Kötülük Problemi ve Dinsel Gelenekler

Dinler Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Şinasi Gündüz, “Kötülük Problemi ve Dinsel Gelenekler” konulu sohbetinde, insanlık tarihinin kadim sorunu ‘kötülük’ problemi üzerine konuştu.