edebilen ehli ilim kardeşlerimden ricam, samimi ve saygılı bir tavırla ve ilmî bir dille beni uyarmalarıdır. Alınmam, üstelik duacı da olurum.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *