3. İslamcı Dergiler Sempozyumu

3. İslamcı Dergiler Sempozyumu

“1908’den Günümüze İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler” konulu Sempozyumu 20-22 Nisan 2018’de İstanbul’da

3. İSLAMCI DERGİLER SEMPOZYUMU: “1908’DEN GÜNÜMÜZE İSLAMCILIK DÜŞÜNCESİ VE DERGİLER”

İlmi Etüdler Derneği (İLEM)’nin yürüttüğü İslamcı Dergiler Projesi kapsamında 20-22 Nisan 2018 tarihlerinde Üsküdar Belediyesi ile birlikte “1908’den Günümüze İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler” konulu Sempozyum organize edilecektir. 1908’den günümüze İslamcılık düşüncesi ve İslamcı dergilerin ele alınacağı sempozyumda önemli meseleler, kişiler ve dergilerin ele alınması hedeflenmektedir.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye’de İslamcı yayıncılığın serüvenini ele almak amacıyla 2013 yılında İslamcı Dergiler Projesi’ni hayata geçirdi. Projenin önceki aşamalarında 1908-1980 yayımlanan İslamcı dergiler incelendi, dijital ortama aktarıldı, sempozyumlar düzenlendi ve kitaplar yayımlandı. Projenin üçüncü aşamasında 1980 sonrası yayımlanan yaklaşık 500 derginin 20.000’e yakın sayısı dijitalleştirilerek kataloglanacaktır. 2018 yılı sonuna kadar devam edecek proje çalışmaları sayesinde İslamcılık düşüncesine ve üzerine yapılan tartışmalara yeni bir boyut kazandırmak ve İslamcılık düşüncesinin en önemli birincil kaynaklarından olan dergiler vasıtasıyla İslamcılığa dair meselelerin yeniden düşünülmesine bir katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ayrıca 20-22 Nisan 2018 tarihlerinde Üsküdar Belediyesi ile birlikte “1908’ten Günümüze İslamcılık Düşüncesi ve İslamcı Dergiler” konulu sempozyum organize edilecektir.

Günümüzde İslamcılık etrafındaki tartışmalar canlılığını devam ettirmektedir. Son zamanlarda özellikle İslam dünyasında ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler Müslümanları ve İslamcılık düşüncesini tekrar tartışmaların merkezine taşımış ve özellikle bu alanda yapılan çalışmalar ve yayınlarda ciddi bir hareketlilik ve artış oluşturmuştur. İslamcılık düşüncesinin bu kadar canlı bir konu olmasında onun bir anlamda hayatın farklı alanlarına etkide bulunması etkilidir. Ancak çok tartışılan ve konuşulan birçok meselede olduğu gibi İslamcılıkla ilgili tartışmaların da en büyük sorunlarından birisi tekrara düşme keyfiyetidir/eğilimidir. Bu sorunu aşmak için meseleyi genel hatları ile ele alan çalışmalardan, daha özel ve ayrıntılı inceleyen çalışmalara yönelmek gerekmektedir. Bu çerçevede düzenlenecek 3. İslamcı Dergiler Sempozyumu ile İslamcılık düşüncesinin İslamcı dergilerdeki yüz yıllık seyrinin incelenmesi hedeflenmektedir. Sempozyumda doğrudan birincil kaynaklara dayalı araştırmalara yer verilecektir.

Bu kapsamda İslamcılık düşüncesinin oluşumunda, gelişiminde ve aktarımında önemli işlevlere sahip olan meseleler, isimler ve dergiler ele alınacaktır. Böylelikle bir anlamda ilk nüvelerinden günümüze kadar Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin oluşum ve gelişim biçimleri ortaya konmuş olacak ve bu şekilde İslamcılığın geçmiş perspektifi ile gelecek vizyonu arasında bir köprü kurulmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede ele alınması düşünülen konuların bazıları şunlardır:

• İslamcı yayıncılığın tarihi

• İslamcı dergilerin yayıncılık hayatındaki yeri

• 1980 sonrası yayımlanan önemli İslamcı dergilerinin (İslam, İlim ve Sanat, İmza, Girişim, Kadın ve Aile, Bilgi ve Düşünce, Altınoluk, Dünya ve İslam, Haksöz, Gerçek Hayat vb.) çeşitli kaynaklar ve özel konular etrafında incelenmesi

• 1980 sonrası yayıncılıkla ilgili gelişmelerin İslamcı dergiler bağlamında değerlendirilmesi

• 1980 sonrası dönemdeki ulusal ve uluslararası sosyal, siyasal ve iktisadi gelişmelerin İslamcı dergilerdeki yansımaları

• Başlangıcından günümüze İslamcı dergilerin karşılaştırmalı bir biçimde incelenmesi

• Çeşitli sosyal meselelerin veya kavramların (medeniyet, İslam birliği, İslam devleti, sanat, edebiyat, siyaset, gençlk, kadın, eğitim vb) bu dergilerdeki yeri ve temsili

• Dergilerin yayın biçimleri ve türleri

• 1980 sonrası dönemde İslamcı yayıncılıkta öne çıkan aktörler ve figürler

Sempozyumda ele alınacak konular bunlarla sınırlı değildir ve burada listelenenlere benzer konularda bildiri özetlerini 31 Ocak 2018 tarihine kadar www.idp.org.tr/basvuru adresindeki form aracılığıyla iletebilirsiniz.

11-001.jpg

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *