Mukaddes Özkan

Mustafa Bozacı

 • Sınavınız Nasıl Geçti?
  Sınavınız Nasıl Geçti?0

  On yılı aşkın zaman geçti aynı isimli yazıyı yazalı… Tamam değişen, düzeltilen hayli mesele oldu ama genel anlamda ‘aynı tas, aynı hamam’ misali iş ve işleyiş sürüyor: Aklımızı işletmiyor, işletiliyoruz!

Elif İsmailoğlu

 • Kayıp Şiirlerin Sahibi
  Kayıp Şiirlerin Sahibi0

  Gözlerini gözlerime diktiğinde buğulu ve çaresiz bir acı görüyorum bu ihtiyar delikanlıda. Soramıyorum hikayede kimin kimliğini açığa vermediğini. Elbette bilmemi isteseydi bunları anlatan onu da söylerdi diye düşünüyorum…

Yakup Döğer

Murat Kirişçi

 • Hayatımız Yapay Zekâ
  Hayatımız Yapay Zekâ3

  “Yapay zekâ bir devrim olduğundan insanlık tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Yapay zekâ, önceyi yok ediyor, tarihi, coğrafyayı, dinleri, dilleri, ekonomileri, ulus devletleri, sosyal hayatı vs. Yırtıcı kapitalizmin tanımlı olduğu modern dönemlerden yıkıcı kapitalizme geçiş yapıldı. Evet, yıkıcı!”

Atasoy Müftüoğlu

 • Bilincin Ölümü ya da Antikacılık
  Bilincin Ölümü ya da Antikacılık0

  “Farklılıkları anlayışla karşılamak bilgelikle ilgilidir. Aziz İslam, biz Müslümanlara, birlikte varoluşun dilini/bilgisini/bilgeliğini öğretir. Narsisist bir anlayışla, tarzla, kişilikle hiç bir şekilde sağlıklı ilişki kurulamaz.”

Şükrü Hüseyinoğlu

İlyas Yorulmaz

 • Adalet ve Kıst
  Adalet ve Kıst

  Adalet ve kıst kavramlarının her ikisinin Hucurat 9’uncu ayette peşi peşine kullanılması bize iki kelime arasındaki farkı daha iyi anlamamızı sağlıyor.

Okuyucudan Gelenler

 • İslam’ın Siyasal Dili
  İslam’ın Siyasal Dili0

  “İslam’ın Siyasal Dili” ile ilgili kitabından bazı kesitler sunmak istiyorum. İslam’ı bugünkü birçok müslümandan daha iyi anladığını, “siyasetin İslam’ın kendisi olduğu” tespiti bence, peygamberin misyonunu anladığını göstermektedir.

Hüseyin Alan

 • Seçimler Neyi Değiştirir?
  Seçimler Neyi Değiştirir?0

  Avrupa tipi demokratik toplum ve devletlerde yapılan seçimler, devletin yapısına, kurumsal niteliğine ve başkalaşmasına karşı olmayıp, oturmuş toplumsal ve siyasal sistemin istikrarı ve sistemin müsaade ettiği kadar refahın dağılımını düzenleme tercihidir.

Mehmed Durmuş

 • Seçimden Arta Kalan
  Seçimden Arta Kalan0

  Evet, seçimler oldu-bitti. ‘Reis koltuğu’ denilen mihraba oturanlar erdiler muradına. Seçim arifesinde işgal kuvvetleriyle milis kuvvetlere dönüştürülen halka ise, ‘kerevet’ olarak, seçimin bedelini ödemek düşecektir.

Gülbahar Ay Satan

 • Her İnsan ‘Bilge’ Olabilir
  Her İnsan ‘Bilge’ Olabilir0

  Yaşanan çoğu kargaşa, insanların, Müslüman olduğunu söylediği halde başka dinlerin hayat tarzını benimsemesindendir. Müslüman, İslam’a göre etrafındaki kişilerle kardeş iken, tek başına efsaneleşerek kendine bir ruhbanlık yaratmamalıdır. 

Mustafa Atav

Hikmet Ertürk

 • Nasıl Bir Eş…
  Nasıl Bir Eş…0

  Elbette kalplerin birleşebilmesi için aralarında inanç ve istikamet birliği bulunmalıdır. Çünkü evlilik Müslüman kadın ve erkek için en içten en köklü en güçlü bağdır. Fakat bu birliktelikte kesinlikle bir inanç ve istikamet birliği bulunmalıdır. Yoksa böylesi dikkat edilmeyen evliliklerin nasıl sonuçlandığını hep birlikte görmekteyiz.