Danıştay heyeti Anıtkabir’de

Danıştay heyeti Anıtkabir’de

“Danıştay’ın 153. Kuruluş Yıldönümü” ve “Danıştay ve İdari Yargı Günü” vesilesiyle Danıştay Başkanı Zeki Yiğit başkanlığında Danıştay üyelerinden oluşan heyet Anıtkabir’i ziyaret etti, saygı duruşunda bulundu.

Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet, Danıştayın kuruluşunun 153. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Danıştay mensuplarından oluşan heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Danıştay Başkanı Yiğit’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşu yapıldı. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Danıştay üyeleri adına Başkan Yiğit Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Atatürk’e hitaben özel deftere şunları yazdı:

“Yüce Atatürk, hukuk devletini ve adalete olan güveni kalıcı kılmak için üstün gayret gösteren Danıştayımızın 153. kuruluş yılına ulaşmasının mutluluğunu yaşıyoruz.

Bir buçuk asırdır görevini evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde yerine getiren Danıştay, devletimiz ve milletimizin demokrasiye, adalete olan inancı ve bağlılığından güç alarak, adaletin hızlı, etkin, şeffaf, bağımsız ve tarafsız bir şekilde gerçekleştirilmesi yolunda, gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.

Türk milleti adına karar veren yargı mensupları olarak, hukukun üstünlüğü, temel insan haklarının korunması, toplumdaki adalet duygusunun üst seviyelere taşınması için özveriyle çalışma kararlılığımızı huzurlarınızda ifade ediyoruz. Danıştay ve idari yargı mensupları olarak sizi şükran duygularımızla ve rahmetle anıyoruz.”

Başkanı Zeki Yiğit, “Danıştay’ın 153. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda “Yüksek İdare Mahkemesi olarak en temel amacımız, evrensel hukuki değerler ile Aziz Milletimizin tarihi, kültürel ve milli değerlerini bir arada gözeterek, adaletin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi yolundaki özverili gayretimizi daha da ileriye taşımaktır.” vurgusunda bulundu.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“10 Mayıs 1868 tarihinde Sultan Abdülaziz’in fermanı ile teşekkül eden ve bir buçuk asırlık tecrübesiyle hukukun gelişmesine büyük katkıları olan Danıştay’ın bu sene 153. Kuruluş Yıldönümüne erişmenin gururu ve mutluluğu içerisindeyiz.

Her yıl geleneksel olarak tarihi değer ve önemine yaraşır şekilde kutladığımız Danıştay ve İdari Yargı Günü kapsamında gerçekleştirilen Danıştay kuruluş yıldönümü töreni ve bilimsel sempozyumu, geçen sene olduğu gibi maalesef bu sene de Covid-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri çerçevesinde ertelenmek zorunda kalınmıştır. Önümüzdeki süreçte salgının etkisinin azaldığı ve sağlıkla bir araya gelebileceğimiz günlerde, ertelenen etkinlikleri daha da kapsamlı bir şekilde gerçekleştirmeyi ümit etmekteyiz.

İdarenin işlem ve eylemlerinin yargısal denetimi, hukuk devletinin en önemli unsurlarından biridir. İnsan haklarını esas alan, bağımsız, tarafsız ve adil bir yargılama faaliyeti yürüten idari yargı düzeni, devletin, toplumsal barış ve refahın temelini oluşturmakta, yargı denetiminin aydınlatıcı, yol gösterici ve tamamlayıcı etkileriyle idareyi kuvvetlendirmekte ve hayatın her alanında standartların adalet eksenli olarak yükseltilmesine hizmet etmektedir. Yüksek İdare Mahkemesi olarak en temel amacımız, evrensel hukuki değerler ile Aziz Milletimizin tarihi, kültürel ve milli değerlerini bir arada gözeterek, adaletin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi yolundaki özverili gayretimizi daha da ileriye taşımaktır.

İdari yargıdaki hukuk ve içtihat birliğini sağlayarak, vatandaşlarımızın yargıya olan güveninin pekişmesini ve idari yargı düzeninin tutarlı bir şekilde işlemesini sağlayan Danıştay, ön planda olan içtihat mahkemesi rolünün öneminin farkındadır. Bu kapsamda Yüksek Mahkememiz bünyesinde kurulan “İçtihat, Raporlama ve İstatistik Birimi” içtihat farklılıklarının önlenmesine yönelik önerilerde bulunma, istatistikler ve raporlar hazırlama gibi fonksiyonları ile faaliyetine başlamıştır.

Yargıya güveni güçlendirmenin en temel unsurları şeffaflık ve erişilebilirliktir. Yargılama faaliyetinde şeffaflık ve erişilebilirlik gerektiren birçok safha bulunmaktadır. Bu aşamalardan biri olan gerekçeli kararların, anonimleştirilerek internet sitemizde erişime açılmak suretiyle kamuoyunun istifadesine sunulmasına da başlanılmıştır.

Danıştay yargısal faaliyetlerinin yanı sıra, bilimsel, teknolojik ve sosyal yenilikleri de yakından takip etmekte, idari yargı ve insan hakları komisyonları ile idari yargının güncel sorunlarına yönelik çalışmalar yaparak savcı ve hâkimlerimizin farkındalığını artırmakta; temel hak ve özgürlüklerin yargılama pratiğinde karşılık bulmasını sağlarken, komisyon çalışmaları neticesinde yayımladığı eserler ile idari yargıya akademik anlamda da katkı sunmaktadır.

Covid-19 salgınının devletin işleyişine ve toplumsal hayata olumsuz etkilerinin yoğun olarak hissedildiği dönemde, Danıştay adalet hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirleri almış, ivedi işlerde aksama yaşanmaması için esnek ve uzaktan çalışma, heyet odalarında mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir düzen oluşturma gibi yöntemlerle faaliyetlerine devam etmiştir. Anayasal görevini en güç şartlar ve mevcut iş yükü altında dahi üstün gayret, özveri ve titizlikle yerine getirmeye çalışan Yüksek Mahkememiz, 2020 yılında gelen dosya sayısından daha fazla dosyayı inceleyerek, 78.158 uyuşmazlığı karara bağlamış; gelen dosya sayısının üstünde %107 gibi bir oranla karşılanmasını sağlamıştır.

Danıştayın 153. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle, yoğun iş yükü altında her koşulda fedakârca görev yapan Danıştay Meslek Mensupları, Savcı, Tetkik Hâkimi ve idari personelimize içtenlikle teşekkür etmek isterim. Bugüne dek emekliye ayrılmış olan çok kıymetli Meslek Mensupları ile Savcı, Tetkik Hâkimi ve idari personelimize de hizmetlerinden dolayı ayrıca teşekkür eder, sonraki hayatlarında sağlık, mutluluk ve esenlikler temenni ederim.

Covid-19 hastalığı ile mücadelenin gerçek kahramanlarını burada anmadan geçmek vefasızlık olur. Salgının başlangıcından bu yana özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza ve salgınla mücadelede emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Bu salgın hastalık nedeniyle hayatlarını kaybeden binlerce vatandaşımıza Allahtan rahmet, geride kalan yakınlarına başsağlığı dilerim.

Hayatın normal yaşandığı sağlıklı günlerde buluşmak umuduyla, Danıştayın 153. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle Danıştay ve İdari Yargı Gününü kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en içten duygularımla ve saygıyla selamlıyorum. 10/5/2021”

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *