Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların ve yakınlarının sağlık harcamalarını kim karşılayacak?

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların ve yakınlarının sağlık harcamalarını kim karşılayacak?

SGK, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Meclis dışındın atanan bakanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık giderlerinin TBMM bütçesinden karşılanmasına ilişkin Meclis’e yazı gönderdi. Meclis ise “Biz ödemeyiz” diyerek bu masrafın bağlı bulundukları kurumun karşılaması gerektiğini bildirdi.

“Yürütmenin masrafını yasama ödemez”

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Meclis dışından atanan bakanların tedavi giderleri, TBMM ile SGK arasında ilginç yazışmaya konu oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların sağlık harcamalarının TBMM bütçesinden karşılanmasını istedi.

Milliyet’in ulaştığı belgelere göre, SGK 16 Ekim 2018 tarihinde TBMM’ye bir yazı yazarak, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve dışarıdan atanan bakanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık giderlerinin Meclis bütçesinden ödenmesi gerektiğini bildirdi. SGK’nın yazısında, “3055 sayılı Kanunun 4. Maddesi’nin birinci fıkrasında yer alan ‘Mezkur kanunun diğer hükümleri Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında da uygulanır’ ifadesinden 3671 sayılı TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Daire Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının uygulanması gerektiği anlaşıldığından, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavilerinin TBMM tarafından karşılanması gerektiği düşünülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Milliyet’in aktardığına göre, TBMM Başkanlığı ise 23 Kasım 2018 tarihinde SGK’ya kapsamlı bir hukuki analiz yaparak “ödemeyiz” yanıtı verdi. Askerler ve yargı mensupları ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık giderlerine ilişkin uygulamaları mevzuat hükümleri doğrultusunda detaylı anlatan TBMM Başkanlığı, şunları kaydetti:

Kurumu ödesin

“Mevzuatta, yüksek yargı organları mensupları ve askerler ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin, TBMM üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde yapılacak hüküm altına alınmıştır. Burada dikkat çeken husus ‘bu haktan yararlananların tamamının sağlık giderlerinin bağlı oldukları kurumların bütçelerinden yapılacağıdır.’ Esasen kanun tekniği ve kurumların bütçelerinin ayrı olması nedeniyle olması gereken de budur.”

TBMM Başkanlığı’nın yazısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğini anımsatarak, “kuvvetler ayrılığının olduğu bir sistemde yürütme organı mensupları ve aile fertlerinin yasamanın bütçesinden karşılanması anayasal olarak da mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

TBMM: Mümkün değil

TBMM Başkanlığı, SGK’nın yoruma dayanan mevzuat hükümlerinin giderlerin Meclis tarafından karşılanmasını öngörmediğini savunarak, tartışmaya noktayı şöyle koydu:

“Sonuç olarak, SGK’nın yazısında ifade edilen görüş, yukarıdaki açıklamalarında yer verilen kanun hükümleri ile birlikte, anayasal sistemimize hakim olan ilkeler ve kamu maliyesi ve bütçe uygulama tekniği ile bağdaşmamaktadır. Bu nedenlerle söz konusu sağlık giderlerinin Kurumumuz bütçesinden ödenmesi mümkün değildir.”

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *