İslami Cihad: Filistin seçimlerine katılmayacağız

İslami Cihad: Filistin seçimlerine katılmayacağız

İslami Cihad, Kahire’de toplanmalarının ardından yaptığı yazılı bir açıklama ile Filistin halkının haklarını heder eden Oslo Anlaşması kapsamında olması sebebiyle gelecek seçimlere katılmayacaklarını ilan etti.

Filistin’de İslami Cihad Hareketi, “Filistin Kurtuluş Örgütü” ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan “Oslo Anlaşması kapsamında” olduğu gerekçesiyle gelecek seçimlere katılmayacaklarını duyurdu.

İslami Cihad, Filistinli grupların Mısır’ın başkenti Kahire’de toplanmalarının ardından yaptığı yazılı bir açıklama ile Filistin halkının haklarını heder eden Oslo Anlaşması kapsamında olması sebebiyle gelecek seçimlere katılmayacaklarını ilan etti.

Açıklamada, “Ulusal birliğe dair doğru yaklaşımın, halkın kararlılığını güçlendiren ve direnişini koruyan bir siyasi program üzerinde anlaşmak olduğuna inanıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü’nün yasama meclisinden ayrı olarak örgütün parlamentosu sayılan ulusal konsey seçimlerinin icrasıyla yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, örgütün her nerede olursa olsun tüm Filistinlilerin temsilini sağlayan, sözleşmesi olarak kabul edilen ve her yerdeki tüm Filistin kurumlarının bir referansı olarak görülmesi için yeniden bir itibara kavuşturulmasının önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, Kahire’deki toplantılara katılan Hareket heyetinin, Oslo Anlaşması’ndan uzakta açık ve sağlam temeller üzerinde birliğin sağlanmasını garanti eden bir siyasi vizyon sunduğu belirtilerek, “Bunun, Kahire bildirisinde de teyit edildiği üzere, gelecek mart ayında yapılacak diyalog oturumlarında tartışılacağını ve başarıya ulaşılacağını umuyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Filistinli gruplar, seçimlerle ilgili anlaşmaya vardı

Kahire’deki toplantılar sonucunda seçim kararı alındı

Bir süredir, Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya gelen Filistinli gruplar, yoğun uzlaşı toplantılarının ardından seçimlerle ilgili, salı akşamı anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Gruplardan toplantı sonrası yayımlanan kapanış bildirisinde, seçimlerle ilgili üzerinde anlaşmaya varılan maddeler şöyle sıralandı:

“Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın 15 Ocak 2021 tarihinde yayınladığı başkanlık kararnamesine göre önce Yasama Konseyi seçimleri ve ardından devlet başkanlığı seçimleri yapılacak ve daha sonra da mümkün olan yerlerde seçimlerle, mümkün olmayan yerlerde ise mutabakatla Ulusal Konsey oluşumu tamamlanacak. Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü’nü harekete geçirmek, geliştirmek ve ulusal direniş programını güçlendirmek amacıyla mart ayında Kahire’de Ulusal Konsey Başkanlığı ve Merkez Seçim Komitesinin huzurunda yeni Ulusal Konsey’in oluşumunun tamamlanacağı temeller ve mekanizmalar üzerinde mutabakata varacak bir toplantı yapacak.”

Filistin’de 15 yıl sonra ilk seçimler

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs’ta milletvekili, 31 Temmuz’da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos’ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, 20 Ocak’ta, Fetih Hareketi’nin seçimlerdeki adayının Mahmud Abbas olacağını duyurmuştu.

Seçim mahkemesi kurulacak

Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nden yargıçların mutabakatıyla Seçim mahkemesi oluşturulacak ve bu mahkeme sadece seçimlerle ilgili konulara bakacak. Devlet Başkanı Abbas da bu mutabakata istinaden mahkemenin kurulması, görevleri ve yetkileriyle ilgili bir kararname yayımlayacak.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde seçim merkezlerinin güvenliğini resmi kıyafetleriyle polisler sağlayacak.

Kanunla güvence altına alınan siyasi özgürlük yaygınlaştırılacak ve hizipçilik veya fikir özgürlüğü ile ilgili nedenlerle tutuklananların tamamı derhal serbest bırakılacak. Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki Filistinli grupların tamamının siyasi faaliyet hakları teminat altına alınacak. Vatandaşların herhangi bir siyasi grubun düşüncesini benimsemesinden dolayı takibine son verilecek.

Siyasi propagandayla ilgili basın, yayın ve toplantı gibi her türlü özgürlük teminat altına alınacak ve yasalara uygun şekilde finanse edilecek.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki güvenlik güçlerinin tarafsızlığı ve herhangi bir tarafı desteklememesi teminat altına alınacak.

Resmi yayın organlarında seçime katılan tüm gruplara eşit fırsat tanınacak.

Mutabakatla oluşturulacak bir komite aracılığıyla, coğrafi ve siyasi ayrımcılığın tüm tezahürlerinden uzak, kapsamlı ve adil bir ulusal temelde tüm insani ve sosyal bölünmeler hukuki yönleriyle ele alınacak ve komite seçim sonrasında ilgili makama rapor sunacak.

Kayıt, sigorta, istifa dilekçeleri ve hükümsüz belgesi ücretlerinin azaltılması, kadın katılım oranı ve adaylık yaşının düşürülmesiyle ilgili Devlet Başkanı Abbas’a bir öneri sunulacak.

İsrail tarafından tutuklanan milletvekillerinin dosyasıyla ilgilenmesi için yeni Yasama Konseyine bir tavsiye sunulacak.

Kudüs’te adaylık ve seçilme de dahil olmak üzere tüm yönleriyle seçimlerin yapılmasını sağlamak için gerekli mekanizmalar tesis edilecek.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *