“Küresel Güçler ve Orta Doğu” sempozyumu

“Küresel Güçler ve Orta Doğu” sempozyumu

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği uluslararası “Küresel Güçler ve Orta Doğu” sempozyumuna katılan 50’nin üzerinde katılımcı, küresel güçlerin Orta Doğu’ya bakışını masaya yatırıyor.

ORSAM Başkanı Ahmet Uysal, İstanbul’da dün başlayan ve bugün de devam edecek oturumlara gönderilen makaleler ve sunumlarla büyük güçlerin bölgeye olan yaklaşımının daha iyi anlaşılacağını söyledi.

Kendi ülkelerinde Orta Doğu üzerine araştırma yapan akademisyenlerin gönderdiği makale ve yapılan sunumlarla bölge üzerine hazırlanan ciddi analizlerin toplandığını kaydeden Uysal, “Buradaki çalışmalar kitaplaştırılacak ve sempozyumdan çıkan tavsiyeler bir rapor olarak kamuoyuyla paylaşılacak.” diye konuştu.

Uysal, sempozyumda güvenlik, kalkınma ve sömürgecilik, küresel ekonominin bölgeye etkisi ve küresel güçler arasındaki rekabetin bölgeye yansıması gibi konuların da ele alınacağını ifade ederek, “Sempozyumun yanı sıra bir de forum formatında bir toplantımız var. Kurucularından olduğumuz Uluslararası Arap Toplumlarını Araştırma Ağı (INASS) ve bölgeyi daha iyi anlama konusunda iş birliği yaptığımız, bölgeyi inceleyen merkezlerle müzakereleri başlatıyoruz. Bölgeyi araştıran 40’a yakın araştırma merkezi başkan ve temsilcisini de İstanbul’da bir araya getirdik.” dedi.

İş birliğinin bölgedeki araştırmacılar ve araştırma merkezleri arasında daha fazla fikir alışverişi yapmaya faydası olacağını vurgulayan Uysal, yarınki oturumlarda araştırma merkezlerini ilgilendiren konularda konuşmalar yapılacağını aktardı.

‘Bölgesel sorunları bölgesel aktörler çözsün’

Uysal, ilk kez denenen bu girişimle iş birliği potansiyelinin de görüleceğine işaret ederek, “Karmaşık kaotik bir Orta Doğu’da böyle bir şeye ihtiyaç var. Bölgesel sorunları bölgesel aktörler çözsün, dışardan çözüm beklemeyelim.” ifadesini kullandı.

Bugün başlayan ve yarın da gün boyu devam edecek sempozyum, İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında ve çevrim içi düzenleniyor.

YouTube’dan canlı yayınlanan oturumlarda bölgenin güvenliği, jeopolitiği, bölgesel rekabet, bölgedeki siyasi eğilimler, bölgesel güçler ile Orta Doğu ilişkisi, ABD ile Rusya’nın bölge ile ilişkisi gibi konular ele alınacak.

ORSAM’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre söz konusu sempozyumla,
küresel güçlerin bölge ve Kuzey Afrika’ya yönelik politikalarını anlamak,
Orta Doğu’daki çatışma dinamiğinin büyük güçler arasındaki rekabete etkilerini analiz etmek,
büyük güçler ile bölgesel müttefikler arasındaki ittifakların doğasını çözümlemek ile
bölgedeki terör grupları ile devlet dışı aktörlerin büyük güçlerle ilişkilerini açıklamak amaçlanıyor.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *