• Eleştiri Ahlakı Üzerine
    Eleştiri Ahlakı Üzerine

    Müslüman toplumların önce kendi hallerine, sonra yapısal karakterlerine ve sonrasında da dış dünyaya dönük ciddi eleştirilerinin olması gerektiği bir zamanı yaşıyoruz. Teslimiyetçi ve uzlaşmacı akıldan uzaklaşarak vahye uygun inkılapçı bir akla uzanmamız gerekmektedir.