İslami Finansta Şeri Yönetişim tartışıldı

İslami Finansta Şeri Yönetişim tartışıldı

‘İslami finans’ adı altında devam eden modern ekonomiye entegrasyon sürecinde, katılım finansında kullanılan ürünlerin yapılandırılması, geliştirilmesi ve danışma kurulu üyelerinin fetva ve ombudsmanlık sorunlarını çözmelerinin önemi vurgulandı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden (ASBÜ) yapılan açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAKMali İşbirliği Çalışma Grubu‘nun 14’üncü toplantısı dün telekonferans yöntemiyle yapıldı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin (TKBB) yanı sıra Bahreyn merkezli İslami Finansal Kuruluşlar için Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI), Malezya merkezli İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) gibi finans alanında standart yapıcı ve düzenleyici kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı.

Toplantıda, ASBÜ Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULIFAM) tarafından hazırlanan “İslami Finansta Şeri Yönetişim Çerçevesinin Geliştirilmesi” konulu rapor, üye ülkelere sunuldu.

Toplantıda politika önerileri tartışıldı

Raporda ortaya konulan politika önerileri, 30’dan fazla ülkeden katılan delege ile uluslararası finansal ve düzenleyici kuruluşların temsilcileri tarafından tartışıldı.

ULIFAM tarafından yapılan araştırmanın politika önerilerinde, katılım finansı kuruluşlarının, kuruluş amaçlarına uygun çalışmaları için ulusal ve kurumsal anlamda bağımsız danışma kurullarının oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.

Ayrıca, danışma kurulu üyelerinin tüm paydaşların haklarını ve hassasiyetlerini gözetmeleri, fetva verme yanında ombudsman gibi çalışarak müşterilerle finansal kurumlar arasındaki sorunları çözmeleri, katılım finansında kullanılan ürünleri yapılandırarak geliştirmeleri, standartlar ve hukuk konusunda ulusal danışma kurullarıyla ilişki içinde olmaları, şeri uyumsuzluk riski konusunda finansal kuruluşun ortaklarına ve yatırım hesabı sahiplerine bilgi verilmesinin önemine işaret edildi.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *