• ‘Türkler ve İmam Maturidi’ tartışması
    ‘Türkler ve İmam Maturidi’ tartışması

    İsmail Kılıçarslan: Maturidilik meselesini “tarihsel” bir mesele zannetmek ve Hanefiliği Maturidi’likten ayrı bir şey olarak kodlamak iki büyük tehlikedir. Türk’sen Maturidi’sindir ve Maturidi isen Hanefi’sindir.