“Şarm El-Şeyh Uyum Gündemi” hayata geçiriliyor

“Şarm El-Şeyh Uyum Gündemi” hayata geçiriliyor

Uyum Gündemi, 2030 yılına kadar dünyanın iklim değişikliğine karşı en kırılgan topluluklarında yaşayan 4 milyar insanın iklim direncini güçlendirmeyi odak noktasına alıyor.

BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, iklim değişikliğinin özellikle kırılgan topluluklar üzerindeki etkileriyle mücadele amacıyla Şarm El-Şeyh Uyum Gündemi’nin hayata geçirildiğini duyurarak “İklim değişikliğinin mevcut ve gelecekteki etkileriyle başa çıkmak için tüm paydaşların bir araya gelmesine ihtiyacımız var.” dedi.

Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) kapsamında düzenlediği basın toplantısında konuşan Stiell, hükümet ve diğer paydaşlara iklim değişikliğine karşı birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Stiell şunları anlattı:

“Şarm El-Şeyh Uyum Gündemi, iklim değişikliğine karşı direnç oluşturulması için somut, özel eylemlerin yanı sıra insan ihtiyaçlarını merkeze koyuyor. Dünya çapında artan sayıda iklim acil durumunun açıkça gösterdiği üzere, uyum çalışmalarına odaklanmak kritik öneme sahip ve acil bir gereklilik. Uyum Gündemi, birden fazla eylemi özetliyor ve hükümetlerin ve taraf dışı paydaşların taahhütlerini ortak bir vizyon ve ortak bir plan halinde bir araya getiriyor. İklim değişikliğinin mevcut ve gelecekteki etkileriyle başa çıkmak için tüm paydaşların bir araya gelmesine ihtiyacımız var. Uyum Gündemi, bunun nasıl yapılabileceğinin en iyi örneği.”

Toplantıda konuşan Mısır Dışişleri Bakanı ve COP27 Başkanı Samih Şukri ise “Şarm El-Şeyh Uyum Gündeminin, en büyük öncelik olarak uyum ve dayanıklılık konusunda küresel eylemin geliştirilmesine önemli bir katkıda bulunmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Şarm El-Şeyh Uyum Gündemi

Şarm El-Şeyh Uyum Gündemi, 2030 yılına kadar iklim değişikliğine uyum açığını gidermeyi ve iklim dirençli bir dünyaya ulaşmayı amaçlayan 30 ayrı uyum hedefi etrafında küresel eylemi bir araya getirmek için kapsamlı, ortak bir gündem olarak hayata geçiriliyor.

Uyum Gündemi ile iklim değişikliğine hassas toplulukların karşı karşıya kaldığı akut iklim tehlikelerine uyum sağlamak için ülkeler, bölgeler, şehirler, işletmeler, yatırımcılar ve sivil toplumun dönüştürücü eylemlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

2030 yılına kadar dünyanın iklim değişikliğine karşı en kırılgan topluluklarında yaşayan 4 milyar insanın iklim direncini güçlendirmeyi odak noktasına alan Uyum Gündemi, ihtiyaç ve risklere cevap vermek için yerel düzeyde uygulanabilecek ve aşırı sıcaklıklar, kuraklık, sel veya aşırı hava olayları gibi artan iklim değişikliği etkilerine karşı kırılgan toplulukları korumak için gereken sistem dönüşümlerini sağlayacak küresel çözümler sunuyor.

Şarm El-Şeyh Uyum Gündemi, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporuna dayanarak, 1,5 derece hedefinin tutturulduğu bir senaryoda dahi 2030 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun yaklaşık yarısının iklim değişikliğinin ciddi etkilerine maruz kalma riski olduğu konusunda da uyarılar içeriyor.

Uyum Gündemi, hem devlet hem de devlet dışı aktörleri, 2030’a kadar, “gıda ve tarım”, “su ve doğa”, “kıyı ve okyanuslar”, “insan yerleşimleri” ve “altyapı” olmak üzere beş etki sisteminde gerekli olan bir dizi ortak uyum eylemi etrafında bir araya getiren ilk kapsamlı küresel plan niteliği taşıyor.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *