120. Yılında İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Çalıştayı düzenlendi

120. Yılında İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Çalıştayı düzenlendi

Çalıştay, Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi tarafından Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı’nın koordinesinde düzenlendi.

Çalıştay, Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından konseyin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın açılış konuşmalarını yaptığı çalıştay, iki oturum hâlinde gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ilahiyat fakültelerinin Kur’an ve sünnet çizgisinde en güzel şekilde din eğitimi vermeye, ilim üretmeye yönelik büyük çalışmalar yaptığını ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığının (DİB) ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleri ile işbirliğine büyük önem verdiğini belirten Prof. Erbaş, “Hamdolsun ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleriyle önemli imkânlara sahibiz. Bu imkânları iyi değerlendirmek adına ortak çalışmaları geliştirmeli ve güçlendirmeliyiz” dedi.

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz da konuşmasında Türkiye’de din eğitimi ve öğretimi faaliyetlerini yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat fakülteleri ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olmak üzere üç kurum olduğunu belirterek, “Bu kurumlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ülkemizdeki din eğitimin kalitesine doğrudan etki edecektir” dedi.

Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş da yaptığı açılış konuşmasında, “İlahiyat ve İslami ilimler fakülteleri ülkemizde en yüksek seviyede din eğitimi veren kurumlardır. İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerimiz sadece DİB ve MEB’nın insan kaynaklarına hizmet etmemekte, aynı zamanda araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürütmekte, sahih İslam anlayışına katkıda bulunmak adına ciddi eserler te’lif etmektedir. Milletimizin din ve kültür hayatının şekillenmesinde ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerimizin büyük katkısı vardır” dedi.

İki oturum hâlinde gerçekleştirilen çalıştayın ilk oturumunun başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman yaptı. Bu oturumun ilk tebliği Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz tarafından “Osmanlı’dan Günümüze İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin Tarihi” başlığıyla sunuldu. 1900’den günümüze fakültelerin geçirdiği değişimlerin özetlendiği tebliğ Prof. Dr. Cağfer Karadaş, Prof. Dr. M. Şevki Aydın ve Prof. Dr. Mithat Eser tarafından müzakere edildi.

“İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin Toplumun Dini Hayatındaki Yeri” başlıklı tebliğ ise Prof. Dr. İhsan Çapçıoğlu tarafından sunuldu. Sorunların ya da ihtiyaçların doğru ve sağlıklı dini bilgilerle karşılanmadığında, ihtiyaç sahiplerinin bu ihtiyaçlarını ulaşabildikleri en kolay şekilde çözme yoluna gittiğinin ifade edildiği tebliğde, fakültelerin mevcut ve muhtemel işlevleri üzerinde duruldu. Tebliğin müzakeresi Prof. Dr. Vejdi Bilgin, Prof. Dr. Atilla Arkan ve Prof. Dr. Şehmus Demir tarafından yapıldı.

Muş Alpaslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın başkanlığını yaptığı ikinci oturumda “İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin İlmi Hayattaki Yeri” başlıklı tebliğ Prof. Dr. İlyas Çelebi tarafından sunuldu. Çelebi tebliğinde ilahiyat fakültelerinde bugüne kadar yapılan lisansüstü tez sayıları, ilahiyatçılar tarafından üretilen kitap ve makale sayıları gibi konularda istatistiki bilgiler verdi. İlahiyat fakülteleri öğretim elemanları tarafından 1949’dan bugüne kadar 72 bin 172 makale yayınlandığını söyleyen Prof. Çelebi, dergi parkta 450 bin civarında kayıtlı makale olduğu göz önünde bulundurulduğunda bunun çok önemli bir sayı olduğunu ifade etti. Tebliğ Prof. Dr. H. Mehmet Günay, Prof. Dr. Adnan Demircan ve Prof. Dr. Celal Türer tarafından müzakere edildi.

Oturumun “İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerindeki Yapısal Sorunlar” başlığını taşıyan ikinci tebliği Prof. Dr. Halit Çalış tarafından sunuldu. Çalış’ın mevcut sorunlar ve çözüm yollarına dair görüşlerini ifade ettiği tebliğini Prof. Dr. Ali Osman Kurt, Prof. Dr. Ömer Dumlu ve Doç. Dr. Muhammet Abay müzakere etti.

Oturumun ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli tarafından çalıştayın 18 maddelik sonuç bildirisi okundu. Baş tarafında fakültelerin geçirdiği serencamın özetlendiği bildiride, ilahiyat fakültelerinde İslam dininin öğretildiği, dini yorumda tekelci olmadığı, üniversite dışı ilmi çalışmaların yok sayılmadığı, sivil dini grupların varlığının reddedilmediği ancak ilahiyat fakültelerinin hiçbir grubun kontrolünde olmaması gerektiği, bireysel görüşlerin genelleştirilerek fakülteler hakkında negatif algı oluşturulmasının doğru olmadığı gibi hususlar ifade edildi.

Çalıştayın kapanışında konuşan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bostancı da çalıştaya katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz’a, rektörlere, dekanlara, tebliğ ve müzakereleri ile çalıştaya katkı veren akademisyenlere, izleyenlere, yayını gerçekleştiren SAÜ İletişim Koordinatörlüğü ekibine ve çalıştayın SAÜ stüdyosundan TV yayını kalitesinde yayınlanmasına imkan tanıyan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’a Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi adına teşekkür ederek çalıştayı sonlandırdı.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *