İslami Finans Endüstrisi’nden faydalanmak için BM ile ortaklık

İslami Finans Endüstrisi’nden faydalanmak için BM ile ortaklık

İslami Finans’tan faydalanılması konusunda iş birliği için, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İstanbul Merkezi ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği ortaklık girişiminde bulundu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) ile bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), İslami Finans’tan faydalanmak için iş birliğine dayanan bir ortaklık girişiminde bulundu.

Sürdürülebilir kalkınma için

Katılım Bankaları Birliğinden yapılan açıklamada, UNDP’nin 5 küresel tematik politika merkezinden biri olan UNDP IICPSD tarafından, özel sektörün yeni küresel ajandada dönüştürücü ortaklar haline gelmesini sağlama amacıyla ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Özel Sektör ve Vakıflar Stratejisi’nin uygulandığı ileri sürüldü.

Açıklamada, bu stratejiyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, özel sektörün dönüştürücü bir rol oynamasının amaçlandığı belirtilerek, şöyle denildi: “TKBB, Türkiye’deki katılım bankacılığı sektörünü sürdürülebilir bir şekilde geliştirmeyi ve İslami finans ürün ve hizmetlerine erişimi küresel düzeyde genişletmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, UNDP ve TKBB bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu anlaşma ile ilgili taraflar, İslami finans sektöründen faydalanılarak küresel hedeflerin hayata geçirilmesi, halihazırda faaliyet gösteren girişimlerin desteklenmesi ve yeni iş birliği fırsatlarının keşfedilmesi konusunda ortak hareket edilmesi üzerine mutabakata varmışlardır.

İslami Finans’ın rolü artırılacak

Bu ortaklık vasıtasıyla UNDP IICPSD ve TKBB, İslami finans ve etki yatırımlarının birbirleriyle uyumluluğu konusunda farkındalık yaratmak ve sürdürülebilir kalkınmada İslami finansın rolünü artırmak için iş birliği yapma taahhütlerini dile getirmişlerdir. İslami finans ve etki yatırımı arasında köprü kurmaya yönelik olan bu iş birliği, İslami finans ve etki yatırımcılığındaki uygulamalar, veriler ve teknik bilgilerden faydalanarak yeni pazarlarda İslami finansın gelişimini desteklemeyi hedeflemektedir. Ayrıca, UNDP IICPSD ve TKBB, gelişmekte olan ülkelerde sektörün gelişimine katkıda bulunmak için İslami finans konusunda bilgi, uzmanlık ve teknik bilgi alışverişinde bulunmak üzere üçlü bir iş birliğini destekleyecektir.”

Osman Akyüz: Uzmanlığımızı paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz

TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz, Türkiye’de İslami finans ve etki yatırımları arasındaki etkileşim konusunda farkındalık yaratmayı sağlayan UNDP IICPSD’nin rehberliği ve desteğini takdirle karşıladıklarını belirterek, “İslami finans endüstrisinin gelişme aşamasında olduğu ülkelerle birikmiş bilgi birikimi ve uzmanlığımızı paylaşmak için UNDP IICPSD ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği faaliyetlerinin İslami finans sisteminin küresel ölçekte yaygınlığını artıracağına inanıyoruz. TKBB olarak, Türk katılım bankacılığı deneyiminin marifetleriyle Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulama faaliyetlerine katkıda bulunma sorumluluğunu kendimize atfediyoruz. UNDP IICPSD ekibi ile koordinasyonun, İslami finans endüstrisi üyeleri arasında daha uyumlu performans sonuçlarına sahip olmak için her ülkenin en iyi uygulamalarını modelleyen dengeli bir endüstri oluşturmakta bir katalizör görevi göreceğini umuyoruz.”

Sahba Sobhani: İşbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz

IICPSD Direktörü Sahba Sobhani de UNDP Küresel Özel Sektör Merkezi ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği arasında kurulan ortaklığı duyurmaktan mutluluk duyduklarını anlatarak, “Bu ortaklıkla İslami finans ve etki yatırımcılığından yararlanarak sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız. TKBB, İslami finansın Türkiye’de ve küresel olarak gelişmesinde büyük rol oynamaktadır dolayısıyla IICPSD olarak TKBB’nin girişimlerini desteklemekten ve TKBB ile sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *