• Düşünmede Ufkun Belirleyiciliği…
    Düşünmede Ufkun Belirleyiciliği…

    Düşünme; bir olayı, olguyu ve durumu ele alırken, onların içinde var olma durumunu içerdiği gibi onların varoluş şartlarını ve o var oluş şartlarının varlığını sağlayan kültür evrenini de bilmeyi içerir.