Akşener’in iddialarının odağındaki SADAT’tan açıklama

Akşener’in iddialarının odağındaki SADAT’tan açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları kuruldu” iddiaları üzerine Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi (SADAT) açıklama yaptı.

İstanbul’da bir otelde basın toplantısı düzenleyen SADAT yönetim kurulu üyesi emekli albay Ali Coşar basın açıklamasını okudu. Şirketin internet sitesinde de yayınlanan açıklama metninde, şirket hakkında ileri sürülen iddialara yanıt verildi ve karşı sorular yöneltilirken Pentagon görevlisi Rubin’den de söz edildi. Açıklamada şu ayrıntılara yer verildi:

SADAT’a karşı yine Pentagon devrede

Son günlerde şirketimiz SADAT aleyhine karalama ve iftira kampanyalarının tekrar başlatılmış olması dikkat çekicidir. Bu karalama ve iftira kampanyalarının, birbiriyle irtibatlı olarak, dışarıdan ve içeriden, yaklaşık 6 aylık periyotlarla tekrarlandığı gözlemlenmektedir.

SADAT, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve faaliyet gösteren bir şirket olup, yasalara göre faaliyet göstermektedir. Kurucuları, ortakları ve çalışanları hukuka saygılı ve tertemiz geçmişe sahip kişilerdir. Tüzel kişi veya bireyler olarak bırakın yasa dışı olmayı tek bir şüpheli faaliyetleri dahi yoktur. SADAT her türlü çirkin ve mesnetsiz yakıştırmalardan münezzehtir. Şirketimizin tüm faaliyetleri yasalar kapsamında Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde, devletin tüm birimlerince incelenmekte olup hukuksuz hiçbir icraatı söz konusu değildir.

Şirketimiz, faaliyet alanında ülkemizde kurulan ilk şirket olup, benzeri hizmet veren şirketler, başta ABD olmak üzere dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkelerde mevcut olup, ülkeleri menfaatlerine önemli hizmetlerde bulunmaktadırlar. Bu kapsamda şirketimiz ülkemizde ticari alanda ihtiyaç olan bir boşluğu doldurmuş ve öncü olmuştur. Şirketimizin kuruluşundan sonrada aynı faaliyet alanında başka şirketlerde kurulmuştur.

SADAT A.Ş.’nin misyonu; uluslararası alanda Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu, iç güvenlik ve savunma alanında stratejik danışmanlık, iç güvenlik ve askeri eğitim ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmayı ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasındaki hak ettiği yerini almasına yardımcı olmaktır.

SADAT A.Ş.’nin vizyonu devletimizin bilgisi ve çıkarları doğrultusunda yasal mevzuata uygun olarak, hizmet verdiği ülkelere yönelik, jeopolitik durumuna uygun, tehdit değerlendirmeleri yaparak, bu değerlendirmelere uygun, ülke savunmasının ve iç güvenliğinin temini için, en etkin ve modern ihtiyaçları karşılayacak şekilde Silahlı Kuvvetlerinin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonunun sağlanmasına destek vermektir.

Şirketimiz hakkında belirli bir amaçla ve periyodik olarak yapılan iftira ve karalama kampanyalarının birisi daha başlatılmış olup, bu kapsamda; 26 Aralık 2017 tarihinde Pentagon görevlisi Micheal Rubin attığı bir twit ile yine SADAT üzerinden Cumhurbaşkanımıza saldırdı. Rubin attığı twitte şunları yazdı; “Erdogan son çıkan KHK’daki sivillere verilen garantiler hakkında dürüştçe ortaya çıkmalı. Bu haliyle ölüm timlerini legalize ediyor ve SADAT’in bir terör örgütü olduğunu teyit ediyor.”

(https://twitter.com/mrubin1971/status/945689723057704960)

Tek kelime Türkçe bilmeyen Rubin’in FETÖ yapılanmasının yardımıyla SADAT üzerinden Cumhurbaşkanımızı ve meşru hükümeti hedef alan Türkçe twit atması adeta FETÖ yapılanmasının Türkiye’deki elemanlarına karalama kampanyası başlatılmasına dair bir talimat niteliğini taşımakta idi.

Söz konusu twit/talimat dan çok kısa bir süre sonra, geçmişte İç İşleri Bakanlığı’da dahil devletin bir çok kademesinde görev almış olan sayın Meral AKŞENER, bu devlet tecrübesine ve ülkeyi yönetmek iddiası ile ortaya çıkan bir siyasi parti liderine yakışmayacak şekilde, işin gerçeğini araştırma ihtiyacı duymadan, yeri yurdu adresi sarih olan şirket yetkililerimizle hiçbir temasa geçmeksizin 02/01/2018 tarihinde SÖZCÜ gazetesi yazarlarından Saygın ÖZTÜRK’ e vermiş olduğu röportajda, Micheal Rubin’in attığı twit ile aynı içeriğe sahip gerçekle alakası olmayan, SADAT üzerinden siyasi rakibi olarak gördüğü sayın Cumhurbaşkanını ve meşru hükümeti hedef alan iddialarda bulunmuştur. Bu iddialarını gizlemek için de, duyum aldım diyerek kendisini sorumluluktan kurtarmaya çalışmıştır.

http://www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/saygi-ozturk/tokat-ve-konyada-silahli-egitim-kampi-oldugunu-duyuyoruz-2156165/

Ardından, aynı kampanyanın devamı olduğunda kuşku bırakmayacak şekilde, Yeniçağ gazetesine İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray ve İYİ Parti Medya ve Propagandadan Sorunlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ yaptıkları açıklamada “Kocaeli dahil 7 ilde silahlı eğitim kamplarının kurulduğunu duyuyoruz” açıklaması yaparak sözde kamplarla şirketimiz SADAT arasında irtibat olduğuna dair beyanlarda bulundular.

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/ozdag-ve-ciray-silahli-egitim-aciklamalarini-yineledi-180942h.htm

Micheal Rubin’in talimatı ile harekete geçenleri “İYİ” tanımak gerektiğini düşünüyoruz.

Tekrar Sayın Akşener’in açıklamalarına dönersek, SADAT’a ait olduğunu iddia ettiği eğitim kampları ile ilgili elinde en ufak bir delil varsa derhal Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. Tekrar vurgulayalım ki, İçişleri Bakanlığı yapmış bir kişinin, işin aslını çok rahat öğrenebilecek bilgi ve imkanlara sahip olmasına rağmen, buna ihtiyaç duymadan, duyum aldım şeklinde kabulü mümkün olmayan bir üslup ve gerekçe ile gazete köşelerinde dedikodu yaparcasına, gerçekle bağdaşmayan, iftira mahiyetinde ve ne amaca hizmet ettiği kamuoyunca da malum beyanatlar vermesi şirketimizin maddi ve manevi kişiliğine açıkça saldırı mahiyetinde olup tasvip etmemiz mümkün değildir. Sayın Akşener’den bu yanlışından bir an önce vaz geçmesini talep ediyoruz.

Haberde geçtiğine göre Sayın Akşener açıklamasında “Seçim eğitim merkezi kurduklarını. Ankara, İstanbul, Bursa’dan başlamak üzere sandıkların korunması için proje başlattıklarını” söylüyor. http://www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/saygi-ozturk/tokat-ve-konyada-silahli-egitim-kampi-oldugunu-duyuyoruz-2156165/

Salt Sayın Meral Akşener’in beyanlarını dikkate aldığımızda bizde şirket olarak kendilerine aşağıdaki soruları yöneltme ihtiyacını hissediyoruz;

1- Kaç ilde eğitim merkezi kurdunuz?
2- Sandıkların korunması için nasıl bir proje yürütüyorsunuz?
3- Eğitim merkezlerinde sandıkları koruyacak militanlar mı yetiştireceksiniz?
4- Bu militanları seçim döneminde ülkeyi kaosa sürüklemek için mi kullanacaksınız?
5- Militanlarınıza silahlı eğitim veriyor musunuz?
6- SADAT’a saldırma sebebiniz kendi eğitim merkezlerinizi kamufle etmek amacını mı güdüyor? İftira atarak minareye kılıf mı hazırlıyorsunuz?
Sayın Akşener’den kendi beyanlarına karşılık olarak sorduğumuz sorularımıza cevap beklerken Cumhuriyet Savcılığı’na da suç duyurusunda bulunarak adı geçen siyasi oluşumun eğitim merkezlerinin 2019 seçimlerinde oynayacağı rolün yakından takip edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınarak bu eğitim merkezlerinin iç işleri bakanlığı tarafından sıkı denetim altına alınmasını beklemekteyiz.

İddia edildiği gibi, SADAT’ın Silahlı veya Silahsız Askeri Gücü Yoktur!
SADAT A.Ş.’nin misyonu uluslararası alanda Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu, iç güvenlik ve savunma alanında stratejik danışmanlık, iç güvenlik ve askeri eğitim ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmayı ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasındaki hak ettiği yerini almasına yardımcı olmaktır.

Vizyonumuz ise hizmet verdiği ülkelere yönelik, jeopolitik durumuna uygun, tehdit değerlendirmeleri yaparak, bu değerlendirmelere uygun, ülke savunmasının ve iç güvenliğinin temini için, en etkin ve modern ihtiyaçları karşılayacak şekilde Silahlı Kuvvetlerinin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonunun sağlanmasına destek vermektir.

İnternet sitemizde yer alan eğitim videoları şirketimizin kuruluş aşamasında hazırlanan ve eğitici personelimizin muvazzaflık dönemlerinde çekilen videolar olup bunlara bakarak yurt içinde eğitim ve tatbikat alanı ve merkezi arayanlar öküzün altında buzağı aramaktadır.

Eğitim faaliyetleri hizmet alan ülkelerin kendi topraklarında ve tesislerinde yerine getirilmektedir.

1- Şirketimiz paralı asker organizasyonu değildir
2- Silahlı veya silahsız askeri gücü yoktur
3- Şirketimize ait silah bulunmamaktadır
4- Güvenlik ve / veya savunma hizmeti sunmamaktadır
5- Eğitim kampımız, tesisimiz veya her ne ad veriyorsanız bu amaçla kullanabileceğimiz bir arazimiz olmamıştır
6- Türkiye’de veya yurtdışında hiçbir sivile veya gruba eğitim verilmemiştir
7- Hizmetlerimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin Dost ve Müttefik ülkelerinin Orduları ve Polis Teşkilatlarına yönelik programlar içermektedir. Bunun dışında bir çalışmamız olmamıştır
8- Şirketimizin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hiçbir faaliyeti olmamıştır
9- Şirketimiz ortakları ve personeli 15 Temmuz gecesi her vatansever ve şerefli Türk insanı gibi tamamen bireysel hareket ederek ve kendi inisiyatifi ile darbecilere karşı vatanını savunmak ve uğrunda canını vermek için sivil direniş göstermiştir
10- Şirketimiz El-Kaide, IŞID (DAEŞ, DEAŞ), PKK, PYD, Boko Haram, Haşdi Şabi vb tüm örgütleri aynı kuklacı/lar tarafından kullanılan Terör Örgütleri olarak kabul etmektedir

Asıl hedef Türkiye Cumhuriyeti Devletidir

Aklıselim sahibi herkes asıl hedefin Türkiye Cumhuriyeti olduğunun farkında… Artık sokaktaki vatandaş bile Pakistan’da yürütülen Yargı Darbesinden Venezüella’da ki askeri darbe girişimine, Arap Baharından Demokrasi Nöbetlerine kadar sürekli tezgâhlanan oyunun farkında… Katar’da oynanan oyunlar, Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen darbe…

Afganistan’a, Irak’a, Yemen’e, Libya’ya, Mısır’a, İran’a “Demokrasi” götürülmesi, başındaki “Diktatör”den kurtarılması senaryolarının (eski Türk Sineması) gibi konu kabızlığı çeken NATO – ABD senaryoları olduğunu herkes biliyor.

Küresel Aktör olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti’nin tekrar içe kapanıp pasifize edilmesi, gelişmesinin sekteye uğratılması amacıyla yapılan saldırıların ardı arkası kesilmeyecektir.

Sayın Erdoğan’ı diktatörlükle ve teröre destek vermekle suçlama kampanyası yalan ve iftiralarla dolu karalamadan ileri gidememektedir.

Şirketimiz, Yasalar ve şirket sözleşmesi kapsamında gerektiğinde devletimizin bilgi ve denetimi kapsamında, sadece Dost Ülkelerin Resmi Silahlı Kuvvetler ve Polis Teşkilatlarına eğitim vermektedir. Faaliyet alanları arasında bireysel/sivil eğitim ve danışmanlık hizmeti yurt içinde ve dışında verilmemektedir. Ayrıca, vatansever halkımız müsterih olsunlar Devletimizin güvenlik güçleri içeride ve dışarıdan gelecek her türlü saldırıyla başa çıkabilecek güçte olduğundan örgütsel ve gayri meşru bir yapılanmaya da ihtiyaç bulunmamaktadır.

Sonuç olarak; Ülkemizin birlik ve beraberliği ile ve üniter yapısını hedef alan, başta FETÖ olmak üzere gayrı milli iç ve dış güç odakları tarafından yürütülen kampanyalar kapsamında nihai hedeflerine ulaşmak için, şirketimiz SADAT üzerinden karalama kampanyaları yürütülmekte, Şirketimizin, kurucularının ve elemanlarının ticari itibarını, şeref ve haysiyetini zedeleyici, yalan, yanlış, hakaretlerle dolu, kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan gerçek dışı haberler yapılmakta olup, hiçbir gerçekliği bulunmayan bu tür haberlere itibar edilmemesi,

Gerek ülkemizde ve gerekse yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan başkaca şirketlerde mevcut iken yasa ve kanunlara uygun şekilde faaliyet gösteren şirketimize bu şekilde iftira atılması ve karalama faaliyetlerinin yapılmasını iyi niyetli bir davranış olarak görmüyor, bu hukuka ve ahlaka aykırı iftira ve karalama faaliyetlerine karşı yasal haklarımızı saklı tutarak, şirketimizin devletimiz ve milletimiz menfaatine hizmet ettiğini ve bundan sonra da hizmetlerine devam edeceğini kamuoyuna saygı ile duyururuz.

SADAT A. Ş. YÖNETİM KURULU

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *