Toplumda salgınla ilgili beklentiler/görüşler araştırması

Toplumda salgınla ilgili beklentiler/görüşler araştırması

Kovid-19’un 6 aydan daha uzun sürede kontrol edilebileceğine inananların oranı yüzde 42’ye çıktı. Hayatında radikal değişiklik olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 70’ten 74’e yükseldi.

Araştırma şirketi IPSOS, Milliyet gazetesi için yaptığı derlemede, önceki araştırmalar ile karşılaştırmalı sonuçları ortaya koydu. Yapılan değerlendirmeler şöyle sıralandı:

Son dönemde Koronavirüs salgını yine en önemli sorunumuz olsa da ekonominin en önemli sorun olarak belirtilmesi yükseliyor. Diğer dikkat çekici bir bulgu salgının sona ermesine yönelik öngörülerimizin zaman geçmesine rağmen daha da uzayacağı yönünde olması. Toplumun %42’si salgının 6 aydan daha uzun sürede kontrol altına alınabileceğini bekliyor, bu oran bir önceki dönem %39’du. Bu bulguyu destekleyen diğer bir sonuç da her 4 kişiden 3’ünün koronavirüs salgının sona ermeyeceğini ancak kontrol altına alınacağını ve bu şekilde hayatımıza devam edeceğimiz görüşüdür. Yine bir önceki döneme baktığımızda bu görüşün 12 puan arttığını görüyoruz. Hem sürenin uzun sürecek olması hem de kontrol altına alınabileceği görüşü de bundan sonraki hayatımızın da eskisi gibi olmayacağı aşikâr, toplumun %74’ü salgın sonrası hayatlarının radikal bir şekilde değişeceğini düşünüyor.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SORUNU

‘Kontrollü bir hayat olur’

Olağanüstü dönemler yaşanmadığı sürece bir ülkenin en önemli sorunlarının ekonomik, eğitim, altyapı gibi konularda olmasını bekleriz. Türkiye’de de geçmiş yıllarda bundan farklı bir durum olmamıştı aslında. Terör olaylarının yükselişe geçtiği dönemler haricinde genelde ülkenin en önemli sorunu olarak ekonomi öne çıkar. Ekonomi derken, enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik sorunu gibi alt başlıkların tamamını kastediyorum. 2015-2018 arasındaki süreçte yaşanan terör olayları nedeni ile o dönemdeki araştırmalarımızda ülkenin bir numaralı sorunu olarak terör belirtiliyordu. 2018’den itibaren ise enflasyonda ve döviz kurundaki yükseliş ile ekonomi yeniden ülkenin en önemli sorunu konumuna geldi. Mart ayında ise ilk yeni koronavirüs vakasının ülkemizde görülmesinin ardından ise tüm Dünya ile birlikte ülkemizin de en önemli sorunu salgın oldu. Hem de geçmişte ne ekonomi ne de terörün olmadığı kadar baskın bir şekilde vatandaşların gündemine oturdu. Salgın, her dört kişiden üçü için ülkemizin en önemli sorunu. Bu araştırmayı yürüttüğümüz yıllar boyunca herhangi bir problemin vatandaşların gündemini bu derecede işgal ettiğine tanık olmamıştık.

KORONAVİRÜSÜN SONA ERMESİNE DAİR TAHMİNLER

‘Kontrollü bir hayat olur’

Haftalar, aylar ilerledikçe hem ülkemizde hem de dünyada salgının sona ereceği tarihe dair daha karamsar beklentiler gözlemliyoruz. İlk hafta salgının birkaç ay içinde sona ereceğini düşünenlerin oranı %45 idi, buna karşılık 6 aydan uzun süreceğini düşünen daha karamsar diyebileceğimiz kesimin oranı %24 idi.

Haftalar ilerledikçe salgının birkaç aya kadar biteceğini düşünenler %35’e gerilerken, 6 aydan uzun süreceğine inananların oranı %42’ye yükseldi. Ipsos tarafından Dünya’nın diğer ülkelerinde yapılan araştırmalarda da benzer şekilde yaz aylarından önce veya yaz mevsimi içinde sona ereceğini düşünenlerin oranı azalırken sonbaharda veya yıl sonuna doğru sona ereceğini düşünenlerin oranı yükseliyor.

KORONAVİRÜS SALGINI SONRASI

‘Kontrollü bir hayat olur’

Salgının sona erdiğine dair bir açıklama yapılırsa ne düşünürsünüz sorusu önemli bir soru. Çünkü aslında bu soruya verilen yanıt salgın sonrasında insanların tutum ve davranışlarına dair bir ipucu veriyor. Gördüğümüz o ki insanların çok büyük bir kısmı, dörtte üçüne yakın bir kısmı, böyle bir açıklama yapılsa dahi bunun ancak salgının tamamen bitmediği ancak kontrol altına alındığı anlamına geleceğine inanıyor. Ve bu nedenle de bazı önlemlerin hayatımızda kalmaya devam edeceği düşüncesi hakim. Bu aslında insanların birey olarak da bir süre daha, belki kesin tedavi/aşı bulunana dek önlem almaya devam edeceklerinin bir göstergesi.

KORONAVİRÜS SONRASI

‘Kontrollü bir hayat olur’

“Koronavirüs salgını bir süre sonra sona erse bile hayatımızın radikal şekilde/çok ciddi bir şekilde değiştiğini düşünüyor musunuz?” diye sorduk. Salgın sonrası hayata dair ipucu veren bir diğer soru da bu. Salgının bittiği duyurusuna verilecek tepkiyi sorduğumuz sorunun yanıtları ile tutarlı bir şekilde salgın bitse dahi hayatımızda radikal etkiler, değişimler bırakacağını düşünüyoruz. Salgının yarattığı sağlık tehdidi ve tüm bu yaşananların sebep olduğu ekonomik krizin hayatlarımızda önemli değişikliklere yol açacağını düşünenlerin oranı haftalar ilerledikçe de artıyor. Biz bu muhtemel değişiklikleri anlamaya yönelik, sadece bu amaca odaklanmış ayrı bir araştırma yapacağız.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *