Mukaddes Özkan

Mustafa Bozacı

 • Gelin Kendimizi Değiştirelim
  Gelin Kendimizi Değiştirelim0

  Mustafa Bozacı: “‘Biz seferden sorumluyuz, sonuç Allah’a aittir.’ yargısı da bugün, öncesinde de olduğu gibi bizler için işin kolayına kaçma, topu taca atma yolu, sığınılacak bir mazeret haline gelmiş durumdadır.”

Elif İsmailoğlu

 • OD
  OD0

  Bağışla bizi, merhametini esirgeme, bizi şeytandan ve kötülerden esirge ya Rab, bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızdan affet… 

Yakup Döğer

 • Sadâ-yı Îkâz
  Sadâ-yı Îkâz0

  Tarihin şahitliğiyle görülen o ki, şimdiki halimiz, yüz yıl önceki halimizden kötü görünmekte. Eğer tarihin ders verici, terbiye ediciliği dikkate alınmaz ise yüz yıl sonramız da bugünümüzden daha iyi olmayacaktır.

Murat Kirişçi

Atasoy Müftüoğlu

 • Gelecekten Dışlanmak
  Gelecekten Dışlanmak0

  Atasoy Müftüoğlu: Yeni kavramlar, yeni sözcükler, yeni sözlüklerle sömürgeci fetihlerin sürdürülebildiği bir dünyada, edilgen teslimiyetçiliklerden kurtulabilmek için, yeni cevaplar bulmamız, yeni cevaplar için de, yeni yüzleşmelere cesaret edebilmemiz gerekir.

Şükrü Hüseyinoğlu

İlyas Yorulmaz

 • Rabb’ca Allah Kelamı mıdır?
  Rabb’ca Allah Kelamı mıdır?

  Rabbimiz Allah kendisi hakkında ne kadar bilgi veriyorsa, o bilgiler ile yetinmek Allah’a inanan bir insan için yeterlidir… Yazımızın konusu olan “Rabbca Allah’ın lisanı mıdır?” sorusuna vereceğimiz tek cevap vardır.

Okuyucudan Gelenler

Hüseyin Alan

 • Aya-Sofia ve Fatih’in Nesli
  Aya-Sofia ve Fatih’in Nesli0

  “Kim nasıl düşünür bilmem ama zannım odur ki Ayasofia, Her hal ve şartta, tıpkı Filistin ve Mescid-i Aksa meselesinde olduğu gibi kafaları karıştıran, stratejik öneme haiz Kabe’yi hedeften çıkartan, dikkatleri dağıtıp, Müslümanları Müslümanca düşünmekten, davranmaktan ve pozisyon almaktan alakoyan bir meseledir..”

Mehmed Durmuş

Gülbahar Ay Satan

Mustafa Atav

Hikmet Ertürk

 • Nasıl Bir Eş…
  Nasıl Bir Eş…1

  Elbette kalplerin birleşebilmesi için aralarında inanç ve istikamet birliği bulunmalıdır. Çünkü evlilik Müslüman kadın ve erkek için en içten en köklü en güçlü bağdır. Fakat bu birliktelikte kesinlikle bir inanç ve istikamet birliği bulunmalıdır. Yoksa böylesi dikkat edilmeyen evliliklerin nasıl sonuçlandığını hep birlikte görmekteyiz.