• Hilâfetin İlgasının Arka Planı
    Hilâfetin İlgasının Arka Planı

    Mustafa Sabri Efendi’ye göre, Osmanlı devletinin yıkılışından daha feci olanı, hilâfetin yıkımıdır. Müslüman halkları birbirine bağlayan bu çok önemli halkanın kopması, tek bir ümmetin millî devlet adacıklarına dönüşmesi demektir aynı zamanda.