Talut kıssası bağlamında ‘nehir’ imtihanımız

Talut kıssası bağlamında ‘nehir’ imtihanımız

Şükrü Hüseyinoğlu konuşmasında, ‘nehir’ imtihanı bağlamında Müslümanların bugün de, karşı karşıya kaldıkları zorluklar yanında, verilen nimetlerde de, tıpkı Talut’un ordusundaki ’emre uyanlar’ ile benzer yaklaşım sahibi olmaları gerektiğini anlattı.

Bakara suresi 246-251 ayetlerinde anlatılan Talut ve nehir imtihanı kıssası, cuma günü Şükrü Hüseyinoğlu’nun verdiği hutbenin ana konusunu oluşturdu.

Bakara suresinin konu ile ilgili ayetleri şöyle:

“Musa’dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine, ‘Bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım’ demişlerdi. ‘Ya savaş size farz kılındığında gitmeyecek olursanız?’ demişti. ‘Memleketimizden ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımıza göre niye Allah yolunda savaşmayalım?’ demişlerdi. Ama savaş onlara farz kılınınca, az bir kısmı müstesna yüz çevirdiler. Allah zalimleri bilir.” (Bakara 2/246)

“Peygamberleri onlara ‘Allah size şüphesiz, Talut’u hükümdar olarak gönderdi’ dedi. ‘Biz hükümdarlığa ondan layık iken ve ona malca da bir bolluk verilmemişken bize hükümdar olmağa o nasıl layık olabilir?’ dediler, ‘Doğrusu Allah size onu seçti, bilgice ve vücutça gücünü artırdı’ dedi. Allah mülkü dilediğine verir. Allah her şeyi kaplar ve bilir.” (2/247)

“Peygamberleri onlara, ‘Onun hükümdarlığının alameti, size sandığın gelmesidir, onda Rabbinizden gelen gönül rahatlığı ve Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktıklarından kalanlar var; onu melekler taşır, eğer inanmışsanız bunda sizin için delil vardır’ dedi.” (2/248)

“Talut orduyla birlikte ayrıldıktan sonra, ‘Doğrusu Allah sizi bir ırmakla deneyecektir, ondan içen benden değildir, onu tatmayan eliyle sadece bir avuç avuçlayan müstesna şüphesiz bendendir’ dedi. Onlardan pek azı hariç, sudan içtiler. Kendisi ve kendisiyle olan inananlar ırmağı geçince, ‘Bugün Calut ve ordusuna karşı koyacak gücümüz yok’ dediler. Kendilerinin Allah’a kavuşacağını bilenler ise: ‘Nice az topluluk çok topluluğa Allah’ın izniyle üstün gelmiştir, Allah sabredenlerle beraberdir’ dediler.” (2/249)

“Calut ve ordusuna karşı çıktıklarında, ‘Rabbimiz! Bize sabır ver, sebatımızı artır, inkar eden millete karşı bize yardım et’ dediler.” (2/250)

“Onları Allah’ın izniyle bozguna uğrattılar; Davud Calut’u öldürdü, Allah Davud’a hükümranlık ve hikmet verdi ve ona dilediğinden öğretti. Allah’ın insanları birbiriyle savması olmasaydı yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah alemlere lütufkardır.” (2/251)

Şükrü Hüseyinoğlu konuşmasında, ‘nehir’ imtihanı bağlamında Müslümanların bugün de, karşı karşıya kaldıkları zorluklar yanında, verilen nimetlerde de, tıpkı Talut’un ordusundaki ’emre uyanlar’ ile benzer yaklaşım sahibi olmaları gerektiğini vurguladı.

Müslümanların içinde yaşadıkları düzenlerde önlerine çıkan gerek zorluklarda gerekse nimetlerde imtihanla karşı karşıya olduğunu belirten Hüseyinoğlu, Resulullah (sav)’in akidevi olarak, içinde bulunduğu toplumdan ayrışmış olduğunu hatırlattı. Hüseyinoğlu, bugün de cahili bir düzen içinde yaşandığını, hevaya ve batıl ideolojilere dayalı bir düzenin söz konusu olduğunu, bununla birlikte Müslümanların önüne bazı alanların da açıldığına dikkat çekti. Bu alanları ‘nehir’ imtihanı ile açıklayan Hüseyinoğlu, zorluk imtihanını başarıyla veren Müslümanların, nimet imtihanı karşısında ise aynı başarıyı gösteremediklerini söyledi.

Şükrü Hüseyinoğlu’nun konuşması şöyle:

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *