Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı yeniledi cihad kapsamlı anlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı yeniledi cihad kapsamlı anlatıldı

Tartışılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatındaki cihat kavramı daha detaylı anlatıldı. Öğrencilerin cihat kavramını günlük hayatla ilişkilendireceği etkinlikler istendi. Din istismarı konusunda “FETÖ” de anlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca kamuoyunun görüşüne sunulan ve tüm eğitim kademelerinde 51 ders ve 176 sınıf düzeyinde müfredat, güncellendi. Paydaşlar, kamu ve özel sektör temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler, dernek, meslek birlikleri, federasyonlar ve bakanlığın ders kitabı yazarları ile odak grup çalışmalarının ardından düzenlemeler yapıldı. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü’nün elektronik modülü üzerinden alınan 80 bin dolayındaki görüş ile kazanım çıkarma, açıklama ekleme ya da konular arasında takdim ve tehirler gerçekleştirildi.

Gazete Habertürk’ten Fatmanur Boylu’nun haberine göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatında yer alan “cihat” konusu “Kuran’da Bazı Kavramlar” başlığı altında yer aldı. Cihat konusunda, “Anlam genişliği göz önünde bulundurularak salt savaş ile sınırlandırılmadan tüm boyutuyla ve Mekki ve Medeni ayetlerin bu kavrama yüklediği anlamlar bağlamında ele alınır. Cihadın bir ibadet olarak farzı ayın ve farz-ı kifaye olduğu durumlara değinilir” denildi. Öğrencilerin cihat kavramını günlük hayatla ilişkilendireceği etkinlikler istendi. İslamafobi gibi Batı’da ortaya çıkan ırkçı akımların etkileri anlatılırken DEAŞ’a da değinildi. DEAŞ, “şiddet ve terör eğilimli illegal marjinal grup” olarak nitelendirildi. Müfredatta siyonizme de yer verildi.

‘MİLENYUM TARİKAT’

Teizm, deizm, materyalizm, pozitivizm, sekülarizm, agnostisizm, ateizm ve nihilizm gibi inanç yaklaşımlar ele alınırken “kötülük problemi” üzerinde duruldu. Problemin inançla ilgili yaklaşımlarla ilişkisi ele alındı. “Milenyum tarikat” ve “Kıyamet tarikat” gibi yeni dini akımların Türkiye’deki yansımalarına güncel örnekler verildi. Dini değerlerin istismar edilmesiyle ilgili FETÖ gibi çıkarcı yapı ve grupların incelenmesi vurgulandı.

Önceki kazanımda tartışmaya neden olan Alevilik-Bektaşilik konusu programda daha fazla yer buldu. Konu, cenaze törenleri, mezhepler, fıkhi yorumlar başlıkları altında incelendi.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

1 Comment

  • mbozac
    23 Ocak 2018, 18:03

    ‘tevhid’ anlatılmadıkça, anlaşılmadıkça ne eklerseniz ekleyin, ne anlatırsanız anlatın!

    REPLY