Ali Rıza Demircan’dan CHP’ye ‘faiz’ çağrısı

Ali Rıza Demircan’dan CHP’ye ‘faiz’ çağrısı

Demircan, CHP’ye hitaben kaleme aldığı yazısında, “Korkmayınız, ‘Borca dayalı para sistemi ve faize dayalı ekonomi’ye karşı çıkmanız sizi İslâm’a yaklaştırmaz ama İslâm’ın bir diğer adı olan insanlık çizisine yaklaştırır.” dedi.

Mirat Haber sitesinde yayımlanan makalesinde ilahiyatçı Ali Rıza Demircan, faiz konusunda çağrıda bulunurken, İslam ile insanlığın aynı anlama geldiğini savundu. Demircan, iktisadi ve kültürel emperyalizmle kuşatıldığımızı ifade ederken, “Öyle anlaşılıyor ki AKP, ülkemizi sömürten ‘Borca Dayalı Para ve Faize Dayalı Ekonomi Sistemini’ tek başına kaldıramadı. Kaldırma niyeti var mıdır bilemem ama görülen o ki kaldıramayacak da. Çünkü bu konu milli mutabakatı gerektirmektedir.” dedi.

Demircan, “CHP’ye Faiz ile İlgili Çağrımdır” başlıklı yazısında şunları söyledi:

Malum Ülkemizde pek çok başarılar sağlanmıştır. Hiç şüphesiz örneğin eğitim ve ekonomi gibi alanlarda başarısızlıklar da vardır. Başarılar ve başarısızlıklarda ana pay iktidar partisinindir. Ama ana muhalefet partisi olarak sizin de vebaliniz büyüktür. Çünkü iktidarın başarısı bir ölçüde muhalefete bağlıdır.

İslâm İle Barışabilseydiniz ve İktidarı Sistemle Birlikte Eleştirebilseydiniz

CHP si yönetimleri olarak İslâm’la barışıp onun yüceltici ve geliştirici ilkelerine gereğince saygı duyabilseydiniz, demokratik laikliği tercih ederek baskıcı dışlayıcı ve ötekileştirici jakoben laikliğe şartlanmasaydınız ülkemiz gerçekten farklı olurdu .

İktidarı, iktidarı da kuşatan egemen sistemle birlikte eleştirebilseydiniz,

Batı emperyalizmine eleştiri getirebilseydiniz,

Eğitim sistemimizin İslâm’dan ilham alan yerel değerlerimize daha bağlı, daha akılcı, daha sorgulayıcı, daha bilimsel temellere dayalı olmasını savunup Kemalist ideolojide ısrar etmeseydiniz,

Ve ülkemizi sömüren ve gelişmesini engelleyen “Borca Dayalı Para Sistemi ve Faize Dayalı Ekonomi”düzenine karşı çıkabileydiniz Ülkemiz bu gün birliktelik içinde çok daha farklı ve gelişmiş bir konumda olabilirdi.

Sonuçta milletimizle aranıza koyduğunuz bariyerleri kaldıracak yerde tahkim ettiniz. Bu tespitin bana ait olduğunu da sanmayınız.

Sayın Yetkililer

Geçenlerde içinizden –yanılmıyorsam- Engin Altay beyefendinin bir televizyon konuşmasını dinlemiştim, şöyle diyordu:

Ecevit dönemi dahil CHP hiçbir zaman tek başına iktidar olamadı. Çünkü milletimizle aramızda bariyerler var. Bunu tam olarak teşhis ve tespit edip ona göre yapılanmalıyız. CHP yönetimine birilerinin gidip diğerlerinin gelmesi çare değildir.”

Bariyerler yerinde duruyor. Belki inanmayacaksınız ama ben ülkem için CHP’sinin derlenip toparlanmasını diliyorum. Bunun için de size katkı vermek ve kaldırılmasını arzu ettiğim bir ana bariyere dikkatinizi çekmek istiyorum.

İşte CHP’ye Ana Bariyeri Teşhis ve Atılım Fırsatı

Öyle anlaşılıyor ki AKP, ülkemizi sömürten “Borca Dayalı Para ve Faize Dayalı Ekonomi Sistemini” tek başına kaldıramadı. Kaldırma niyeti var mıdır bilemem ama görülen o ki kaldıramayacak da. Çünkü bu konu milli mutabakatı gerektirmektedir.

Biz kültürel ve iktisadî emperyalizmle kuşatıldık. İktisat fakültelerimiz kapitalizme şartlı. Problemleri oluşturan ve derinleştiren sistem içinden ve sistem ekonomistlerinden çözüm bekler olduk. Atılımımız halinde borçlu olduğumuz emperyalist kaynaklar da tepemize çökebilir. Üstelik İslâm ile ilgili gördüğünüz her eyleme, laiklik adına en büyük engellerden birini de siz oluşturdunuz.

Hulâsa “Borca Dayalı Para ve Faize Dayalı Ekonomi Sistemi” kaldırıp iktisadî bağımsızlığımızı korumak milli mutabakatı gerektirmektedir.

Muhterem CHP Yetkilileri

Milletle aranızdaki bariyerlerin en önemlilerinden biri, bu güne kadar onay verdiğiniz veya karşı çıkmayıp göz ardı ettiğiniz yukarıda değinilen kan emici para ve faiz sistemidir.

Dünya Yeniden Yapılanacak

Görünen o ki, yaşadığımız Covid 19 salgınında sonra dünya yeniden yapılanacak. İktidarı, muhalafeti ve bütün aydınları ile birlikte millet olarak biz de hazırlanmalıyız.

Adil ve merhametli bir düzen kurmaya mecburuz. Bunun için iki şeye muhtacız. Her bir maddî varlık anlamına Yaratılan ayetlerle, Kur’anî ilkeler manasına İndirilenayetleri birlikte konu edinecek eğitim sistemine ve bir de ve faizsiz bir ekonomik düzene.

Geliniz, Bir Devrim Yapınız

Geliniz…İddianız olan sosyal demokrat çizgide bu sömürücü para ve faiz sistemini kaldıracak kanun teklifini yapınız ve arkasında durunuz. AKP’sini ve grubu olan ve olmayan diğer partileri de buna yönlendiriniz. Bu devrimci adımla milletimizi selâmlayınız. Ülkemize ciddi bir hizmet yapmış olursunuz. Milletimiz yapılanı unutmaz. Sandıkta da değerlendirir.

Sayın Yetkililer Korkmayınız

Hassasiyetlerinizi biliyorum ama korkmayınız, “Borca dayalı para sistemi ve faize dayalı ekonomi” ye karşı çıkmanız sizi İslâm’a yaklaştırmaz ama İslâm’ın bir diğer adı olan insanlık çizisine yaklaştırır. İddianız olan sosyal demokrat doğrultuda milletimizle birleştirir, bütünleştirir.

Hodri meydan, bunu yapamazsanız, batı emperyalizmine payanda olarak ithal edilmiş baskıcı, dışlayıcı ve ötekileştirici laikliği sorgulayamazsanız, ulaşamayacağınız iktidara gelseniz bile, yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Çünkü borca dayalı para sistemi ve faize dayalı ekonomi, dünya devleri olan Amerika’yı, Çin’i ve Japonya’yı bile dünyamızın en büyük borçlu ülkeleri haline getirmiştir. Emperyalizmin babaları olan Rokfeller ve Rothschiller gibi yirmi kadar dünya zenginine, dört milyar insanın mal varlığına denk mallar yağmalatmıştır.

Saygıdeğer Yetkililer

Ali Rıza Demircan hoca, sen ilahiyatçısın, senin derdin ne, bu konular neyine gerek, diyebilirsiniz. Aslında Allah’ın savaş açtığı bu zalim para ve faiz düzenine karşı çıkmak bir mümin olarak birinci derecede benim görevimdir. Üstelik siz de vicdanınız doğrultusunda görev yapmadığınız için iş başa düşüyor.

Derdime gelince, şahısları ve kurumları putlaştıran bazılarının su-izanda bulunarak zannettiği gibi benim derdim falanca kişi veya filanca siyasi kurum değildir. Derdim insan doğasıyla örtüşen İslâm’dır, milletimdir, İslâm ülkeleridir, insanlıktır, insanlık için de bir model oluşturulmasına katkı vermektir. Evet derdim var.

Çünkü BEN İSLÂM İNSANIYIM.
Ali Rıza DEMİRCAN

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *