Mukaddes Özkan

Mustafa Bozacı

 • Şehri Ramazan Kapıda
  Şehri Ramazan Kapıda0

  Zamanın akışını idrak edememek gibi, haz ve hız çağında Ramazan-ı Şerifin de geliş ve gidişinden bîhaber hayli insanımız mevcut maalesef. Yığınla, kitle/kütle olarak…

Elif İsmailoğlu

 • Kayıp Şiirlerin Sahibi
  Kayıp Şiirlerin Sahibi0

  Gözlerini gözlerime diktiğinde buğulu ve çaresiz bir acı görüyorum bu ihtiyar delikanlıda. Soramıyorum hikayede kimin kimliğini açığa vermediğini. Elbette bilmemi isteseydi bunları anlatan onu da söylerdi diye düşünüyorum…

Yakup Döğer

Murat Kirişçi

 • Hayatımız Yapay Zekâ
  Hayatımız Yapay Zekâ3

  “Yapay zekâ bir devrim olduğundan insanlık tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Yapay zekâ, önceyi yok ediyor, tarihi, coğrafyayı, dinleri, dilleri, ekonomileri, ulus devletleri, sosyal hayatı vs. Yırtıcı kapitalizmin tanımlı olduğu modern dönemlerden yıkıcı kapitalizme geçiş yapıldı. Evet, yıkıcı!”

Atasoy Müftüoğlu

 • Karşılıklı Yabancılaşmalar
  Karşılıklı Yabancılaşmalar1

  Bireysel-vicdani dindarlık dışında, hiç bir alanda İslama sahip çıkabilecek bir bilgi felsefesine sahip değiliz. Bağımsız bir bilgi, dil ve kültüre sahip olmadıkça, bağımsız bir tarihe de sahip olamayacağız.

Şükrü Hüseyinoğlu

İlyas Yorulmaz

Okuyucudan Gelenler

 • Kader mi Takdir mi?
  Kader mi Takdir mi?0

  Kader mevzusu “bildiğimiz anlamda” İslam’ın ve Kuran’ın meselesi değildir. Geçmiş kültürlerden etkilenerek Kurani kavramların yanlış yorumlanmasından ibarettir…

Hüseyin Alan

 • Mursi Üzerinden…
  Mursi Üzerinden…0

  Mısır’ın bir önceki Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin başına gelenler ne Mısır’a has ilktir ne de Mısır’da askeri diktanın demokrasiye geçmesiyle son olacaktır…

Mehmed Durmuş

 • Seçimden Arta Kalan
  Seçimden Arta Kalan0

  Evet, seçimler oldu-bitti. ‘Reis koltuğu’ denilen mihraba oturanlar erdiler muradına. Seçim arifesinde işgal kuvvetleriyle milis kuvvetlere dönüştürülen halka ise, ‘kerevet’ olarak, seçimin bedelini ödemek düşecektir.

Gülbahar Ay Satan

 • Her İnsan ‘Bilge’ Olabilir
  Her İnsan ‘Bilge’ Olabilir0

  Yaşanan çoğu kargaşa, insanların, Müslüman olduğunu söylediği halde başka dinlerin hayat tarzını benimsemesindendir. Müslüman, İslam’a göre etrafındaki kişilerle kardeş iken, tek başına efsaneleşerek kendine bir ruhbanlık yaratmamalıdır. 

Mustafa Atav

Hikmet Ertürk

 • Nasıl Bir Eş…
  Nasıl Bir Eş…0

  Elbette kalplerin birleşebilmesi için aralarında inanç ve istikamet birliği bulunmalıdır. Çünkü evlilik Müslüman kadın ve erkek için en içten en köklü en güçlü bağdır. Fakat bu birliktelikte kesinlikle bir inanç ve istikamet birliği bulunmalıdır. Yoksa böylesi dikkat edilmeyen evliliklerin nasıl sonuçlandığını hep birlikte görmekteyiz.