• “Erkeklerimiz de camiye gelebilmeli”
    “Erkeklerimiz de camiye gelebilmeli”

    Camiye gitmeyenler; toplanmak, ru be ru hatır sormak, birbirlerinden haberdar olmak, bireysel veya toplumsal meselelerini taze ve yerindeyken çözebilecek tabii istişari bir hayata ön ayak olmak istememektedirler. Belki de kimse kimin çorabı delik bilmek istemiyor.