Hilâfetin İlgasının Arka Planı

Hilâfetin İlgasının Arka Planı

Mustafa Sabri Efendi’ye göre, Osmanlı devletinin yıkılışından daha feci olanı, hilâfetin yıkımıdır. Müslüman halkları birbirine bağlayan bu çok önemli halkanın kopması, tek bir ümmetin millî devlet adacıklarına dönüşmesi demektir aynı zamanda.

Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Osmanlı’nın son döneminde yaşamış en önemli isimler arasındadır. Bir ilim ve fikir adamı oluşunun yanı sıra siyasî hayata da atılmış; bu minvalde meb’usluk, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliği, şeyhülislamlık, sadrazam vekilliği gibi görevlerde bulunmuştur.

Osmanlı’nın sonunu gören bu ünlü isim, yeni Türk devletinin, yurdundan uzak yaşamaya mahkûm ettiği isimler arasında yer almaktadır. Nitekim, Mustafa Sabri Efendi, hilâfetin ilga edilişini yurt dışında gözlemlemiştir. Ona göre, Osmanlı devletinin yıkılışından daha feci olanı, hilâfetin yıkımıdır. Müslüman halkları birbirine bağlayan bu çok önemli halkanın kopması, tek bir ümmetin millî devlet adacıklarına dönüşmesi demektir aynı zamanda.

Bu kitap Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’nin bu öngörü içinde yaptığı hilâfet savunmasını sergiliyor. Kimi zaman sert, kimi zaman hüzünlü bir üslûba bürünen bu savunma, ayrıca resmî yakın tarihe dair ciddi soruları da beraberinde getiriyor.

İnsan yayınlarından çıkan kitabın bu yıl 11. baskısı yapıldı.

Hilafetin İlgasının Arka Planı

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *