Sempozyum’un ardından

Sempozyum’un ardından

Sempozyumun konuklarından biri olan Yasin Aktay, “Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin çok değerli dekanı Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ve Kelam Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci’nin mükemmel ev sahipliğiyle gerçekleşen sempozyum yüze yakın katılımcısıyla tam bir fikir ziyafetiydi. Emeği geçen herkesi tebrik ederim” diye yazdı.

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 23. Kelam Koordinasyon Toplantısı ve ardından yapılan sempozyum hakkında fikirlerini bugün Yeni Şafak’taki yazısında okurları ile paylaştı Yasin Aktay. Organizasyonu düzenleyen İlahiyat Dekanı Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ve Kelam Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci‘ye teşekkür ve tebriklerini sundu.

Aktay yazısında, konunun ne denli doğru saptandığına işaret ederek, “Ateizmi doğrudan eleştiren bir toplantı yerine tarihte her zaman bir şekilde var olmuş olan ateizme karşı Müslüman alimlerin veya kelamcıların ortaya koymuş oldukları cevapları, eleştirileri konu etmek, doğrusu çok uygun bir yaklaşım. Çünkü ilim disiplininin önce kendini tanımasını, kendi geçmişiyle yüzleşmesini, geçmiş tecrübelerini, hafızasını, müktesebatını ortaya koyacak böyle bir çalışmanın özeleştirel bir boyutu da vardır.” diye yazdı.

Yazısının sonunda ise diğer bir önemli tespitte bulundu Aktay. Meselenin sadece teorik boyutta ele alınmasının yetersizliğine vurgu yaparak, Müslümanların pratiklerinin de bir fitne haline gelmemesi gerektiğini belirten Aktay bunu şöyle ifade etti:

“Müslümanlar ateizme karşı bir tedbir düşüneceklerse bu işin sadece son derece tutarlı ve güçlü argümanlar geliştirmekle yapılamayacağını, kitleler nezdinde hakikate adaletle şahitlik eden pratikler ortaya koymanın çok daha etkili olacağını bilmek lazım.

En önemlisi, Müslümanların pratikleriyle insanlar için bir fitne haline gelmekten sakınmaya çalışmalarıdır. İnsanların adaletten sapmış pratikleriyle aslında rahman ve rahim olan Allah’tan alabildiğine uzak Müslümanlar yüzünden Allah’a veya ona ilişkin herşeye küsmeleri, ondan uzaklaşmaları da kuvvetle muhtemeldir.”

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *