Avrupa Birliği üyelerinin vergi politikaları “iklim hedefleriyle” örtüşmüyor

Avrupa Birliği üyelerinin vergi politikaları “iklim hedefleriyle” örtüşmüyor

Avrupa Sayıştayı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki enerji vergilendirme politikalarını Birliğin iklim hedefleriyle uyumsuz buldu. Fosil yakıtlara uygulanan düşük vergilendirme, daha yeşil teknolojilere geçişi geciktiriyor değerlendirmesi yapıldı.

Avrupa Sayıştayı, “Enerji vergilendirmesi, karbon fiyatlandırması ve enerji sübvansiyonları” başlıklı raporunu yayımladı. Raporda, enerji vergilendirmesinin, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını destekleyebileceği ancak mevcut vergi seviyelerinin farklı enerji kaynaklarını kirletme seviyesini yansıtmadığı belirtildi.

Avrupa Birliği Komisyonu ve bazı üye ülkelerin fosil yakıt sübvansiyonlarını aşamalı olarak kaldırma taahhütleri olduğu anımsatılan raporda, buna rağmen fosil yakıt desteklemelerinin son 10 yılda nispeten sabit kaldığı kaydedildi.

‘Bu politikalar iklim hedefleriyle örtüşmüyor’

Raporda, “Avrupa Birliği’nin enerji vergilendirme politikaları iklim hedefleriyle örtüşmüyor.” ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat ile 2050 yılına kadar iklim dostu bir kıtaya dönüşmeyi hedeflediği hatırlatılan raporda, enerji vergilendirmesi, karbon fiyatlandırması ve enerji sübvansiyonlarının iklim hedeflerine ulaşmak için önemli araçlar olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, mevcut enerji vergilendirme yönetmeliği kapsamında daha fazla kirletici enerji kaynaklarının daha az karbon salanlara kıyasla vergi avantajına sahip olabildiğine işaret edildi.

Avrupa Birliği’de kömürün doğal gazdan, bazı fosil yakıtların ise elektrikten önemli ölçüde daha az vergilendirildiği belirtilen raporda, yakıt vergilendirmesindeki farklılıkların da iç pazarı bozabileceği kaydedildi.

Raporda, “Fosil yakıtlar üzerindeki düşük karbon fiyatları ve düşük enerji vergileri, daha yeşil teknolojilerin nispi maliyetini artırmakta ve enerji geçişini geciktirmektedir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Avrupa Birliği ülkelerinin yakıt sübvansiyonlarına yıllık 55 milyar avronun üzerinde kaynak sağladığı ifade edilen raporda, Avrupa Birliği ülkelerinin 15’inin ise yenilenebilir enerjiden daha fazla sübvansiyonu fosil yakıtlara harcadığı belirtildi.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *