• İslam diğer dinlere galip gelecek mi?
    İslam diğer dinlere galip gelecek mi?

    Ben de İslam’ın galip geleceğine inanıyorum ama bütün insanlar akıllarını kullanarak ve deliller muvacehesinde inançlarını seçerlerse. Bir ama daha var o da önce Müslümanların akıllarını kullanmaları ve deliller muvacehesinde yeniden iman etmeleri.