İnfaz düzenlemesi kanun teklifi TBMM Başkanlığında

İnfaz düzenlemesi kanun teklifi TBMM Başkanlığında

Ak Parti ve MHP’nin beraber hazırladığı “İnfaz Düzenlemesi” kanun teklifi Meclis Başkanlığına sevk edildi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda “İnfaz Yasası” olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarını tamamladıklarını ve Meclis Başkanlığına sevk ettiklerini bildirdi. Özkan, teklifin hazırlanmasında emeği geçen MHP ve partisinin grup başkanvekilleri ile milletvekillerine teşekkür etti.

Teklife ilişkin diğer siyasi parti gruplarına ziyaretler gerçekleştirdiklerini anımsatan Özkan, öneri ve değerlendirmeleri aldıklarını anlattı. Cahit Özkan, teklifin hazırlanması aşamasında ceza hukukçuları, akademisyenler, uygulayıcılar ve yüksek yargı mensuplarının görüşlerini dinlediklerini kaydederek, “İnfaz hukukunun temel prensipleri dikkate alınarak infaz adaletinin sağlanmasını hedefledik.” diye konuştu.

11 farklı kanunda değişiklik yapan 70 maddelik teklif

Özkan, çağdaş ceza infaz hukuku sisteminin temel amacının, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak ve ıslahını mümkün hale getirmek olduğuna işaret ederek, bu amacı gerçekleştirmek için başta İnfaz Kanunu olmak üzere 11 farklı kanunda değişiklik yapan 70 maddeden oluşan kanun teklifini tamamladıklarını kaydetti.

İnfaz düzenlemesinin zor bir alan olduğunu; milletin vicdanının kendilerine yol gösterdiğini dile getiren Özkan, “Bu kapsamda toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme suçu, kadına yönelik şiddet ve terör suçları bu kapsamın dışına çıkarılmıştır. Öteden beri ülkemize büyük zararlar veren terör suçları, özellikle hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Ayrıca Kovid-19 hastalığının ülkemizde görülmesi sebebiyle cezaevi boyutlarıyla birtakım tedbirler alınması da ortaya çıkmıştır.”

Kalıcı bazı düzenlemeler de getiriliyor

Özkan, teklifle öngörülen değişikliklere ilişkin bilgi vererek, kanun teklifiyle kalıcı bazı düzenlemelerin getirileceğini söyledi. Ceza infaz kurumlarında geçirilecek sürelerin yeniden belirleneceğini, bunu belirlerken terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti suçu, kasten adam öldürme suçu ve kadına yönelik şiddet suçu hariç diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranının bir bölü iki olarak belirlendiğini bildirdi.

Teklifle, denetimli serbestlik uygulamasındaki “cezasızlık” algısını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Özkan, “Mevcut denetimli serbestlik uygulaması, az cezalı suçlarda toplumda ‘cezasızlık’ algısına yol açmaktadır. ‘Yapanın yaptığının yanında kaldığı’ yönündeki bu algıyı, inşallah yaptığımız düzenlemeyle ortadan kaldırıyoruz. Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek, ‘herkese maktu 1 yıl uygulama’ yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir.” açıklamasında bulundu.

Çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlere ilişkin düzenleme

Özkan, bazı suçlara ilişkin cezaların, suç ve ceza politikası gereği kamu düzenine verdikleri zarar dikkate alınarak, artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Cahit Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili Ceza Kanunu’ndaki mevcut düzenleme çok düşük ceza öngörmektedir. Bunun taban ve tavan oranını ikişer yıl artırıyoruz. Yine toplumda büyük zarar oluşturan tefecilik suçunun da cezasını artırmayı hedefliyoruz.

Denetimli serbestlik

Düzenlemeler kapsamında geçici düzenlemeler de öngörülüyor. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen, bazı suçlar bakımından uygulanan, 2 yıllık denetimli serbeslik süresini 3 yıla çıkartıyoruz. Tarihi de 30 Mart 2020’ye çekiyoruz. Bu yasa kapsamında istisna tutulan suçlar, yine bu geçici düzenlemeden de yararlanamayacaklardır.”

İyi hal incelemesi

Cahit Özkan, “iyi hal incelemesi”nin teklifteki en önemli düzenlemeler arasında yer aldığını bildirerek, “Getirilen düzenlemeyle, iyi hal değerlendirmeleri otomatik sistemden çıkartılarak, oluşturulan Gözlem ve İdare Komisyonu’nun kararına bağlanmaktadır. Bu komisyon, değerlendirmelerini yaparken, sadece cezaevinin içerisinde yapılan usulsüzlükler, hatalar, yanlışlarla ilgili değil, cezaevinin dışında hastanede veya adliyede hükümlülerin durumunu da dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaktadır.” diye konuştu.

Konutta infaz

Özkan, teklifle kadınlar, yaşlılar, hastalar ve çocuklu anneler lehine de düzenlemelerin öngörüldüğünü kaydederek, “Mevcut Ceza İnfaz Kanunu’muzda yer alan düzenlemelerin kapsamını ve şartlarını genişletiyoruz. Bu bağlamda, 65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konutta infazını mümkün hale getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

İnfaz hakimliği

İnfaz Hakimliği müessesini getireceklerini ve infaz hakimlerinin görev ve yetkilerinin genişletildiğini belirten Özkan, “Bu düzenlemeyle 1 Eylül 2020’de başlayacak infaz hakimliği, mahkumiyet kesinleştikten sonra cezaevinin içinde tüm süreçleri, açığa alma, denetimli serbestlik, iyi hal ve şartlı salıverilme değerlendirmeleri infaz savcısının, infaz hakiminin değerlendirmesi ve kararına bağlanıyor. Hakim teminatına bağlanan iyi hal indirimi, itiraz müessesine de yolu açılıyor.” dedi.

Açık cezaevine gelmiş olanlara geçici düzenleme

Kovid-19 salgınını dikkate alarak açık cezaevine gelmiş, cezası infaz edilen hükümlülerle ilgili Meclis’in alacağı geçici düzenlemeyle cezaların konutta çekilmesinin önünün açıldığını ifade eden Özkan, “Bunun iki kez de Adalet Bakanı tarafından uzatılmasına imkan veriyoruz. Bu bağlamda yaptığımız geçici düzenlemeyle açık cezaevinde hükmü infaz edilenlerin 2 ay süreyle cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz. Bu sürenin zaruret teşkil etmesi halinde aynı süreyle en fazla iki kez uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz.” diye konuştu.

Gazetecilerin soruları

Düzenlemeyi Meclis Başkanlığına sunduklarını belirten Özkan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaç kişinin tahliyesinin öngörüldüğünün sorulması üzerine Özkan, “Bunun analizlerini milimetrik hesaplarıyla yaptık. Şu anda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Ayrıca biraz önce bahsetmiş olduğum salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecek olanlarla beraber bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor.” dedi.

Özkan, teklifle ilgili takvimin belli olup olmadığı yönündeki soru üzerine, Meclis’in çalışmalarının iç tüzük esaslarıyla yürütüldüğünü dile getirdi. Teklifin Adalet Komisyonu Başkanlığına geleceğini ve Adalet Komisyonu Başkanı’nın üyelere çağrıda bulunacağını ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

“Bu çağrı süresi iki gün olarak işletilirse perşembe günü en geç Adalet Komisyonu toplanarak yasanın görüşmelerine başlayacak ve gelecek hafta başı itibarıyla farklı bir karar alınmaz, diğer siyasi parti gruplarının bu noktada desteği, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber yaptığımız için diğer siyasi parti gruplarından da ‘teklifin görüşmelerini öne alalım’ şeklinde bir teklif gelmezse gelecek hafta salı günü itibarıyla Genel Kurulda görüşmelerine başlamış olacağız.” diye konuştu.

Özkan, açık ceza infaz kurumlarında kalan hükümlülerin 2 ay evde kalması konusunda Adalet Bakanı’na uzatma yetkisi verilmesine ilişkin soruya yönelik, Adalet Bakanı’nın, Bilim Kurulu’nun analizleri çerçevesinde karar vereceğini dile getirdi.

Evine gönderilecek olanların iki aylık süre bitiminde dönüp dönmeyeceğinin ve düzenlemeden sonra açık cezaevine gelecek olanların da aynı kapsama alınıp alınmayacağının sorulması üzerine Özkan, açık cezaevinde cezası infaz edilenlerin zaten izinlerinin bulunduğunu hatırlattı.

Özkan, Kovid-19 bağlamında getirilecek düzenlemeyle açık cezaevinde var olan izin kapsamını genişlettiklerini ve açık cezaevinde kalanların 2 ay süreyle izinli sayılacaklarını dile getirdi. Özkan, bu süre içinde kapalı cezaevinden açık cezaevine gelen hükümlülerin de yasadan yararlanacağını bildirdi.

Bir gazetecinin, 65 yaşını bitirmiş olanlar, yaşlılar, 0-6 yaş arasında çocuğu bulunanların cezalarını hangi şartlarda konutta çekeceklerine dair sorusu üzerine Özkan, şu yanıtı verdi:

“65 yaşını bitirmiş olanlarla ilgili 6 aydı, bu süreyi 1 yıla çıkartıyoruz. 70 yaşını bitirmiş kişilerle ilgili 1 yıldan 2 yıla çıkartıyoruz, 75 yaşını bitirmiş hükümlülerle ilgili 2 yıldı, 3 yıla çıkarmış oluyoruz. 0-6 yaş arası çocuğu olan hükümlülerin cezasının konutta infazını mümkün hale getiriyoruz. Hastalarla ilgili, kendine bakamayacak durumda hasta oldukları Adli Tıp Kurumundan alınacak raporla tespit ettirmiş olmak şartıyla bu yasa kapsamından yararlanabiliyorlar.”

“Açık cezaevinden çıkacak olanlarda istisna suçlar aranacak mı?” şeklindeki soru üzerine Özkan, açık cezaevinde her türlü suçtan hükümlü bulunduğunu belirterek, bu kişilerin zaten izin haklarının olduğunu söyledi.

Ceza infazında indirim yok

Özkan, infaz düzenlemesinin hükmün kesinleştiği andan itibaren, kapalı cezaevi, açık cezaevi, denetimli serbestlik ve şartlı salıverilme sürelerini kapsayan dört aşamalı bir düzenleme olduğunu vurgulayarak, “Herhangi bir ceza indirimi söz konusu değil. Sadece ceza infaz sistemenin değişik aşamaları arasında bir düzenleme yapıyoruz.” diye konuştu.

Mükerrer suçların da kapsamda olup olmadığının sorulması üzerine Özkan, istisna olarak saydıkları suçların dışında, mükerrer suçlardan hüküm giymiş olanların da düzenlemeden yararlanacaklarını söyledi.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *