İslam Toplumu Millî Görüş Genel Sekreteri Ali Mete: Holokost’un hatırlarda kalmasını sağlamalıyız

İslam Toplumu Millî Görüş Genel Sekreteri Ali Mete: Holokost’un hatırlarda kalmasını sağlamalıyız

Ali Mete, Holokost anma günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Holokost tüm insanlık için bir uyarı mahiyetindedir. Holokost’un hatırlarda kalmasını sağlamak her birimizin sorumluluğudur.” ifadesini kullandı.

Almanya merkezli İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Ali Mete 27 Ocak Uluslararası Holokost’u Anma Günü münasebetiyle bir açıklama yaptı.

IGMG internet sayfasında da yer alan açıklamasında Mete, “Holokost tüm insanlık için bir uyarı mahiyetindedir. Holokost’un hatırlarda kalmasını sağlamak her birimizin sorumluluğudur.” dedi.

Mete açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Holokost çok önemli bir uyarıdır. Bu insanlık suçu nasyonalizmin, totaliterliğin ve insan nefretinin ne raddelere varabileceğini göstermesi açısından manidardır. Bu vaka aynı zamanda hepimizin insan haklarını savunma ve ırkçılığın her türlüsüne karşı mücadele etme hususlarında sorumluluklarımızı durmaksızın yerine getirmek mecburiyetinde olduğumuzu da göstermektedir. Özellikle hem Almanya’da hem de Avrupa’da aşırı sağcı partilerin yeniden güç kazandıklarını göz önünde bulundurduğumuzda, barış ve çoğulculuğun kıymeti kendiliğinden anlaşılan kazanımlar olmadığını bir kez daha anlamaktayız.

Bizler İslami bir teşkilat olarak ırkçı motivasyonlarla işlenmiş her bir suçu toplumun tamamına yapılmış suçlar olarak görmekteyiz. İnsanların, özellikle de bir azınlık grubuna mensup olanların, dinleri, etnik kökenleri, kültürleri veya konuştukları dil sebebiyle düşmanlığa maruz kalmaları asla kabul edilemez. Yapılan saldırının antisemitizm, Roman karşıtlığı veya İslam düşmanlığı motivasyonuyla yapılması arasında da bir fark yoktur.

Holokost’u Anma Günü milyonlarca insana karşı işlenen bu suçu, bu acımasızlığı hatırlamak ve anmak için bir imkândır. Anma günleri aynı zamanda bu tür olayları hafızalardan silinmesini önlemek ve bunu genç nesillere aktarmak için de fırsat niteliğindedir.”

Holokost nedir?

Uluslararası Holokost’u Anma Günü, Ocak ayının 27’sidir. 1 Kasım 2005 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 42. Genel kurul toplantısında, 60/7 numaralı çözüm önergesi oy çokluğuyla geçirildi ve bu anma günü resmen tanındı.

Holokost sözcüğü İbranice “olah” kavramının Yunanca çevirisidir. Olah, yahudilikte tamamen yakılan bir tür adaktır. Holokost sözcüğü (Yunanca: holókauston), “holos” (tüm, komple) ve kaustos (yakılmış, köz olmuş) sözcüklerinin birleşiminden oluşur ve tamamen yakılmış, yanıp kül olmuş anlamına gelir. Kaustos sözcüğünün kökü yakmak anlamına gelen kalein sözcüğüne dayanır.

Kitab-ı Mukaddes’te de geçen, Shoah (שואה) sözcüğü “felaket” anlamına gelir ve bu sözcük 1940’larda, özellikle İsrail ve Avrupa’da, Holokost için kullanılan standart İbranice sözcük olmuştur.

Holokost’ta öldürülen yahudilerin ciddi çoğunluğu Yidiş dili konuşuyordu. II. Dünya Savaşı arifesinde, dünyada 11–13 milyon Yidiş konuşan yahudi olduğu, Holokost’ta öldürülenlerin % 85’inin Yidiş konuştuğu sanılıyor. Yunanistan ve Balkanlardaki, Ladino konuşan toplumun da Holokost’ta yok edildiği belirtiliyor. Yidiş dili, Almanca ve İbranicenin karışımından oluşmuş ve Avrupa’ya sürülen yahudilerin konuştuğu bir dil olarak, 9. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlamış.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *