“Faizsiz bankacılık”, yatırım fonları ve repo işlemlerine dahil edildi

“Faizsiz bankacılık”, yatırım fonları ve repo işlemlerine dahil edildi

BDDK tarafından yönetmelikte yapılan değişiklikle, bankaların repo ve ters repo işlemlerine faizsiz bankacılık işlemleri de ilave edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Bankalarca Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete‘nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikler kapsamında, yönetmeliğin kapsamı eklenen bir madde ile genişletildi.

Faizsiz işlemler ‘repo ve ters repo’ kapsamına alındı

Böylece repo işlemleri, faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun yöntemler ve finansal araçlar üzerinden gerçekleştirilen geri alma taahhüdü ile satım işlemleri, ters repo işlemleri, faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun yöntemler ve finansal araçlar üzerinden gerçekleştirilen geri satma taahhüdü ile alım işlemleri yönetmelik kapsamına alındı.

Yatırım fonunun karşılığının eklendiği yönetmelikte, bankalar tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçlara Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve Türkiye Varlık Fonu’nun ihraç ettiği borçlanma araçları ile serbest fonlar hariç olmak üzere yatırım fonlarının katılma payları da eklendi.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kamu tüzel kişiliği altında yer alan ve ayrı tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşlarının ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın üyesi ya da ortağı olduğu uluslararası kuruluş niteliğindeki yabancı kuruluşlarca ihraç edilmiş borçlanma araçları, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, projeye dayalı menkul kıymetler, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerin de bankalar tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilmesinin önü açıldı.

Ancak bu varlıkların repo ve ters repo işlemine konu edilmesinin Takasbank tarafından belirlenecek tarihten sonra mümkün olabileceği, ayrıca değerlemesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Kurumunca çıkarılan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’nın esas alınacağı hükme bağlandı.

Merkez Bankasından 51 milyar liralık repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 50 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.

Merkez Bankası 17 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 50 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi. İhaleye 101 milyar 250 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *