Noel nedir? Protestan Kilisesi, Noel’i nasıl anlatıyor?

25 Aralık’ta Hz. İsa’nın dünyaya gelişi olarak kutlanan ve hiçbir yönüyle İslam’ın tasvip etmediği bu Hıristiyan bayramının gerçek anlamı “Tanrının insan bedeninde dünyaya gelişinin” kutlanması…

Kelime anlamı

‘Noel’ kelimesi, Büyük Türkçe Sözlük’te “Hristiyanların her yıl 25 Aralık’ta Hz. İsa’nın doğum gününü kutladıkları yortu” olarak tanımlanıyor.

Noel, etimolojik olarak Latince’deki Natalis (doğum) kelimesinden geliyor. Türkçe’ye ise Fransızca Noël kelimesinden geçmiştir. Noel, Almanca’da Weihnachten, İspanyolca’da Navidad, İtalyanca’da Natale, Fransızca’da Noël olarak karşımıza çıkar.

İngilizce’de Christmas olarak geçen Noel’in öncülü, Pagan inancındaki Yule olarak kabul edilir. Yule, 21 Aralık kış gündönümü ve sonrasındaki 12 gün boyunca devam eden bir kış kutlamasıdır.

Noel Ağacı

Hz. İsa’nın doğum günü olarak kutlanan Noel’de ağaç süsleme geleneği oldukça eski zamanlara dayanır. Bu geleneği Pagan döneminde eski Mısır, Çin ve Yahudilerde görmek mümkündür.

Noel’in öncülü Yule

Yule, eski bir Pagan kutlamasıdır. Noel kutlamasının öncülü olarak bilinir. Hristiyanlığın yayılması sonrası Pagan kültürüne ait Yule kutlamasının evrildiği yönünde görüşler mevcut.

Noel ve yılbaşı arasında bir ilişki var mı?

Yılbaşı, kullanılan takvimlere göre içinde bulunulan yılın bitimini ve yeni yılın başladığını ifade eder. Noel’le bu açıdan ilgisi yoktur ancak modern zamanlarda Noel kutlamasında da uygulanan bazı ritüeller Hristiyan olmayan toplumlar tarafından yaygın olarak yılbaşı kutlamalarında da uygulanır.

Noel Baba

Noel Baba, Noel gecesi veya sabahında iyi ve güzel huylu çocuklara hediyeler getirdiğine inanılan mitolojik bir karakterdir. Her ülkenin mitolojisinde farklı ismi olan Noel Baba’nın, dünyada en yaygın olarak bilinen ismi Santa Claus’tur. Noel, Ermeni cemaatinde Surp Dzınut adıyla 6 Ocak’ta kutlanıyor. (cnntürk)

Protestan Kilisesi ne diyor?

Bornova Protestan Kilisesi tarafından “Doğuş Bayramı (Noel) nedir” sorusuna şu şekilde cevap veriliyor:

Hristiyanlık inancının iki büyük bayramı vardır. Bunlar Doğuş Bayramı ve Diriliş Bayramı’dır. Adlarından da anlaşılacağı gibi, Doğuş Bayramı’nda İsa Mesih’in doğumu kutlanmaktadır. Diriliş Bayramı’nda ise İsa Mesih’in bizim kefaretimizi ödemek için yeryüzüne indiğinin, ardından çarmıhta öldüğünün, mezara konulduğunun ve üç gün sonra mezardan dirildiğinin beyan edildiği bayramdır.

Tanrı ilk insanları – Adem ile Havva’yı – günahsız olarak yarattı. Kutsal Kitap, Tanrı’nın her şeyi mükemmel bir şekilde yarattığını söylemektedir, “Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü.” (Yaratılış 1:31). “…Tanrı insanları doğru yarattı…” (Vaiz 7:29).

Ancak ilk insanlar olan Adem ile Havva kendilerine verilen bu kutsallığı ve doğruluğu koruyamayıp günah işlediler. Bu şekilde hem günahı hem de onun sonucu olan ölümü yeryüzüne sokmuş oldular. Adem ve Havva’dan gelen her insan da hem atalarının günahlarını taşımış hem de kendi işledikleri günahlar ile durumu daha da kötüye doğru ilerletmişlerdir. “Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.”(Romalılar 5:12) “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.” (Romalılar 3:23).

Kutsal Kitap açık ve net bir şekilde belirtiyor ki her insan günahlıdır ve ölümlüdür. Kutsal Kitap aynı zamanda günahkar birisinin tek başına kendisini kurtaramayacağını da söylemektdir, “Bu nedenle Yasa’nın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü Yasa sayesinde günahın bilincine varılır.” (Romalılar 3:20)

Ne var ki, adil Tanrı Kendi merhameti sevgisinden ötürü bu probleme bir çözüm yolu bulmuştur. Nasıl günah günahsız bir insanın günah işlemesi yüzünden yeryüzüne girdiyse, günahın kaldırılması da günahsız bir insanın günahı ve sonucu olan ölümü yenmesiyle gerçekleşebilirdi. Günahsız hiçbir insan olmadığı için de Tanrı, beden alarak yeryüzüne inmiş, aramızda yaşamış, bizlerin geçtiği tüm sıkıntılardan geçmiş fakat günah işlememiş, bizlerin uğruna işkenceden geçerek çarmıha gerilmiş, ölmüş, mezara konmuş ve üçüncü gün ölümden dirilmiştir. Bizlerin ödemesi gereken günah borcunu Tanrı’nın Kendisi ödemiştir. Dolayısıyla Rab İsa Mesih’e iman edenler Tanrı tarafından aklanmakta ve sonsuz yaşama kavuşmaktadırlar.

“Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.” (Romalılar 6:23)

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” (Yuhanna 3:16)

“İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar.” (Romalılar 3:24)

Doğuş Bayramı, Kurtarıcı ve Rab olan İsa Mesih’in yeryüzüne girişinin kutlandığı bayramdır. Bu bayramda Tanrı’nın Kendi halkını günahtan ve ölümden kurtardığını bildiren Müjde duyurulmaktadır. İşte bu yüzden gerçek Hristiyanlar, Doğuş Bayramı’nda Rab İsa Mesih’in Müjdesini kutlamakta ve duyurmaktadırlar!

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

1 Comment

  • ERSİN ERTUĞRUL
    27 Aralık 2017, 10:47

    Bir ideoloji ve dinin aslî hüviyetinin ne olduğunu kişilerin indî yorumları değil, o ideoloji, din ya da felsefenin kurucusu tarafından açıklanan bilgilerle öğrenilir, tedris edilir… Tutarlı olan tanıma yöntemi budur. Yoksa her kişi adetince tanım olur. Aslın yerine geçmek için tedavülde dolaşır. Lakin bu anlama faaliyeti değil, suyun bulanıklaştırılması/anlamın kaybolmasıdır.

    Noel, yılbaşı ve diğer başlıklar burada "kaynağına" dayanılarak ilgilisiyle paylaşılmış. Tebrikler.

    REPLY