Avusturya’nın İslam Yasası’nda yapılan değişiklikler tartışıldı

Avusturya’nın İslam Yasası’nda yapılan değişiklikler tartışıldı

Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ), iki farklı dinî topluluğun tek bir din yasası kapsamında yetersiz bir şekilde ele alınmasını tartışan ve uzman görüşüne başvuran bir platform oluşturdu.

Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ), 21 Kasım 2022 tarihinde düzenlediği İslam Yasası 2015 – En İyi Uygulama Modeli Mi? (Alm. Islamgesetz 2015 – Ein Best Practice Modell?) başlıklı sempozyumla, iki farklı dinî topluluğun tek bir din yasası tarafından yetersiz bir kapsamda ele alınmasını tartışmaya açtı. Sempozyumda din ve örgütlenme özgürlüğü temel hakklarına ve IGGÖ’nün içişlerine yönelik müdahaleler ve kiliseler de dahil olmak üzere diğer dinî topluluklara yönelik ayrımcılık farklı uzmanlar tarafıdan ele alındı.

İslam Yasası ve Güven Eksikliği

İslam Yasası’nın 2015’te değiştirilmesi ve 2021’de tadil edilmesine ilişkin tartışmalara yönelik Müslüman toplumu içinden ve dışından eleştirel görüşler dile getirildi. Örneğin Viyana Üniversitesinden Stefan Schima, İslam Yasası’nın Avusturya’nın dinî hukuk alanında oldukça emsali olmayan düzenlemeler ve idari ceza hükümleri içerdiğine dikkat çekti.

IGGÖ Başkanı Ümit Vural, konuşmasında, mevcut zorlukları inkâr etmek istemediğini vurguladı. Ancak bu, “Avusturya’da gurur duyduğumuz, devlet ve dinler arasında denenmiş ve test edilmiş işbirliği modelinde”, ortaklık temelinde yapıcı bir şekilde uygun tedbirlerin formüle edilmesi meselesidir.

Protestan Piskopos Michael Chalupka da devletin dinlerle ilişkilerinde bir paradigma değişikliğine gittiğine ve İslam Yasası’nına ilişkin var olan güven eksikliğine dikkat çekti. Ayrıca, IGGÖ‘nün ülkedeki tüm dinî topluluklar için değişiklik sürecine yetersiz katılımından endişe duyduğunu ifade etti. Chalupka, ayrıca, Kutsal Cuma‘nın (7 Nisan) resmî tatil olmasına son verilmesinden itibaren Protestan Kilisesi’nin “katılımın her zaman diyalog ve kesinlikle anlaşma anlamına gelmediğini” bildiğini söyledi.

Öneri ve Talepler Federal Hükûmete İletilecek

Sempozyuma katılım sağlayan uzmanlardan oluşan bir komisyon, sempozyumda tartışılanları bir yıl içinde değerlendirecek ve federal hükûmete somut iyileştirme önerileri sunacak. Sempozyumda ele alınan içeriğin de ayrıca yayınlanacağı belirtildi.

Vural, “Dinî bir cemaat olarak daimi görevimiz, Avusturya’daki Müslümanların anayasa tarafından güvence altına alınan din özgürlüğüne çerveçesinde dinlerini yaşayabilmelerini sağlamaktır.” dedi. Yönetim Kurulu üyesi Murat Özdemir, IGGÖ’nün yasal görevini layıkıyla yerine getirebilmesi ve yabancı ülkelerden bağımsızlığını garanti altına alabilmesi için her halükarda devletten daha fazla destek alması gerektiğini sözlerine ekledi.

İslam Yasası’ndaki Değişiklikler

Avusturya’da yüz yılı aşan bir geçmişi bulunan İslam Yasası, 2015’te dönemin Sebastian Kurz liderliğindeki hükûmetinin önerisiyle değiştirilmişti. Parlamentonun onayladığı mevcut yasa, İslami derneklerin ve camilerin yurt dışından finanse edilmesi uygulamasına son vermişti. Yasa aşağıdaki üç konu başlığı özelinde Avusturya Anayasası’ndaki eşitlik ilkesiyle çelişmesi nedeniyle eleştiriliyor:

• Din görevlilerinin maaşlarının ve dinî derneklerin bağış ve finansmanlarının yurt dışından temin edilmesinin yasaklanması

• Dinî içerikli derneklerin yalnızca IGGÖ çatısı altında faaliyet gösterebilmeleri ve IGGÖ çatısı altında olmayan derneklerin yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde feshedilmeleri

• IGGiÖ’nün çatısındaki alt kurumların devlete ve topluma karşı pozitif bir tutum içinde olma zorunluluğunun kanunda yer alması ve böylelikle her türlü eleştirinin, yasaya aykırı kabul edilebilme ihtimali sonucu kurumun feshedilme nedeni olması.

(Kaynak: Perspektif.eu)

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *