Kanada’da Müslüman yardım kuruluşları üzerinde devlet baskısı

Kanada’da Müslüman yardım kuruluşları üzerinde devlet baskısı

Kanada’da Müslümanlarca kurulan dernek ve yardım kuruluşlarına, vergi denetimleri yoluyla baskı yapıldığı konusunda rapor hazırlandı.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) ile Toronto Üniversitesi İslami Araştırmalar Enstitüsü tarafından ortaklaşa hazırlanan rapor, çevrimiçi basın toplantısı ile duyuruldu.

“Katmanlı Şüphe Altında: Müslümanların Liderliğindeki Hayır Kurumlarının Kanada Vergi İdaresi Denetimlerinin İncelenmesi” başlıklı 94 sayfalık rapor, Toronto Üniversitesi İslami Araştırmalar Enstitüsünden Prof. Enver Emon ve Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi’nden Dr. Nadia Hasan tarafından hazırlandı.

Orantısız vergi denetimleri

Rapor, Kanada’da Müslümanların kurduğu hayır kurumlarını hedef alan orantısız vergi denetimleri hakkındaki endişeleri gündeme getirilerek, denetimlerin nedeni, bu kuruluşların nasıl seçildiği, denetleme sıklığı ve gerekçeleriyle ilgili endişeler de masaya yatırıldı.

Raporda bu endişelerin bir temeli olduğuna işaret edilerek şu görüşlere yer verildi: “Kanada hükümetinin terörün finansmanı ve radikalleşmeyle mücadele konusundaki yaklaşımı ve bunların çerçevesine gömülü meşru ama önyargılı endişeleri malumdur. Bu politikalar, Kanada Vergi İdaresi (CRA) tarafından operasyonel hale getirildiğinde, Müslümanların öncülük ettiği hayır kurumlarını denetimlere veya daha kötüsü hayırseverlik statüsünün iptaline karşı istisnai şekilde savunmasız hale getiriyor. Müslümanların önderliğindeki hayır kurumlarının hedeflenmesi, bu kuruluşların toplumdaki ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele için yaptıkları kritik çalışmaları baltalamakla kalmıyor, aynı zamanda Kanada’nın kapsayıcı çok kültürlülüğe olan bağlılığını da sorgulatıyor.”

Uygulamalar askıya alınsın talebi

Raporun tavsiyeler bölümünde de aşırılık ve radikalleşmeyle mücadele için esas alınan uygulamaların, endişeleri ortadan kaldıracak bir değerlendirme için askıya alınması istendi.

Terörizmin finansmanı veya radikalleşme şüphesiyle denetlenen hayır kurumları ile ilgili şeffaflığın artırılması da tavsiye edilen raporda, Kanada’nın terör finansmanına ilişkin risk temelli değerlendirmesini revize etmesi gerektiği belirtildi.

Raporda, IRFAN-Canada isimli kuruluşun Filistin için yardım toplamasının Hamas’a ve Şiilere ait The Islamic Shi’a Assembly of Canada (ISAC) isimli kuruluşun İran’a yakınlığı gerekçe gösterilerek, hayır kurumu statülerinin iptal edildiği, Ottawa İslam Merkezinin ise etkinliklerdeki konuşmacıların radikal söylemleri ile bağışçılarına kestiği makbuzlar nedeniyle statü kaybına uğradığı kaydedildi.

‘Müslümanların entegrasyonuna engel oluyor!’

Raporda, Müslümanları, yaşam tarzlarını ve faaliyetlerini doğası gereği yabancı olarak değerlendiren bu önyargının, “Yerli Kanadalı Müslüman” fikrini sorgulanabilir hale getirdiğine dikkat çekildi.

Raporda şu değerlendirmelere yer verildi: “Bu önyargı, Kanada’daki Müslümanların önderliğindeki hayır kurumlarının yabancı çıkarlara hizmet ettiğine dair şüphelere yol açıyor. Müslümanlara olumsuz veya tehdit edici bir yabancılık atfediyor. Bu da Kanada toplumuna Müslümanların dahil edilmesini ve sivil katılımını teşvik eden hayır kurumları için daha fazla engel oluşturuyor.”

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *