32 Yıldır Hikmet ve Güzel Öğütle…

1980 darbesinin ‘zemheri soğuğunda, 1981 yılının Ocak ayında yayına başlayan İktibas dergisi 32. yılının ilk sayısını ‘kendisi’ne ayırıyor.

Bir misyon dergisi olarak okurlarından aldığı güçle yıllardır varlığını ve İslami mücadelesini sürdüren İktibas dergisi için Selam İle bölümünde şu ifadelere yer veriliyor:

İKTİBAS, Türkiye’nin ve dünyanın bu süreçte geçirdiği değişime tanıklık etti. Nice hükümetlere, nice siyasal gündemlere, halkların ıstırablarına, katliamlara şahit olan İktibas, bunların hiçbirine seyirci kalmadığı gibi, yaşananları İslami pencereden tahlil etti, olayların görünen ve görünmeyen yönlerini göstermek için didindi, durdu.

Bununla birlikte, esas olarak İslam’ın harîm-i ismetine bulaşmış olan akidevî ve kültürel kirleri arındırmak için yoğun çaba harcadı İktibas. Kur’an’ı, mezarlıklar kitabı olmaktan çıkartmanın mücadelesini verdi. İslam’ı hurafelere boğan geleneksel din anlayışını adam akıllı sarstı, her türlü sapmaya eleştiri oklarını yöneltti.

İktibas, Peygambersiz Din’in asla düşünülemeyeceğini, Peygamber’in hiçbir şekilde devre dışı bırakılamayacağını; Allah’ın, Din’i Peygamber’le gönderdiğini ve Peygambersiz Din’in asla anlaşılamayacağını işledi duyan kulaklara, gören gözlere, akleden kalplere…

İktibas tenkid vazifesini hakkıyla yerine getirmeyi ilke edindi. Bununla beraber, İktibas sadece tenkid etmekle yetinmedi, her tenkid ettiği yanlışın yerine, olması gerekeni de önerdi. İktibas, kurucusu Ercümend Özkan’ın sözleriyle ‘Tabi olacağımız esas bellidir: Allah’ın kelamı. Çünkü ondan başka ‘en güzel söz’ yoktur.’ demiştir.”

Bu satırlarla başlayan Ocak sayısında ağırlıklı olarak İktibas dergisi ve Ercümend Özkan hakkında yazılmış yazılar ön plana çıkıyor. Cihan Aktaş, Hüseyin Bülbül, Nedim Mescioğlu, Şükrü Hüseyinoğlu, Mustafa Bozacıoğlu, Mikail Bayram, Bünyamin Zeran, Elif İsmailoğlu, Hikmet Ertürk, Memduh Kars, Zafer Çam, Mustafa Atav, Kübra Kurt ve Mehmed Durmuş yazılarında İktibas’ı ve Ercümend Özkan’ı anlattılar.

Derginin Yorum bölümünde Müslümanların ana gündemini oluşturan Suriye ve Suriyeli Müslümanların dramı yorumlanıyor. Atasoy Müftüoğlu, ‘İhtiraslar ve Muhterisler Çağında Yaşamak’ başlıklı yazısı ile yine okurlarına sesleniyor.

Dergide her zaman olduğu gibi Sanat/Edebiyat, Mektuplara Cevaplar, Gündem ve Ayın Başlıkları da okuyucunun dikkatine sunuluyor.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *